leder

Av

Nr 2 2012

Kampen om likelønn utfordrer både makta i samfunnet – klasse og kjønn – og solidariteten i fagbevegelsen. Derfor er det en lang og vanskelig kamp.

På den ene sida må det settes makt bak offensive krav som likelønnspott, rett til heltid og 6-timers dag. På den andre sida utfordres fagbevegelsen av kapitalen.

Erobringa av stadig nye områder for profitt fører til privatisering og konkurranseutsetting. Det svekker både kollektive avtaler og kollektiv organisering. Å få mest mulig over på lokale fohandlinger, er en del av denne strategien.

Kampen for likelønn og kampen for sentrale forhandlinger om kollektive avtaler, og allmenngjøring av dem, er avgjørende framover.