Arkiv for 2012-02A

Ingen kategorier

Menneskegrupper og raser

2012-02A

Denne artikkelen er basert på to artikler som forfatteren har skrevet i nettbaserte leksikonet, Store Norske Leksikon: «Mennesket – forskjeller mellom menneskegrupper » og «Rasisme».

Nettversjonen finnes på http://snl.no/rasisme. Der finner du ordforklaringer og lenker som er kursivert i denne artikkelen.

Les resten av artikkelen

Erklæring om rase og rasefordommer

2012-02A

På møte i Paris 27. november 1978 vedtok UNESCOs generalkonferanse enstemmig og med akklamasjon en erklæring. Den har en innledning og ti artikler. Nedenfor er de ti artiklene.

Les resten av artikkelen

Enkel rettslære

2012-02A

Utlendningsloven, paragraf 69, gyldig fra 15. mai 2008, sier: «En norsk statsborger kan ikke utvises. En utlending som er født i riket og som senere uavbrutt har hatt fast bopel her, kan ikke utvises." Konklusjon: Norge bryter mot Norges lover om Norge nekter opphold for Nathan Eshete, 7 år, født på Stord som ikke har […]

Les resten av artikkelen

Et knippe bøker om rasisme (boktips)

2012-02A

Racism: A Short History av George M. Fredrickson, amerikansk professor i historie, er en god start. Den sporer røtter for europeiske rasisme tilbake til 1300-tallet, og følger utviklinga fram til de historiske toppunktene i forrige århundre, med nazistenes folkemord på jøder og Sør-Afrikas apartheidsystem. Fredrickson viser hvordan amerikansk segregasjonspolitikk, med sørstatenes Jim Crow som fremste […]

Les resten av artikkelen

– Walk! Don run! (Novelle)

2012-02A

Livredd var han da han vakna, Johannes Berulfsen, og lyset frå den kommande morgonen strøymde inn gjennom ventilen, grelt, hardt, og laga skuggar i lugaren, og punkt av lys, laga groteske vinklar og altfor mange rette liner; dekksguten liggande bleik i køya si i eit forvirrande, absurd landskap der det svarte blei gråare, grått, men […]

Les resten av artikkelen

Svik ikkje dei uvelkomne!

2012-02A

Stadig fleire historikarar meiner at regjeringane i Storbritannia og USA med overlegg ikkje prøvde redde jødar frå utrydding under andre verdskrigen.

Les resten av artikkelen

Israel – en apartheidstat?

2012-02A

Bryter Israel det internasjonale juridiske forbudet mot apartheid?

Russell-tribunalet om Palestina undersøkte dette, og om Israels politikk kan karaktereiseres som «en forbrytelse mot menneskeligheten».

Les resten av artikkelen

Organisert islamhat i dag

2012-02A

Hvor står høyreekstremismen i Norge i dag? Vi skal her se litt på de ulike miljøene som finnes i dag, og ta en kjapp gjennomgang av høyreekstremisme i nyere norsk historie.

Etter terrorangrepene 22/7 i fjor har fokuset ligget mye på islamofobe grupperinger.

Les resten av artikkelen

Rasisme i Norge – i dag

2012-02A

I dagens Norge handler rasisme først og fremst om religionen din, språket ditt, opprinnelseslandet ditt og kulturen din.

Rasisme er ikke bare et personlig problem, men et samfunnsproblem.

Les resten av artikkelen

ENKEL SPRÅKLÆRE

2012-02A

Returnere betyr: å sende tilbake. Å returnere en pakke betyr å sende pakken tilbake til der den kom ifra. Å returnere et menneske betyr å sende vedkommende tilbake til det land denne person kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på Stord, har aldri vært i Etiopia. Å sende Nathan ut av Norge heter […]

Les resten av artikkelen

Fascistene inn i det greske parlamentet

2012-02A

I skyggen av at venstrepartiet SYRIZA ble valgets nest største parti i det greske parlamentsvalget 6. mai, finner vi oppslutning om et nyfascistisk parti, Xrysi Avgi (Gylden daggry). De fikk en voldsom framgang.

Les resten av artikkelen

Innhold

2012-02A

Jan Erik Vold: Enkel språklære side 3 Torgeir Skorgen: Menneskegrupper og raser side 4 Seher Aydar: Rasisme i Norge – idag? side 12 Den vedvarende kampen mot statlig rasisme side 18 Shoaib Sultan: Organisert islamhat idag side 22 Jokke Fjeldstad: Nynazistene i Hellas inn i parlamentet side 28 Brita Bastogi: Israel – en apartheidstat? side […]

Les resten av artikkelen