Arkiv for leder

Coop – litt ditt? (leder)

2013-02A

COOP har satt ut bygging av sitt nye hovedlager til den store franske entreprenøren, GSE, som opererer i hele Europa. Bortsett fra et par heismontører og en handfull rørleggere kommer de ca 500 arbeiderne fra firmaer fra hele Europa. Lønna er helt nede i 45 kroner timen. Klatring i stillas i opp til 27 meter […]

Les resten av artikkelen

En krigens mann (leder)

2013-02

Jonas Gahr Støre, krigsminister 2008-2012, var og er en varm forsvarer av krig når det tjener den norske oljekapitalen. Statoils beste venn og forsvarer når «våre» interesser «der ute» er truet. Som i Libya. Eller i Afghanistan, Irak eller Mali. De gode bombenes mann! Sammen med Jens Stoltenberg, Grete Faremo og Harald Sunde er han […]

Les resten av artikkelen

Pionerer (leder)

2013-01

Kvinners stemmerett feirer 100 år. Dette viktige jubileet holdt på å bli usynliggjort, men over hundre års kvinnekamp har satt spor. Nå er det på alles lepper. Jorun Gulbrandsens artikkel heter: «Vis fram kvinnene, ikke la dem forsvinne!» Rødt! gjør det. Noen av pionerene er kjente, men har du hørt om Elsa Laula Renberg? Torild […]

Les resten av artikkelen

Midtens rike (leder)

2012-04A

Rudolf Nielsen kalte Europa den rovgriske hai i diktet, En vise til kinabarna. Idag er det ikke bare Europa som utnytter billig kinesisk arbeidskraft. Monopolkonsernene i USA, Europa, Japan og Norge utbytter, for all profitt den er verdt. Før fanden får på sine sko, må barna stå opp i Shanghai. Maos parti leder verdens største […]

Les resten av artikkelen

Leder

2012-04

Da Norge sa nei i 1972, var det tre viktige årsaker: Landbruk, fiske og distriktspolitikk – Nei til salg av Norge! Vi ville ikke at kapitalmakta skulle styrke seg. Tvert imot, det var en bølge av rettferdige krav, og ordet sosialisme var ikke en gang et fremmedord i Arbeiderpartiet. Da Norge sa ja til EØS-avtalen […]

Les resten av artikkelen

leder

2012-01

Menn som voldtar kvinner, opprører folk, med rette. Politikere som krenker unge kvinner, enda mer. Menn med makt er farlig, enten de er politikere eller ledere. Kombinasjonen makt og alkohol kan være livsfarlig. I vårt samfunn er makt og karriere knyttet sammen i mannsrolla. Et samfunn uten undertrykking, et samfunn uten klasser, gir mindre grobunn […]

Les resten av artikkelen

leder

2011-04

Det er konsensus om at vår tids samfunnstype, kapitalismen, er i krise. Mange mener også i oppløsning. Kapitalismens økonomi krever vekst. Akkumuler eller dø! Men: Hva så? Det er ikke mer enn to menneskealdre siden, at svaret ble fascisme. Som reddet kapitalen og kapitalismen. Folket kan ta makta. I mange land prøver de. Tahrir! Occupy […]

Les resten av artikkelen

Leder

2005-03

Det er ikke noe rødgrønt regjeringsalternativ ved høstens stortingsvalg. Til det er Rød Valgallianse alt for små. Men det er et rødgrønt alternativ i opposisjon som både er for sosialisme, et bærekraftig miljø og gode velferdsordninger for vanlige folk. RV er det eneste partiet som kan bli valgt inn på det nye stortinget som er […]

Les resten av artikkelen

Klassereise (leder)

2005-02

Klassereise: Hvis man kan reise fra en klasse til en annen, betyr det at klasser finnes. Noen definerer sosiale lag som klasser, og legger vekt på hva du spiser, om du drikker øl eller vin, om du liker ompamusikk eller klassisk, bor i blokk eller rekkehus osv. Marxistene definerer klasse som fellestrekk for store, gjenkjennbare […]

Les resten av artikkelen

Tsunami (leder)

2005-01

En naturkatastrofe er hinsides menneskeskapte systemer, men det kapitalistiske systemet har allikevel et stort ansvar for de skadene og lidelsene som er påført de berørte områdene.

