Vitenskap, natur og marxisme

Av Tore Linné Eriksen

2018-01 Bokomtaler

Ian Angus
A redder shade of green. Intersections of science & socialism.
New York: Monthly Review Press, 2017, 203 s.

Ian Angus har gjennom en lang rekke bøker, artikler, foredrag og intervjuer tatt på seg oppgaven å forene naturvitenskap og marxisme. Nytteverdien av hans nyeste bok vil da også for fleste lesere av Gnist ligge i forfatterens evne til å formidle naturvitenskapelig forskning i et normalt menneskespråk. Det får han til å slutte seg til dem som mener at kloden har gått inn i en helt nye geologisk epoke, antropocen. Dette er et begrep som enkelte på venstresida avviser, ettersom det kanskje gir inntrykk av at «vi alle» bærer like stort ansvar, og at det tilslører kapitalismens betydning. Men Angus argumenter for at stadig flere innser at en ny epoke er et resultat av et økonomisk system som driver rovdrift både på mennesker og natur, med et vendepunktet ved slutten av 1940-tallet. Det knyttes til etterkrigstidas monopolkapitalisme, bygd på akkumulasjonstvang, billig olje, storstilt militarisering og kamp mot arbeiderklassen i Nord og frigjøringskamper i Sør. Av dette følger selvsagt at «grønn kapitalisme» og tro på fiks teknologi er en selvmotsigelse og tåkelegging.

Tore Linné Eriksen er tidl. professor i Utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og bokredaktør i Gnist. I hvert nummer tar han for seg et knippe av fag- og debattlitteratur som er skrevet på andre språk enn norsk.
Foto: Monthly Review Press

Tilbud til nye abonnenter: ETT ÅRS ABONNEMENT TIL 100 KR! Send kodeord gnist + e-postadresse til 2090. Obs! Husk e-postadresse!

I to spennende kapitler gir Angus også et veldokumentert svar til dem som hevder at Karl Marx og Friederich Engels ikke interesserte seg for – eller forsto – den nye naturvitenskapen.

Kombinasjon av marxisme og økologi får selvsagt størst verdi når det leder til handling, men det er ikke Angus’ hovedanliggende å gi ferdig oppskrift. I stedet vil han utstyre folk på venstresida med en nødvendig naturvitenskapelig innsikt, slik at sosialistiske strategier blir mer meningsfulle. Og den som vil lese mer, kan gå til forfatterens bok fra 2016, Facing the antropocene. Angus har dessuten ansvaret for fortreffelig rettressurs for «økososialister»: www.climateandcapitalism.com.