Arkiv for 2021-03

Ingen kategorier

Arbeidet bak eiendommene

2021-03

Hvordan ser boligmarkedet ut fra perspektivet til de som arbeider med å bygge og pusse opp eiendommene som kjøpes, selges og leies ut? Gnist har snakket med to eksperter på arbeidet bak eiendommene som er i sirkulasjon.   Av: Hannah Sigriddatter Ander, medlem i redaksjonen i Gnist og medstifter av Kritisk bynettverk. Foto: Miki Fath […]

Les resten av artikkelen

Kollektive boformer og sosialistisk boligpolitikk

2021-03

Få samfunnsområder viser kapitalismens menneskefiendtlighet så godt som boligområdet. Hva slags boligpolitikk har sosialister fremmet før? Og hva må sosialister gå inn for i dag? Av: Peder Martin Lysestøl. Lysestøl er sosialøkonom, forfatter og medlem av Rødt. Han har skrevet flere bøker, blant annet Husholdets politiske økonomi (1992) og Velferdsstatens økonomi (2003) sammen med Eilef […]

Les resten av artikkelen

Reduser husleia NÅ!

2021-03

Å ha gode trygge hjem er ikke et privilegium, men en menneskerett. Reduser husleia startet som et opprop for redusert leie for permiterte og lavtlønna som en del av koronadugnaden. Nå har de 13 krav til en ny boligpolitikk. Av: Sigrid Elise Høeg, boligaktivist i arbeidskollektivet Reduser Husleia Foto: Guro Aaraasen   I mars 2020 […]

Les resten av artikkelen

Var Thrane marxist?

2021-03 Bokomtaler

Harald Berntsen: Marcus Thrane – en foranskutt sosialdemokrat – Et portrett i politisk idéhistorie (2021) Norge: Svein Sandnes bokforlag. 384 s. Av Håkon Brimsø, historieutdanna bibliotekarstudent Marcus Thrane (1817-1890) er ein sentral, men på enkelte punkt ein uhandgripeleg figur i norsk arbeidarhistorie. Som leiar av landet sin første reine arbeidarorganisasjon la han ned grunnarbeidet som […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 3 2021

2021-03 Innholdsliste

Innhold: Leder: Boligpolitikk kan ikke være et personlig ansvar … 4 Plukk … 6 Gnist-samtalen med Maren Amble Stinessen og Lars Mamen … 10 Peder Martin Lysestøl: Kollektive boformer og sosialistisk boligpolitikk … 16 Sigrid Elise Høeg: Reduser husleia NÅ! … 24 Intervju med Sara Nustad Mauland: Politikarane, ikkje utbyggarane, må ha siste ordet … […]

Les resten av artikkelen

Leder: Boligpolitikk kan ikke være et personlig ansvar

2021-03

Det største dogmet i norsk boligpolitikk er at bolig er et personlig ansvar. Dette standpunktet er gjentatt av skiftende regjeringer siden 80-tallet, rødgrønn så vel som mørkeblå. Dette dogmet står i veien for en reelt ny boligpolitikk. Etter høstens valg er det nemlig det vi trenger. En radikalt ny boligpolitikk som anser gode hjem som […]

Les resten av artikkelen

Politikarane, ikkje utbyggarane, må ha siste ordet

2021-03

I Stavanger fann Raudt ut at det var for seint å komma inn i boligpolitiske saker når dei kom til kommunestyret, fordi då var det meste avgjort. Gnist har intervjua gruppeleiar i kommunestyret for Raudt Stavanger, Sara Nustad Mauland, om korleis jobba med boligpolitikk i oljebyen. IB: Du har vore i kommunestyret i ti år. […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Karl Marx og staten – et svar til Yngve Heiret

2021-03

I en nylig artikkel har Yngve Heiret bidratt til å kaste lys over et viktig og ofte neglisjert spørsmål, nemlig staten og sosialisters forhold til den. Dessverre er det problemer ved gjennomførelsen. Av Oscar Dybedahl, styremedlem i Radikal Portal og har mastergrad i filosofi. Han er med i gruppa som nå oversetter Kapitalen Bok 3 […]

Les resten av artikkelen

Nederlaget i Afghanistan?

2021-03

Under fredsforhandlingene i Paris i 1973 mellom Vietnam og USA henvendte en av de amerikanske militære lederne seg til den nord-vietnamesiske forhandlingslederen og sa: «Det er et faktum at dere aldri slo oss i noe slag på bakken.» Den nord-vietnamesiske forhandlingslederen tenkte seg om et øyeblikk før han svarte: «Det er korrekt, men det er […]

Les resten av artikkelen