Arkiv for 2011-01

Ingen kategorier

Eldbjørg Holte:  – Det blir fred i Palestina!

2011-01

– Folk vil ha fred i Palestina. På begge sider.  Kanskje det ikke vil skje så mye på kort sikt, men på lengre sikt er det nødvendig for Israel og deres mulighet til å leve i fred at palestinerne  får leve uten den undertrykkelsen vi ser i dag. Jeg drømmer om at vi kan få […]

Les resten av artikkelen

Krise og økonomisk nedtur i Øst- og Sentral-Europa

2011-01

Enkelte økonomier i Sentral- og Øst-Europa (SØE) har gjennomgått noe som bør beskrives som en økonomisk implosjon – med stupende levestandard i deler av regionen, protester og sosial uro.

Liten oppmerksomhet har rettet seg mot krisen og den økonomiske nedturen i de ti postkommunistiske landene som sluttet seg til Den europeiske union (EU) i 2004 og 2006.1

Les resten av artikkelen

Krise og økonomisk nedtur i Øst- og Sentral-Europa

2011-01

Enkelte økonomier i Sentral- og Øst-Europa (SØE) har gjennomgått noe som bør beskrives som en økonomisk implosjon – med stupende levestandard i deler av regionen, protester og sosial uro.

Liten oppmerksomhet har rettet seg mot krisen og den økonomiske nedturen i de ti postkommunistiske landene som sluttet seg til Den europeiske union (EU) i 2004 og 2006.1

Les resten av artikkelen

Lars Borgersrud: Vi er jo et militært parti! – Den norske militærfascismens historie 1

2011-01

En viktig oppgave for det tyske SA – Sturm-Abteilung – var å lage mest mulig tumulter, og dermed skape oppslutning for et regime som kunne gjeninnføre ro og orden.

I Norge var viljen i de borgelige miljøene sterk, men de manglet redskapet. NS sin vaktstyrke, Hirden, prøvde å bli det norske SA. Manglende oppslutning og forbudet mot å bære uniform var hindre for å bygge opp en slik «privat hær».

Les resten av artikkelen

Lars Borgersrud: Vi er jo et militært parti! – Den norske militærfascismens historie 1

2011-01

En viktig oppgave for det tyske SA – Sturm-Abteilung – var å lage mest mulig tumulter, og dermed skape oppslutning for et regime som kunne gjeninnføre ro og orden.

I Norge var viljen i de borgelige miljøene sterk, men de manglet redskapet. NS sin vaktstyrke, Hirden, prøvde å bli det norske SA. Manglende oppslutning og forbudet mot å bære uniform var hindre for å bygge opp en slik «privat hær».

Les resten av artikkelen

Svekket likestillingsvern

2011-01

Forslaget til helhetlig diskrimineringslov kan ende opp med å svekke kvinners stilling.

Les resten av artikkelen

Svekket likestillingsvern

2011-01

Forslaget til helhetlig diskrimineringslov kan ende opp med å svekke kvinners stilling.

Les resten av artikkelen

leder

2011-01

I boka «Varat och varan» skriv den svenske feministen Kajsa Ekis Ekman med postmoderne feministar som adresse: – Når det kjennest uoverkomeleg å stilla spørsmål ved urettferda, vert det freistande å i staden omfortolka henne – kanskje urettferda ikkje er urettferdig om me ser nærare på henne, men heller opprørske handlingar? Og med eitt vert […]

Les resten av artikkelen

leder

2011-01

I boka «Varat och varan» skriv den svenske feministen Kajsa Ekis Ekman med postmoderne feministar som adresse: – Når det kjennest uoverkomeleg å stilla spørsmål ved urettferda, vert det freistande å i staden omfortolka henne – kanskje urettferda ikkje er urettferdig om me ser nærare på henne, men heller opprørske handlingar? Og med eitt vert […]

Les resten av artikkelen

Innhold

2011-01

Innhold Leder: Pornokampen Inger Nordal: Er darwinisme en fruktbar teori for å forstå ”kvinnens natur”? side 4 Palestina Intervju med Eldbjørg Holte: Det blir fred i Palestina! side 12 Kjersti Nordby: Histadruts vekst og fall side 18 Guro Røed: Slavearbeid i Jordandalen side 30 Gaza-ungdommens opprop side 34 Mette Løkeland: Abort – eit internasjonalt minefelt […]

Les resten av artikkelen

Innhold

2011-01

Innhold Leder: Pornokampen Inger Nordal: Er darwinisme en fruktbar teori for å forstå ”kvinnens natur”? side 4 Palestina Intervju med Eldbjørg Holte: Det blir fred i Palestina! side 12 Kjersti Nordby: Histadruts vekst og fall side 18 Guro Røed: Slavearbeid i Jordandalen side 30 Gaza-ungdommens opprop side 34 Mette Løkeland: Abort – eit internasjonalt minefelt […]

Les resten av artikkelen