Arkiv for 2001-02

Ingen kategorier

Dra til Göteborg

2001-02

Jorun Gulbrandsen er leder av AKP Bli med, bli med! Vær med og gjør EU sitt toppmøte til en kraftig manifestasjon mot EU og all dens vesen! Mot EUs fire friheter. Mot fri flyt av munn- og klovsyke. Mot fritt leide for privatisering av helse og velferd. Mot individuelle lønnsavtaler. Mot den europeiske festingen mot […]

Les resten av artikkelen

Militærvesenet og vernepliktas to sider

2001-02

Mass Soldal Lund er medlem i AKP og fylkestingsrepresentant for RV i Akershus. Per-Gunnar Skotåm er forsvarspolitisk talsmann i AKP. Det norske militærapparatet er borgerskapets militærapparat. Det er kjerna i borgerskapets voldsapparat og eksisterer for å forsvare det norske borgerskapets interesser mot utenlandske og innenlandske trusler. I hovedsak kan denne funksjonen deles i tre: Forsvar […]

Les resten av artikkelen

Staten – den største rasisten

2001-02

Stig Berntsen er ansatt på Oslo AKPs kontor For kommunister har den antirasistiske kampen en særstilling. Grunnen er enkel. Rasismen setter arbeidsfolk opp mot arbeidsfolk og tjener som lynavleder for dem som sitter med makta. Kampen for sosialisme og kommunisme vil aldri kunne vinnes så lenge rasistiske ideer og holdninger vinner oppslutning i befolkninga. Det […]

Les resten av artikkelen

Homopolitikk før Stonewallopprøret

2001-02

Ingrid Baltzsersen er sentralstyremedlem i AKP, med i AKPs kvinneutval og nestleiar i ungdomsgruppa til LLH i Oslo. Stonewallopprøret, den natta lesber og homsar i New York City nekta politiet å stenga baren deira og trakassera dei, vert sett på som starten på den moderne homokampen. Men kva gjorde homsar og lesber før Stonewallopprøret i […]

Les resten av artikkelen

Victoriasjøen: Rikt fiske – fattige fiskere

2001-02

Denne artikkelen er klippet ut av et undervisningshefte om Globaliseringen av fiskeriene ved Victoriasjøen med tillatelse av forfatteren. Undervisningsheftet og en video om samme tema, Big Fish – Small Fry, er gratis og kan bestilles gjennom FN-Sambandet, Storgata 33a, 0184 Oslo, www.fn-sambandet.no. Victoriasjøen i Øst-Afrika har gjennom flere hundre år hatt rike fiskegrunner som befolkningen […]

Les resten av artikkelen

Mot et radikalt nettsamfunn?

2001-02

Bjarne Nærum har bakgrunn fra informatikk og sosiologi. Han har nå pappapermisjon fra Norsk telemuseum. Dette er en noe lengre versjon av artikkelen enn den som er trykt i bladet. bjarne@bo.online.no «Jeg spår uansett en overgang til et nettsamfunn. (…) Om tyve år – i år 2001 – foreligger det erfaringsgrunnlag nok til å kunne […]

Les resten av artikkelen

Irak under beleiring i ti år

2001-02

Anthony Arnove er redaktør ved South End Press i USA og har skrevet bøker om blokaden av Irak. Artikkelen gjengis med tillatelse fra forfatteren og Monthly Review. Oversatt av Harriett Rudd. Det er nå 10 år siden FN vedtok omfattende sanksjoner mot Irak. Sanksjonene ble vedtatt den 6.august 1990, på dagen 45 år etter USA […]

Les resten av artikkelen

Partiforbud i tråd med tyske tradisjoner

2001-02

Rolf Andersson er advokat i Stockholm. Artikkelen sto i Tidskrift för folkets rättigheter nr 4, 2000, og trykkes her med tillatelse fra tidsskrift og forfatter. Oversettelse ved Språksmia. Tysklands nasjonaldemokratiske parti (NPD) har nylig gjennomført mediedekkede demonstrasjoner i flere tyske byer. I enkelte tilfeller har aksjonene blitt oppløst av politiet, som skylder på at de […]

Les resten av artikkelen

Er sosialismens seier uunngåelig?

2001-02

Tore Sivertsen arbeider ved Norges veterinærhøgskole og er aktiv i RV og AKP For fem år siden skrev jeg en dobbeltkronikk i Klassekampen («Hvorfor gikk det ikke» og «Hva gjør vi nå», juni 1995). Der reiste jeg tvil om Marx’ slutning at sosialismen med nødvendighet vil seire over kapitalismen. Jeg påpekte at denne slutningen var […]

Les resten av artikkelen

Det gode både må og må ikke seire

2001-02

Bjørgulf Claussen er allmennpraktiserende lege og forsker i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo Det gode må ikke seire, for framtida er uviss. Jorda kan ødelegges av en meteoritt eller av forurensning. Menneskene kan lage framtida vår værre for de fleste av oss i det rike nord enn det flertallet her opplever i dag. Det er […]

Les resten av artikkelen