leder

Av

Nr 1 2011

I boka «Varat och varan» skriv den svenske feministen Kajsa Ekis Ekman med postmoderne feministar som adresse:

– Når det kjennest uoverkomeleg å stilla spørsmål ved urettferda, vert det freistande å i staden omfortolka henne – kanskje urettferda ikkje er urettferdig om me ser nærare på henne, men heller opprørske handlingar? Og med eitt vert pornografi, prostitusjon, slør, hushjelp og narkotikamisbruk forklart som marginaliserte fenomen, kvinners rettar eller individuelle val med subversivt potensiale.

Oppgåva på kvinnedagen og andre dagar er nettopp å stilla spørsmål ved urettferda som gjer kvinnekroppen til ei vare, og så gå til åtak.

Til lukke med dagen!