Arkiv for 2015-03

Ingen kategorier

Kritiske merknader til Rødts miljøpolitikk

2015-03

I denne artikkelen skal vi ta for oss Rødts miljøpolitikk slik den er formulert i to hefter «Plan for en fornybar framtid» (2011) og «Oljefri» (2014). Begge heftene inneholder mye som vi er enige i, men begge heftene unngår å stille noen grunnleggende spørsmål og ender opp med å fremme en politikk som er altfor […]

Les resten av artikkelen

Tron Øgrim i heilfigur

2015-03 Bokomtaler

Bo Brekke: Tron Øgrim. Det revolusjonære fyrverkeriet Aschehoug, 2015, 360 s. Av eit omfattande og sikkert sprikande materiale har Bo Brekke greid å forme ein velskriven biografi om Tron Øgrims liv, i fargar og med lyd, lukt og smak. Øgrim står fram i heilfigur, i suksess og nederlag, med store talentar og kvalitetar, men og […]

Les resten av artikkelen

EU-politikken har ødelagt Ukraina og skadet Europa

2015-03

Herr President, ærede damer og herrer, Fru Bundeskansler. På sitt beste har tysk utenrikspolitikk hatt to prioriteter: Enhet for Europa og en god nabopolitikk overfor Russland. Det burde gi deg noe å tenke på, Fru Merkel, hvis du bare ville høre etter, [Volker Kauder, CDU/CSU: Det er en frekkhet!] at nasjonalisme og splid i Europa, […]

Les resten av artikkelen

NSB og de sovjetiske krigsfangenes slavearbeid

2015-03 Bokomtaler

Bjørn Westlie: Fangene som forsvant – NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen Spartacus forlag, 2015, 259 s. Slik skriver den sovjetiske slavearbeideren fra Ukraina, Aleksej Drozd, om forholdene under byggingen av Nordlandsbanen mellom Mo i Rana og Fauske. Overlevde man – bra, de døde bare forsvant og ble fjernet om morgenen, det var som å rydde […]

Les resten av artikkelen

Arbeidsbehovet i Norge

2015-03

Denne artikkelen er eit forsøk på å vurdere arbeidsbehovet i Norge og difor om seks timars normalarbeidsdag er realistisk. Partiet Raudt og venstrefløya i Sosialistisk Venstreparti har fire kjernesaker, omsorg (ordet brukt i ei vid tyding), berekraftig miljøpolitikk, global solidaritet og seks timars arbeidsdag. Men dei legg ikkje fram materiale som viser korleis dei tenkjer […]

Les resten av artikkelen

Privatisering av fiskeressursene

2015-03 Bokomtaler

Gunnar Grytås: Kvotebaronar- Privat rikdom – utarma fiskevær Det Norske Samlaget, 2014, 315 sider I boka viser Grytås gjennom grundig dokumentasjon hvordan norsk fiskeripolitikk er endra de siste årene. Boka er en oppsummering av observasjoner, erfaringer og analyser gjennom mer enn tretti år, der Grytås nesten daglig har rapportert fra næringa. Gunnar Grytås er forfatter […]

Les resten av artikkelen

Systemkritisk verdirevolusjon

2015-03 Bokomtaler

Erik Dammann: Verdirevolusjon Flux forlag, Oslo 2014, 95 s. Boka har som undertittel: «Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse.» Jeg skal villig innrømme at jeg ikke har lest noen av Dammanns tidligere bøker, men vil allikevel våge påstanden at denne boka representerer en mer radikal og systemkritisk Dammann. Jeg har vel hittil ikke oppfattet […]

Les resten av artikkelen

Oslo-ranet

2015-03 Bokomtaler

Erling Folkvord: Det store Oslo-ranet Spartacus forlag 2015 Erling Folkvord har skrevet bok om Oslo kommunes salg av sykehusboligene i 2001. Et drama som det ikke ble satt endelig sluttstrek for, før Høyesterett i januar 2012 avviste anken om forkjøpsrett for beboerne i de 11 borettslagene som ble dannet av beboerne i personalboligene. Folkvord skriver […]

Les resten av artikkelen

Med Podemos til himmels – og halvveis ned igjen

2015-03 Bokomtaler

Lotta Elstad: Den spanske sensasjonen Manifest forlag, 2015 Den spanske sensasjonen, kaller Lotta Enstad den lille pamfletten om Podemos. Det er en god og kompakt presentasjon av det unge partiet, beskrevet midt i en omskiftelig prosess. Spørsmålet er om fenomenet vil bli omtalt som en sensasjon i tidas fylde. I vår kom det ei bok, […]

Les resten av artikkelen

Hvor er den røde telefonen?

