Arkiv for Nr 2 2012

Ingen kategorier

Rødts skattepolitikk

Nr 2 2012

Noen ganger får jeg et inntrykk av at Rødts skattepolitikk bygger på et uuttalt premiss om at «den borgerlige staten tar pengene fra folk». Den eneste forskjellen fra Høyre/Frp-retorikken er ordet «borgerlig», og at vi understreker at vanlige folk flås, mens de rike slipper unna.

Etter mitt syn er dette håpløs populisme, som underslår at vår samfunnsmodell forutsetter et mye høyere skattenivå – for alle.

Skatt er prisen vi må betale for å ta mange flere områder ut av markedet.

Les resten av artikkelen

Velkommen ombord / Welcome to the machine (dikt)

Nr 2 2012

Harde tider. Harde menn. Står i gata. Mangler spenn. Profittratens grå tendenser. Kapitalens yttergrenser. Ikke arbeid. Ikke hus. Harde tider. Knapt no’ cruise ~   Splitte. Herske. Dét er tonen. Avlytta er telefonen. Ola Bog  

Les resten av artikkelen

Occupy Toledo og kampen mot kjernekraft

Nr 2 2012

USA kan i dag – bare ett år etter historiens verste kjernefysiske ulykke i Japans Fukushima Daiichi anlegg – stå foran en voksende, svært reell, til og med overhengende fare for en katastrofal ulykke ved et av dets 104 aldrende og farlige kjernefysiske anlegg.

Les resten av artikkelen

Arbeiderpartiet og klassesamfunnet

Nr 2 2012

Blant ansatte på jernbanen går det en historie om landsfader Gerhardsen. Da konduktøren klippet billetten hans, på andre klasse selvfølgelig, spurte han om toget stoppet lenge nok i Moss til at han fikk kjøpt avisene. Da konduktøren sa han skulle ordne det, sa han straks nei. De skulle han kjøpe selv, bare det var tid nok.

Les resten av artikkelen

Da-n Gud skapa verda … (novelle)

Nr 2 2012

Han stempla inn på eftasskiftet akkurat tidssnok, småsprang ned trappa, ned i kjellaren og inn i garderoben, skifta raskt til arbeidsklede: Ei nær på utsliten olabukse med hol på det eine kneet, ei raudrutete bomullsskjorte samt tresko med svart overlêr. Men ikkje før hadde ungguten komme opp i maskinsalen og skulle til, før formannen flagra […]

Les resten av artikkelen

Å være revolusjonær

Nr 2 2012

En samtale Du spør meg: Er det å være revolusjonær det samme som å være kommunist? En ekte kommunist er en revolusjonær, men mange revolusjonære er ikke kommunister. Det var revolusjonære lenge før kommunismen.1 Spartacus var en slik revolusjonær i Romerriket ca. 70 år før vår tidsregning. Han var gladiator og slave, men rømte og […]

Les resten av artikkelen

Produksjonen av mennesker

Nr 2 2012

Tenk gjennom Marx’ begrep: ’rikt utviklete mennesker’.

Det snakkes mye om menneskelig utvikling, som for eksempel i Human Development Reports fra FN. Men begrepet kan ha forskjellig innhold. Spørsmålet er:

Hva er «nøkkelleddet» i menneskelig utvikling og praksis.

Les resten av artikkelen

Dristighet, mer dristighet!

Nr 2 2012

De historiske omstendighetene som er skapt av at den internasjonale kapitalismen faller sammen, krever at den radikale venstresida, både i nord og sør, er dristig når det gjelder å formulere sine radikale alternativer til det eksisterende systemet.

Hensikten med denne artikkelen er å vise hvorfor det kreves dristighet og hva det innebærer.

Les resten av artikkelen

Griftopia (omtale)

Bokomtaler Nr 2 2012

Matt Taibbi: Griftopia Bubble Machines, Vampire Squids and the Long Con that is Breaking America Spiegel & Grau 2010, 252 sider Griftopia er den siste boken til den amerikanske journalisten og forfatteren Matt Taibbi. Boka er et dykk ned i den amerikanske finanssektoren i tiden rundt finanskrisen i 2008. Griftopia er polemisk, rasende og veldig […]

Les resten av artikkelen

Susan George: Deres krise – våre løsninger

Nr 2 2012

Søndag 4. mars besøkte Susan George den svenske fagbevegelsens lokaler i Stockholm. Victoria Backer-Grøndahl Stadheim fra redaksjonen var der for å rapportere.

