Arkiv for 2011-03

Ingen kategorier

SVs forspilte sjanser (omtale)

2011-03 Bokomtaler

– Jeg er ikke historiker, slår Frank Rossavik fast i forordet til sin bok, SV – Fra Kings Bay til Kongens bord

Nei, det skal være visst! Her er ikke engang tilløp til analyse, verken av de opplagte tingene eller de mindre opplagte. Leserne dynges ned i en uendelighet av personintriger, og får ingen mulighet til å forstå. For ikke noe forklarer bakgrunn og tidsbilde.

Da kan vi like gjerne sette oss ned med en årgang Donald.

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte skolen (debatt)

2011-03

I Rødt! nr. 4/2010 skriver jeg artikkelen, «Hvem skal eie kunnskapen?», som er et forsøk på å gi en helhetlig analyse av utviklingen i norsk skole i den nyliberale epoken, bygd på teorier av Karl Marx og Zigymunt Bauman. Jeg får et tilsvar, «Den digitaliserte læreren?» i nr. 2/2011, av Leikny Øgrim der hun kommenterer noen spørsmål jeg tar opp.

Les resten av artikkelen

Ordet og geværet

2011-03

Jeg pleier å si at jeg er tredje generasjons kurdisk kommunist. Min bestefar er en stolt kommunist fra den kurdiske byen Amed. Nå er han pensjonert, men før jobbet han som lærer. For mange år siden underviste bestefaren min Abdullah Öcalan, lederen av PKK.

Les resten av artikkelen

Tyrkia ved et veiskille

2011-03

Parlamentsvalget i Tyrkia fant sted den 12. juli 2011, i en periode der Tyrkia er i ferd med å endre viktige trekk ved den samfunnsformasjonen som det moderne Tyrkias landsfader Mustafa Kemal Atatyrk instituerte i 1923.

Veivalgene som nå tas, vil bestemme om landet går inn i en demokratisering eller kastes ut i en større indre krise.

Les resten av artikkelen

«Vi skal til Gaza!»

2011-03

Hovedsaken med Freedom Flotilla 2 i sommer var å knekke blokaden.

Selv om Israel ved hjelp av den greske regjeringens nidkjære innsats klarte å holde båtene fast i greske havner, oppnådde vi betydelige resultater på dette aller viktigste punktet.

Les resten av artikkelen

Palestinsk enhet og dens utfordringer

2011-03

Nyheten om en avtale mellom de to dominerende palestinske politiske fraksjonene Fatah og Hamas skapte overskrifter i media over hele verden. I Gaza og på Vestbredden ble avtalen hilst velkommen.

Palestinerne har sett seg leie på den indre splittelsen blant sine egne, som dramatisk har svekket dere posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Men kritikken mot de sentrale politiske aktørene fra alle fraksjoner er fortsatt sterk. En avtale mellom Fatah og Hamas endrer ikke på dette.

Les resten av artikkelen

Libya, olja og Statoil

2011-03

I skrivende stund har opprørerne med NATO som flyvåpen akkurat inntatt Tripoli. Stian Bragtvedt i Rødt! snakket med historiker Helge Ryggvik i sommer, om oljas betydning for den da pågående krigen i Libya. En krig hvor Norge var blant de ivrigste deltakerne. Hvilken rolle spiller egentlig Libya som oljeprodusent? Er det viktig nok til at vi kan forstå krigen som en kamp om kontrollen over olja?

Les resten av artikkelen

En ny fase i den tredje verdens frigjøring?

2011-03

Samir Amin, den anerkjente egyptiske sosialøkonomen og politiske tenkeren, hevder i februarnummeret av Monthly Review(2011) at opprørene i den arabiske verden viser at en ny fase i den 3. verdens frigjøringsprosess er på gang.

Les resten av artikkelen

Kairo, juni 2011: Samtale med en revolusjonær

2011-03

– Forventningene til revolusjonen er et bedre liv. Vil de mange som bor på kirkegårdene og i slummene, akseptere det samme nedverdigende livet etter revolusjonen? spør Mostafa, intervjuet av Thomas Kvilhaug.

Les resten av artikkelen

Diktaturets bane

2011-03

Det har vore mange motstridande tolkingar av hendingane i Egypt.

Anne Alexander hevdar at arbeidarklassen er nøkkelkrafta i det egyptiske samfunnet, med makt til drive revolusjonen framover.

Les resten av artikkelen

Kapitalisme på hell?

