Mist ikke lenkene!

Av Tore Linné Eriksen

Nr 1 2016

Maddam

Maddam er et spenstig bloggkollektiv med en kjerne av feministiske skribenter som faste bidragsytere. Sida starten i 2011 har dette nedstedet etablert seg som et viktig forum for debatt om kjønn, likestilling og feminisme i et bredt samfunnsperspektiv. Det er lett å finne fram etter temaer eller bidragsytere. Madam inviterer også (fortrinnsvis unge kvinnelige) gjestebloggere, og debattfeltene er spennende å følge.

Sosialistisk Framtid

Sosialistisk Framtid gis ut av Bevegelsen for sosialisme og er et partipolitisk uavhengig magasin med fire numre i året.

Magasinet inneholder korte og lengre artikler som stimulerer til debatt. Enkelte artikler blir nå også lagt ut på nett. Blant de nyeste eksemplene er en meget lesverdige analyse av Kina mellom sosialisme, statskapitalisme og nyliberalisme, skrevet av Kristen Nordhaug ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han konkluderer med at Kinas økonomiske politikk i alle fall ikke kan kalles nyliberalistisk, ettersom staten har en betydelig styring over finanssektoren og har slått inn på en sosialliberal velferdspolitikk. Også den fyldige artikkelen «Kapitalismen og det verdiløse menneske», skrevet av Oscar Dybedahl, er sterkt å anbefale. Det samme gjelder «Vestens ansvar for blodbadet i Syria» av Aslak Storaker.

Viewpoint Magazine

Dette er et marxistisk nettmagasin som byr på teoretiske artikler, og som også har mer dagsaktuelle analyser og solide forfatter-intervjuer med utgangspunkt i nye bøker som fortjener å bli kjent. Egentlig er det mer tale om ei årbok enn om et magasin, ettersom det etter starten i 2011 har kommet ett – riktignok tettpakket og rikholdig – nummer i året. De er bygd opp omkring temaer, som «sosial reproduksjon» i 2015 og «staten» i 2014. Men nettstedet inneholder også en blogg-del der det legges ut nytt materiale fortløpende. Eksempler på dette mot slutten av 2015 er en analyse av de radikale tilbakeslagene i Latin-Amerika, og et langt intervju med Jason W. Moore om boka Capitalism in the web of life. Ecology and the accumulation of capital (London: Verso, 2015.)

Bokredaktør Tore Linné Eriksen