Les resten av artikkelen

Leder: Søstre, Kamerater!

1999-05

I det siste har det virket som om Røde Fane stadig vekk utgir mer enn selve tidsskriftet Røde Fane, som om vi gir ut tidsskriftet nærmest innimellom bøker og ekstranummer. Høydepunktet så langt var vel da vi utga Det kommunistiske manifest i fjor til 150-årsjubileet. For noen var kanskje ekstranummeret med artikkelen til Søren Beicker […]

Les resten av artikkelen

Leder

1999-04

Takk!! Da vi på vårparten laget ekstranummeret av Røde Fane om USA og Tysklands hensikter på Balkan, ba vi om støtte til dette prosjektet fordi vi egentlig ikke hadde råd til en slik utskeielse som et ekstranummer er. Derfor er dette rett og slett en takk! Så mange som 121 personer – Røde Fane har […]

Les resten av artikkelen

Fra redaksjonen: Bare et tidsskrift?

1998-04

Svaret på overskrifta er: Ja, Røde Fane er bare et tidsskrift. For oss som lager det – og for abonnentene – er det allikevel en del mer: – Av og til – faktisk ganske ofte – kommer Røde Fane med bilag. For eksempel ble Det kommunistiske manifest nyoversatt og abonnentene fikk det helt gratis sammen […]

Les resten av artikkelen

Leder: Teori for handling

1997-01

En brukbar teori om et samfunnssystem skal gi en forståelse av hvordan den virkelige verden er. Den politiske kampen om å vinne hodene og hjertene til folk avgjør om flertallet slåss mot undertrykking og utbytting – eller om resultatet er apati. Kampen mellom ulike teoretiske retninger har mer enn teoretisk interesse. Det er i høy […]

Les resten av artikkelen

Leder: En utopi

1996-03

Erik Ness er redaktør for Røde Fane «En utopi er en forestilling om noe som en gang kan bli virkelighet, men en forestilling som innskrenker seg til sosiale forhold, til det mennesker faktisk ville kunne virkeliggjøre med de naturlige og menneskelige ressurser, som åpenbart kunne stå til deres disposisjon. En utopi er en projisering av […]

Les resten av artikkelen

Leder

1996-02

Hva skal arbeiderklassen mene når norsk storkapital kjøper opp selskaper i utlandet? Hva med klassekampen? Hva med imperialismen? Får den faglige jobbinga i dag konsekvenser for en sosialistisk strategi? Var det riktig av den hovedtillitsvalgte i Kværner, Rolf Utgård, å støtte oppkjøpet av Trafalgar House? Med dette økte Kværner sitt antall ansatte fra 23 tusen […]

Les resten av artikkelen

Saksa

1995-04

Frances Webber anklaget på Bassao-Tribunalet (desember 1994) regjeringene i Vest-Europa for brudd menneskerett. Hva er teori? Hva er praksis? I Materialisten kan du på side 9 i siste nummer lese: «Innbyggerne i 129 land, inkludert Irak, Iran, Sri Lanka, Somalia, Zaire, Ghana, Algerie, Rwanda, Tyrkia, Bosnia, India og andre flyktningeproduserende land, trenger nå visum for […]

Les resten av artikkelen

Fri flyt

1994-03

– Fri flyt dreier seg om de grunnleggende prinsippene for økonomien i demokratiske land, sa statsminister Gro Harlem Brundtland i en polemikk mot Anne Enger Lahnstein i Stortinget 27. april. Et «omdefinert demokratibegrep» kalte AKPs nestleder, Erling Folkvord, dette på AKPs store EU-samling i slutten av august. – Jo friere spillerom for kapitalen, – jo […]

Les resten av artikkelen

Leder Ikke mobb kameraten min!

Ukategorisert

«Skal vi ikke banke opp nazisvina? Åssen skal vi ellers få stoppa dem?» – en aktuell problemstilling ikke bare om hvordan føre den antirasistiske kampen, men også om metoder i kampen mot EU, misseshow og puppebarer. AKP (m-l) hadde den maoistiske masselinja som sitt grunnleggende syn på folk da partiet ble stiftet i 1973 – […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side