Innhold

Av

Nr 1 2011

Innhold

Leder: Pornokampen

Inger Nordal: Er darwinisme en fruktbar teori for å forstå ”kvinnens natur”? side 4

Palestina

Intervju med Eldbjørg Holte: Det blir fred i Palestina! side 12
Kjersti Nordby: Histadruts vekst og fall side 18
Guro Røed: Slavearbeid i Jordandalen side 30
Gaza-ungdommens opprop side 34

Mette Løkeland: Abort – eit internasjonalt minefelt side 38
Anne Robberstad: Svekket likestillingsvern side 46
Hanne Helth: Tag stilling, mand! side 50
Bjørgulf Claussen: Den nye uførepensjonen side 64
Inger Ljøstad: Streik for uføretrygda! side 68
Erna Hagensen: Renholdstreiken 2010 side 71
Kjerstin Aukrust: Den franske antivekstbevegelsen – en inspirasjon for den norske miljøbevegelsen side 74

Økonomi og sosialisme

Torill Nustad: Sosialisme og kvinnefrigjøring side 79
Marta Harnecker: Sosialisme er å skape et fullt og helt demokratisk samfunn side 83
Jane Hardy: Krise og økonomisk nedtur i Øst- og Sentral-Europa side 90

Bøker:

James Godbolt: Den norske vietnambevegelsen side 104
Kvinnegruppa Ottar: Nei til kjøp av sex og kropp side 112
Lars Borgersrud: Vi er jo et militært parti! Den norske militærfascismens historie 1 side 117
Anders Sømme Hammer: Drømmekrigen side 123
Kai Eide: Høyt spill om Afghanistan side 123
Siba Shakib: Der gud gråter side 125
Hannah Helseth: Generasjon sex side 127
Malalai Joyla: Kvinne blant krigsherrer side 129

Pris: 75 kr