2015-03

Krigen i Ukraina og en nesten total svikt i tilliten mellom særlig USA og Russland, gjør at faren for en atomkrig er større enn den var selv under den kaldeste perioden av den kalde krigen, sa eksperter ved sikkerhetskonferansen i München. Den gangen fantes det i det minste en «rød telefon» som kunne brukes mellom […]

Les resten av artikkelen

Blir det en ny storkrig?

2015-03

Flere skriver nå om at faren for krig øker. Men hvilke tegn skal vi se etter for å vurdere hvor sannsynlig det er at det bryter ut en nye storkrig i verden, en krig mellom supermakter og stormakter som trappes opp til en tredje verdenskrig. Jeg skal tenke litt høyt rundt dette.

Les resten av artikkelen

Historieskriving fra gølvet

2015-03

I Moss skriver industriarbeidere bøker om både hverdag og drama, i og utafor fabrikkhallene. Dette er verdifullt, og flere museer og lokalmiljø bør følge opp, mener involverte historikere og museumsfolk.

Les resten av artikkelen

En kampvillig fagbevegelse betyr flere organiserte

2015-03

Heismontørenes fagforening er kjent for å stå sammen, og vinne. Forfatteren deler erfaringer, spesielt om arbeid i klubbene.

Les resten av artikkelen

Det «norske» klassekompromisset – del 2

2015-03

I de tidene som kommer, med markante økninger i arbeidsledigheten i Norge, er det ikke realistisk av fagbevegelsen å fortsette å regne med at det gamle klassekompromisset som var kjerna i den «norske» modellen, fortsatt gjelder. Men hva er historia til klassekompromisset? Dette er del to av artikkelen der vi ser på årene etter andre […]

Les resten av artikkelen

Det «norske» klassekompromisset – del 1

2015-03

I de tidene som kommer, med markante økninger i arbeidsledigheten i Norge, er det ikke realistisk av fagbevegelsen å fortsette å regne med at det gamle klassekompromisset som var kjerna i den «norske» modellen, fortsatt gjelder. Men hva er historia til klassekompromisset? I del en av artikkelen ser vi på hovedavtalens historie fram til andre […]

Les resten av artikkelen

Med sugerør i statskassa

2015-03 Bokomtaler

Linn Herning: Velferdsprofitørene Manifest forlag, 2015 Linn Herning forteller om velferdsprofitørene innenfor helse, eldreomsorg, skoler og barnehager. Gjennom sin jobb i For Velferdsstaten, en grunnpilar i forsvaret av velferdsstaten, er hun trolig den som gjennom mange år i felten har skaffet seg best innsikt. Hennes bok er den første samlete oversikten over hvor langt dette […]

Les resten av artikkelen

Veien til sosialisme i vårt århundre

2015-03 Bokomtaler

Marta Harnecker A World to build Monthly Rveiew Press 2013, 240 s. Fernando Birri sa en gang – fritt oversatt og etter hukommelsen – at utopien er som horisonten. Om jeg nærmer meg to skritt, så går den to skritt bakover. Hvis jeg går ti skritt, trekker horisonten seg ti skritt vekk fra meg. Uansett […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene

2015-03

New Left Review http://newleftreview.org Vi starter med å bryte tradisjonen med å presentere nettsteder som i hovedsak ikke bygger på betalingstjenester. Det britiske New Left Review har i rundt 50 år tilhørt kjernepensumet i marxistisk offentlighet, og kommer ut med seks nummer i året. Artiklene er ofte lange (og tunge, for mange av oss), men […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderpartiet og kvinnene

2015-03

Arbeiderpartiet har vært dominerende og statsbærende etter andre verdenskrig. Skal interessegrupper, sosiale bevegelser eller andre politiske strømninger få gjennomslag for sine saker og krav, betyr det i dag, som det gjorde før, at det må søkes innflytelse i Arbeiderpartiet. Dette gjelder også for kvinnebevegelsen. Før kampen om politikken er vunnet i Arbeiderpartiet, har ingen framskritt […]

Les resten av artikkelen

Sterkere sammen?

2015-03

LO, Unio og YS streiket mot angrepene på arbeidsmiljøloven 28. januar. 5. mars ga de en felles uttalelse om Norwegian-streiken. Er det noe på gang?

Les resten av artikkelen

Neste side »