Arkiv for 2012-04

Ingen kategorier

Massemorderen (omtale)

2012-04 Bokomtaler

Regi Theodor Enerstvedt: Massemorderen som kom inn fra ingenting Marxist Forlag, 2012 Regi Theodor Enerstvedt har utgitt mange bøker. Allerede for over 40 år siden utkom hans bok Dialektikk og samfunnsvitenskap. Enerstvedt har i mange år vært professor ved universitetet i Oslo, og er nå professor emeritus. Massemorderen som kom inn fra ingenting er ikke […]

Les resten av artikkelen

Teknologisk revolusjon

2012-04

På forsommeren gikk det en liten debatt om «revolusjon» i Klassekampen. Revolusjonsbegrepet er interessant å debattere, men politikk – handling – er alltid viktigere enn ord.

Les resten av artikkelen

1972: Arbeiderpartiet og EEC

2012-04

Avstemningen i 1972 var Aps største nederlag etter krigen, og betydde slutten på deres hegemoni. Venstresida påviste Aps samrøre med kapitalkreftene, og AKMEDS parole Nei til salg av Norge! fikk stor betydning.

Les resten av artikkelen

På vitenskapens blindveier (omtale)

2012-04 Bokomtaler

Oscar Dybedahl, Terje Halvorsen, Arnulf Kolstad og Regi Theodor Enerstvedt: På vitenskapens blindveier – Fire essays om bruk at totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk Marxist forlag, 2012,116 sider Med denne essaysamlinga vil forfatterne gi sine bidrag til å argumentere ned totalitarismebegrepet, slik det er blitt brukt ideologisk og politisk, særlig de siste to tiårene. Kritikken […]

Les resten av artikkelen

Slaveriet sitter i fengselsveggene

2012-04

Med utgangspunkt i to historier forteller forfatteren hvor skrikende urettferdig og rasistisk rettspraksisen er i dagens USA. Artikkelen hevder at slaveriet fortsatt kaster lange skygger over det amerikanske samfunnet – og at kapitalismen må kastes, for å få en slutt på det.

Les resten av artikkelen

Vår Fatima (dikt)

2012-04

Ta av henne hijaben, ho heiter likevel Fatima. Ta av henne niqaben. Likevel heiter ho Fatima. Altfor ofte er det slik: Plassen bakarst i køen er hennar plass. Vår Fatima. Øyvind Bremer Karlsen  

Les resten av artikkelen

Inkje opprør i Jordan

2012-04

Det er to hovudproblem i Jordan som alle andre problem kjem frå. Det første er den eineveldige makta som dominerer alle statsinstitusjonar (altså regjeringa, parlamentet og rettsvesenet). Denne eineveldige dominansen er lovleg sanksjonert av den jordanske grunnlova. Kongen har mellom anna utøvande makt, rett til å utnemna og avsetja statsministeren og andre ministrar, rett til […]

Les resten av artikkelen

Rebel cities (omtale)

2012-04 Bokomtaler

David Harvey Rebel Cities Verso Books, 2012 David Harvey siste artikkelsamling Rebel Cities handler om byens rolle i kapitalismen. Harvey mener byen og byutviklingas rolle i kapitalismen er helt sentral, og han utfordrer oss til å vurdere vår antikapitalistiske strategi fra en ny vinkel. Harvey belyser byutviklingas rolle i både kriser og oppgangstider for kapitalismen, […]

Les resten av artikkelen

Profittrata er nøkkelen

2012-04

Samanslutninga av radikale samfunnsøkonomar (the Union of Radical Political Economics – URPE) held sommarskole for Occupy-rørsla, og ba om skriftlege innspel som forklarer krisa – på 1000 ord eller mindre. Denne artikkelen er min versjon.

Les resten av artikkelen

Kvar skal vi bu? I eit luftslott, må tru? (debatt)

2012-04

Etter hvert som den ene sektoren etter den andre liberaliseres, sitter fagbevegelsen og venstresida maktesløse og ser på.