2011-03

Sammenbruddet heiter boka til Pål Steigan. Det er ei bok om verda og framtida, ikkje mindre. Hovudtesen hans er at dagens kapitalistiske samfunn er nær ved å bryte saman og neppe vil overleve dette hundreåret. Difor trengst kommunisme i staden.

For lesarar av Rødt! er dette kjende tankar frå Steigan, men i boka utdjupar han dei.

Les resten av artikkelen

Vår korrupte hovedstad (omtale)

2011-03 Bokomtaler

Boka Vår korrupte hovedstad av Erling Folkvord er boka som ikke skulle ha blitt skrevet. Ikke av Erling Folkvord og hans lille bystyregruppe i alle fall. Problemene burde vært løst av andre. Siden Oslo kommune ikke løste problemene, måtte Erling Folkvord skrive om en alvorlig og gjennomgående systemsvikt i landets hovedstad.

Les resten av artikkelen

Kampen om folkeretten (omtale)

2011-03 Bokomtaler

Kampen om folkeretten av Arne Overrein ble utgitt høsten 2005. Stadig nye internasjonale konflikter, og diskusjoner om hva som er tillatt etter folkeretten og FNs rolle, gjør at den imidlertid fortsatt er aktuell.

Boka framstår som en slags blanding mellom en fagbok og debattbok.

Overrein gir et klart forsvar for den internasjonale folkeretten, og er også preget av forfatterens USA-kritiske holdning.

Les resten av artikkelen

22. juli-terroristen og Ayn Rand

2011-03

– Det er to bøker som kan forandre en boklesende fjortenårings liv: Ringenes herre og De som beveger verden.

Den ene er en barnslig fantasi som ofte fører til en livslang besettelse med dens utrolige helter, som medfører en emosjonelt avstumpet, sosialt handikappet voksentilværelse, der man er ute av stand til å forholde seg til den virkelige verden.

Den andre boka er at du orker.

India – og verden – venter fortsatt (omtale)

2011-03 Bokomtaler

Jan Myrdals siste bok om India, Red Star over India, ble utgitt på engelsk nå i sommer. Boka er oversatt til flere språk, og kommer i norsk utgave til høsten, utgitt av tidsskriftet Rødt! og oversatt av Morten Falck. Red Star over India gir et godt innblikk i ett av de revolusjonære stormsentrene i vår tid.

Les resten av artikkelen

Muslimske kvinner (omtale)

2011-03 Bokomtaler

Om ikke annet har boka Utilslørt skapt et tomrom som den selv ikke greide å fylle. Samfunnsdebatten trenger en bok om usynliggjøring, om islam og om kvinnefrigjøring. Den fikk vi ikke med denne boka, skriver anmelderne.

Les resten av artikkelen

Kritikk av globaliseringsteorien (omtale)

2011-03

Jørgen Sandemose befester sin plass – i sin nye bok Kritikk av globaliseringsteorien, med undertittel Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked – som en autoritet på marxistisk filosofi og historieforståelse i Norge. Denne posisjonen er i stor grad oppnådd gjennom at han er en av få, om ikke den eneste, som fører slike debatter på norsk – dessverre.

Les resten av artikkelen

Elfenbenskysten – imperialisme med norsk støtte

2011-03

Med støtte fra SV-statsråd Erik Solheim og den rød-grønne regjeringen har Frankrike sammen med FN gjennomført et blodig statskupp i Elfenbenskysten.

Les resten av artikkelen

Et ansvar for å beskytte? Libya og Elfenbenskysten

2011-03

USA, Frankrike og Storbritannia angrep Libya med krysserraketter, bombefly, kampfly og angrepsfly. Selv om NATO har tatt over ledelsen av den militære operasjonen, har USAs president Barack Obama bombet Libya med Hellfire-raketter fra ubemannede Predator-droner. Antallet sivile som er drept av utenlandske styrker, er ukjent.

Det militære felttoget ble etter sigende satt i verk for å virkeliggjøre resolusjon 1973 fra FNs Sikkerhetsråd om å beskytte sivile i Libya.

Les resten av artikkelen

Imperialisme og revolusjon i Midtøsten

2011-03

Vesten har et langt og blodig rulleblad i Midtøsten. Richard Seymour viser i denne artikkelen hvordan den siste tiden med revolusjoner har ført til en omlegging av strategi blant de imperialistiske landene som ønsker å kontrollere regionen.

Les resten av artikkelen

Neste side »