Plukk

Av Tore Linné Eriksen,

Nr 1 2016

Denne gangen tester vi våre lesere med en kviss

 1. Afrika mottar årlig rundt 30 milliarder dollar i det som kalles «bistand». Hvor mye omtrent tas ut av Afrika gjennom bl.a. renter og avdrag, storselskapers profitter, ulovlige finanstransaksjoner og skattesnyteri?
 2. For 100 år sida tjente de 20 % rikeste i verden 11 ganger så mye som de 20 % fattigste. Hva var forskjellen i 2000?
 3. Målet er å skaffe 100 milliarder dollar i året innen 2020 til å finansiere globale miljø-tiltak. Hvor mye subsidierte G-20-landa produksjon av fossil energi med i 2014?
 4. Hvor stor andel av verdens samlete formue står de 8 % rikeste for? Og hva er andelen for den laveste 70 %?
 5. a) Hvor store investeringer foretok Statoil i 2015? b) Hvor stor del av produksjonen skjer utafor Norge? c) Hvilke land ligger på topp? d) Hvilke oljeselskaper fant mer ny olje enn Statoil?
 6. En meningsmåling i desember viste at hver tredje republikanske velger ville bombe byen Agrabah. Hvor ligger den?
 7. Kina har nær 20 % av verdens innbyggertall og USA har nær 5 %. Hvilket land har flest dollarmilliardærer?
 8. Den engelskspråklige nettstedet Mermann–Webster registrerer alle ord som folk søker etter forklaringer på. Hvilket ord kom på topp i 2015, med en økning på 170 % fra i fjor?
 9. Hvilken stor triumf kunne Nato – i følge generalsekretær Jens Stoltenberg – glede seg over i desember 2015?
 10. Verdensbanken har forkynt at det «bare» er 900 millioner mennesker i u-landa som er fattige, eller 15 %, målt etter USD 1,90 per dag. En kjent forsker, Peter Edward, har anslått USD 7,40 som «etisk fattigdomsgrense». (Den som vil leve for 60 kroner dagen kan prøve.) Hvor mange vil etter dette målet være fattige, og hvor stor del av befolkningen i Sør utgjør de?
 11. Hvor ligger Norge på statistikken over land som oftest har deltatt i kriger utover eget territorium sida 1990?
 12. CO2-utslipp måles etter nasjon. Men de kan også måles etter inntekt og klasse. Hvor tungt er det gjennomsnittlige økologiske fotavtrykket til de 1 % rikeste i verden sammenliknet med gjennomsnittet blant de 10 %.
 13. Barnedødeligheten (under fem år) er kraftig på vei nedover i Afrika sør for Sahara. Hvor mye høyere er risikoen for at et barn dør her enn i Norge?
 14. Hvilke julegaver, i prisklassen 150 000 til to millioner norske kroner, var årets jule-gavehit innenfor den pengesterke eliten?
 15. Hvor mange timer må en tekstilarbeider i Bangladesh arbeide for a) å kjøpe en kilo kjøtt og b) betale for en legetime?


Svar på kvissen:

 1. Nær 200 milliarder dollar. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=E5hdcfFyahMhet
 2. De rikeste 20 % tjente 74 ganger så mye. Kilde: Reid-Henry: The political origins of inequality. Chicago: Chicago University Press, 2015 s. 1
 3. 452 milliarder dollar. Kilde: ODI: Empty promises. November 2015, (www.odi.org.uk)
 4. 8 % står for 85 %, mens 70 % bare står for 3 %. Kilde: Credit Suisse: Global Wealth Report 2015s. 24.
 5. a) Ca. 150 milliarder kroner. b) 37 %. c) USA, Angola, Aserbajdsjan og Brasil. d) Ingen. Kilde: Steinar Alsos, Jakten på den siste olje, 2015. Framtiden i våre hender. (www.framtiden.no).
 6. Det er eventyrbyen fra filmen Aladdin. Kilde: Aftenposten, 19.12.2016.
 7. USA har 46 % av alle dollarmilliarder, mot 4 % for Kina. Dvs. at USA har 45 ganger flere enn Kina. Kilde: Credit Suisse: Global Wealth Report 2015, s. 25.
 8. Ordet er «sosialisme», som nettstedet mener har sammenheng med Bernie Sanders kampanje for å bli nominert. På samme måte er «fascisme» et ord som flere søker på enn før, sannsynligvis som et resultat av at Donald Trump rykker fram. Kilde: The Guardian, 16.12.2015
 9. Ifølge en twittermelding gledet han seg over at tre Nato-land kom på pallen i håndball-VM for kvinner. Han kunne lagt til at Norge som vanlig var flinkest i klassen. Men vi tapte for Russland, og slo en alliansepartner i finalen. Det første er farlig, det andre må da være usolidarisk.
 10. Da blir tallet 4,2 milliarder, altså mer enn fem ganger så mange, og andelen er nær 70 %. I Afrika er det 91 % og i Sør-Asia 93 %. Kilde: Verdensbankens Povcalnet og The Guardian 1.11.2015.
 11. Storbritannia og Frankrike (de gamle kolonimaktene) deler førsteplassen. Deretter kommer Norge, omtrent på samme nivå som Danmark, USA og Nederland.
 12. Forskjellen er kan være rundt 175: 1. Kilde: Oxfam. Extreme carbon inequality, 2015. www.oxfam.org.uk.
 13. Risikoen I Afrika Sør for Sahara er mer enn 30 ganger høyere. Kilde: UNDP: Human Development Report 2015, s.
 14. Vibratorer og dildoer besatt med diamanter og utformet av kjente kunstnere. Kilde: Counterpunch, 23.12.2015.
 15. a) 14 timer, b) 84 timer. For en tilsvarende norsk arbeider er det a) en halvtime og b) én time. Kilde: Dårlig råd med nål og tråd. Framtiden i våre hender, 1015. (www.framtiden.no)