Forfatteren diskuterer Roar Eilertsens artikkel, En tredje boligsektor, i forrige nummer av tidsskriftet.

Les resten av artikkelen

Tre økonomer ser bakover for å kunne se framover

2012-04

Samir Amin er en hovedtaler på Globaliseringskonferansen i Oslo i høst. Hans siste bok, The law of worldwide value, er aktuell lesning foran konferansen. Den er om grunnleggende systemtrekk i den globale økonomien. Men den boka jeg vil tipse om nå er i en annen sjanger. Den er en sjølbiografi – med tittelen A life […]

Les resten av artikkelen

Dei arabiske opprøra – vil venstresida ta utfordringa?

2012-04

Sosial og politisk modning vil ta tid i ein region der moderne politisk kultur er i ferd med å bli fødd.

Utviklinga vil ikkje koma utan ein pris, men viss ikkje islamistane kan oppfylla dei ekstremt høge forventingane til eit opprørt arabisk folk, så ser framtida lovande ut for dei venstreorienterte.

Les resten av artikkelen

Plukk

2012-04

Fascistene tar over politiets oppgaver i Athen Det greske fascistpartiet Gylden daggry, Xrysis Avgi (XA), sjokkerte en hel verden da de ble valgt inn i det greske parlamentet før sommeren. Nå kommer det rapporter fra Athen at folk som har prøvd å anmelde forbrytelser, er blitt henvist videre til XA. Når staten i økende grad […]

Les resten av artikkelen

Europas mest utstøtte minoritet

2012-04

Sommerens opphetede debatt om romfolk i Norge har avslørt skremmende holdninger i det norske folkedypet.

Rasismen mot romfolket må møtes med kunnskap, sier Maria Rosvoll i dette intervjuet med Brage Aronsen.

Les resten av artikkelen

Leder

2012-04

Da Norge sa nei i 1972, var det tre viktige årsaker: Landbruk, fiske og distriktspolitikk – Nei til salg av Norge! Vi ville ikke at kapitalmakta skulle styrke seg. Tvert imot, det var en bølge av rettferdige krav, og ordet sosialisme var ikke en gang et fremmedord i Arbeiderpartiet. Da Norge sa ja til EØS-avtalen […]

Les resten av artikkelen

Så er det val igjen. Vi skal velja president!

2012-04

Republikanarane og demokratane, «Republikratane», tener dei same interessene.

Men det finst nokre skilje, sjøl om dei ikkje er så store som folk vil ha det til.

Denne artikkelen går gjennom den politiske situasjonen og dei politiske spørsmåla, og ser på skiljene.

Les resten av artikkelen

Samanbrotet i det europeiske systemet

2012-04

På ein eller annan måte, brått eller gradvis, vil det europeiske prosjektet bli slitt i stykker, med start i eurosona. Då er det tilbake til start – 1930-tallet.

Det er standpunktet til Samir Amin. Her forklarer han grundig korfor han meiner det vil gå slik.

Les resten av artikkelen

Ut av EØS eller en slankere EØS-avtale?

2012-04

På landsmøtet til Nei til EU i november 2012 er strategien for å komme ut av EØS det viktigste spørsmålet. Det er et avgjørende veivalg.

Nei til EU i dag går inn for å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale. Ikke en slankere utgave av EØS. Dette er et standpunkt det er viktig at landsmøtet ikke endrer på.

Les resten av artikkelen

Innhold

2012-04

Leder side 3 Plukk side 4 Arne Byrkjeflot: Ut av EØS eller en slankere EØS-avtale? side 6 Samir Amin: Samanbrotet i det europeiske systemet side 8 Brage Aronsen: Intervju med Maria Rosvoll om Europas mest utstøtte minoritet side 20 Hisham Bustani: Dei arabiske opprøra – vil venstresida ta utfordringa? side 26 Hisham Bustani: Inkje opprør […]

Les resten av artikkelen