Innhold

Av

Nr 2A 2010

Martin Lysestøl: Kapitalismen i krise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 4
Rick Wolff: Hellas og statsgjeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 18
Paul Kellogg: Krise i Hellas – reaksjonær understrøm i Europa  .  .  .  .  . side 21
Mark Weisbrot: EUs farlige spill .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 27
Jokke Fjeldstad: En annen kommunisme er mulig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 30
Hung Ho-Fung: USAs førstetjenar? Kinas dilemma i krisa  .  .  .  .  .  .  .  . side 36
Fred Magdoff og John Bellamy Foster: Det alle miljøforkjempere bør vite om krisa   . side 54
Bokmelding:
Ben Fine og Alfredo Saad-Filho: Om Kapitalen av Marx  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 82