Arkiv for 2013-04A

Ingen kategorier

Om å bruka naturen (debatt)

2013-04A

Viss det ikkje blir tillate å dumpe gruveavfall i hav, innsjøar eller andre stader i naturen, kvar skal ein då gjera av avfallet/gråberget?

Viss me stiller så strenge miljøkrav til opning av gruver, blir det umogleg med gruvedrift i Noreg.

Les resten av artikkelen

marx2013 i Stockholm

2013-04A

  Fredrik V. Sand er medlem av redaksjonen i tidsskriftet Rødt! og partiet Rødt sitt arbeidsutvalg. I oktober gikk konferansen marx2013 av stabelen som den første i sitt slag. Det hele gikk ned på ABF-huset i Stockholm. Arrangementet samlet mange hundre deltakere – dels med et formål om å få i gang en akademisk diskusjon […]

Les resten av artikkelen

Et forsvar for venstrepopulisme

2013-04A

Bare fordi noe er populært, betyr det ikke at det nødvendigvis er feil.

Populisme og motstand mot elitisme er nødvendige svar på venstresidas problemer i en oljesmurt kapitalisme.

Les resten av artikkelen

Forsvar mot hvem – med hva?

2013-04A

Det norske militæret er i dag en integrert del av det mest aktuelle trusselbildet mot de interessene og verdiene sosialister verden over alltid har kjempa for. Sosialisters forsvarspolitiske hovedprioritet bør derfor være å arbeide for å nedbygge og motarbeide det norske militæret mest mulig.

Les resten av artikkelen

En viktig seier (leder)

2013-04A

Mandag den 25. november sendte Støttekomiteen for hjelpepleier Stig Berntsen ut følgende pressemelding: «Stig Berntsen har fått tilbake jobben Oslo kommune og hjelpepleier Stig Berntsen har i dag inngått rettsforlik. Stig Berntsen får tilbake stillinga som hjelpepleier ved Lindeberg omsorgssenter. Støttekomiteen konstaterer at arbeidsgiver Oslo kommune endelig har bøyd av etter å ha stengt Berntsen […]

Les resten av artikkelen

1814 – borgerlig revolusjon? Det marxistiske begrep om den borgerlige revolusjon

2013-04A

Denne artikkelen ble publisert i Materialisten, nr. 2, 1979. Vi trekker den fram igjen i lys av grunnlovsjubiléet.

Med utgangspunkt i det marxistiske begrepet borgerlig revolusjon, gir artikkelen en grundig gjennomgang av forholdene og begivenhetene rundt 1814, og de politiske, sosiale og økonomiske konsekvensene.

Les resten av artikkelen

Foran 200-årsjubileet

2013-04A

– Det blir mye styr neste år. 200-årsjubileet for grunnloven og 17. mai skal feires over alt.1 Jubileet bør gi anledning til å diskutere vesentlige spørsmål, og ikke kastes bort på selvforherligelse eller likegyldighet.

– I den første delen prøver jeg meg på en elementær historisk tolkning.2 De to neste delene behandler de to vesentligste aspektene ved 1814-revolusjonen: Det demokratiske og det nasjonale, skriver forfatteren.

Les resten av artikkelen

Grunnlova i USA – myter og verkelegheit

2013-04A

Sambandsstatane har lenge skrytt av å ha det konstitusjonelle demokratiet som har vara lengst. Det blir stadig vist til grunnlova, seinast for å fremje bombing av Syria eller for å grunngje dei siste nedleggingane av offentleg verksemd – i det kongressmedlemmer på ny og på ny siterte frå kopi dei drog fram av lommene sine.

Les resten av artikkelen

Rasismen – En løgn som dreper (omtale)

2013-04A Bokomtaler

Morten Falck: Rasismen – En løgn som dreper Rødt! Forlag, 2013 Dette er ei lita bok på femti sider som bygger på foredrag Morten Falck har holdt for ungdom ved en del anledninger. Det er et nyttig og oppklarende skrift, ikke bare for ungdom. Det er et oppgjør med begrepet rasisme og den tenkningen som […]

Les resten av artikkelen