Les resten av artikkelen

Jon Børges boktips

Nr 2 2012

To om kriser – og én om noe helt annet Først og fremst bør du skaffe deg Guenther Sandlebens bok Finanskrise – myte og realitet. Jeg omtalte den tyske utgaven av boka i et tidligere nummer av tidsskriftet, og skreiv da at den gir ei god empirisk framstilling av gangen i den økonomiske krisa, og […]

Les resten av artikkelen

Det nye, tyske oppsvinget

Nr 2 2012

De gode tidene har igjen kommet til den tyske økonomien, står det skrevet i verdens aviser.

«Vesten har sett opp til Kinas økonomiske mirakel. I mindre grad har den lagt merke til et lite mirakel midt i blant den selv. Det er tid for å gi oppmerksomhet til Tysklands eget Wirtschaftswunder.» (The Economist 03.02.2011)

Les resten av artikkelen

Occupy i en overgangsperiode

Nr 2 2012

Occupy-rørsla er eit brot med venstresida. det er eit brot med at horisonten er liberalt demokrati, dogmatiske løysingar og kranglar om territorium. Occupy-rørsla har fødd eit nytt kommunistisk straumdrag, med teoretisk fundament i Paris 1968 og i Occupy-rørsla sjølv. 

Les resten av artikkelen

Ei fortelling om to kriser: Bilindustrien i USA

Nr 2 2012

Krisa i bilindustrien i USA er ei krise for kapitalen, og ei for arbeidarklassen.

Marknaden i USA vart særleg hardt ramma etter finanskollapsen i 2007. Etterspørselen fordampa.
Antallet jobbar i bilindustrien i USA var relativt konstant frå 1950 til 2005, men har etterpå gått ned. Antallet organiserte har gått kraftig ned dei siste tri tiåra.

Les resten av artikkelen

USAs svanesang?

Nr 2 2012

Det har har nå i flere år vært opplest og vedtatt at «USA er på vei nedover», og at supermaktsperioden er i ferd med å avløses av en multipolar verdensordning med Kina som en potensiell ny supermakt i andre enden. dette bare knapt ti år etter at mennene rundt George W. Bush og prosjektet for et nytt amerikansk århundre boltret seg og produserte strategier og taktikk som stimulerte USA til å kasta seg ut i den ene krevende krigen etter den andre.

Les resten av artikkelen

Rulletrapper og tredemøller: Derfor ender farga i USA sist

Nr 2 2012

Einslege farga kvinner har ein utruleg situasjon: Dei har bare ein penny for kvar dollar farga menn har, og bare ein brøkdel av ein penny samanlikna med einslege kvite kvinner. Det viser at rase trumfar kjønn.

Les resten av artikkelen

Introduksjon til USA-artiklene

Nr 2 2012

For den norske venstresida har forholdet til USA i hele etterkrigstiden vært av helt avgjørende betydning. Forholdet til USA har, på mange måter, utgjort skillelinjen mellom det «ansvarlige» sosialdemokratiet og det som med et noe upresist samlebegrep gjerne omtales som venstresosialismen. USA-kritikken var betydelig i NKP, med sin lojalitet til Moskva, men også i sosialdemokratiet […]

Les resten av artikkelen

Foran tariffoppgjøret. Farlig todeling?

Nr 2 2012

Tariffvedtaket i LOs representantskap er en studie i kompromissets kunst. Moderasjon, men ikke nødvendigvis for alle. Formuleringer som gjør at alle de som har sakket akterut, har et håp.

Les resten av artikkelen

leder

Nr 2 2012

Kampen om likelønn utfordrer både makta i samfunnet – klasse og kjønn – og solidariteten i fagbevegelsen. Derfor er det en lang og vanskelig kamp. På den ene sida må det settes makt bak offensive krav som likelønnspott, rett til heltid og 6-timers dag. På den andre sida utfordres fagbevegelsen av kapitalen. Erobringa av stadig […]

Les resten av artikkelen

Har fagbevegelsen sviktet kampen for likelønn?

Nr 2 2012

Den norske velferdsstaten er bygd opp ved hjelp av billig kvinnelig arbeidskraft og deltidsarbeid. Kvinnene hadde hovedansvaret for det private omsorgsarbeidet, og mannen var sett på som familiens hovedforsørger. Kvinners kamp og en radikalisert fagbevegelse utfordrer i dag dette samfunnssystemet. Likelønnskampen er vanskelig å vinne fordi den krever store samfunnsendringer.

Les resten av artikkelen

Neste side »