Arkiv for EU

Aktiv europapolitikk? (nettbonus)

2007-01

Nei til EUs årbok er blitt et varemerke for Nei til EU (NTEU), og er svært viktig for alle som er opptatt av EU-spørsmål. Den blir brukt i breie kretser som studiemateriell, og er en julegave-vinner blant politiske aktivister. Men den nye årboka er noe kvalitativt annet enn de tidligere årbøkene fra NTEU, og skiller seg fra de siste årene årbøker ved å være en bok som handler utelukkende om Norges forhold til EU, gjennom EØS og Schengen.

Les resten av artikkelen

Nyliberalismen og sysselsetting – klassesamarbeidets nederlag i EU (Økonomi)

2007-04

I mellom- og etterkrigstiden utviklet det seg et omfattende klassesamarbeid på en kapitalistisk basis. Dette er i dag i ferd med fullstendig å forsvinne i EU, ikke minst takket være EUs sysselsettingspolitikk.

Les resten av artikkelen

Hvordan USA skapte EU

2001-03 Bokomtaler

Mikael Nyberg er redaktør av Clarté og forfatter av boka Kapitalet.se. Han har selv forkortet kapittel 6 i denne for oss. Oversatt av Ola Lars Andresen http://www.mikaelnyberg.nu Blant de viktigste initiativtakerne og inspirasjonskildene bak Aspeninstituttet var filosofen José Ortega y Gasset. Han flyktet fra borgerkrigen i Spania i 1936 og tok avstand fra republikken. Da […]

Les resten av artikkelen

Dra til Göteborg

2001-02

Jorun Gulbrandsen er leder av AKP Bli med, bli med! Vær med og gjør EU sitt toppmøte til en kraftig manifestasjon mot EU og all dens vesen! Mot EUs fire friheter. Mot fri flyt av munn- og klovsyke. Mot fritt leide for privatisering av helse og velferd. Mot individuelle lønnsavtaler. Mot den europeiske festingen mot […]

Les resten av artikkelen

Det europeiske selskap i Den europeiske union

2000-02

Jeg sitter på konserntillitsvalgtmøte i LO, Folkets hus 8. mars 2001. En dame fra delegasjonen i Brussel forteller nytt fra EU. Nå er det europeiske selskap gått i orden. Strålende forteller hun om årlige innsparinger på 30 milliarder. Det europeiske selskap betyr at du ikke lenger er nødt til å registrere selskapet i hvert enkelt […]

Les resten av artikkelen

Kampen mot EU krever enhet

2001-01

Solveig Aamdal er medem av sentralstyret i AKP Det norske folket er ganske utrulig. År etter år, folkeavstemming etter folkeavstemming er motstanden mot norsk EU-medlemskap like sterk. Vi kan få en meningsmåling eller to som tyder på noe anna, men kort tid etter er flertallet mot medlemskap like stort. Dette skjer til tross for at […]

Les resten av artikkelen

Unionsveien

1997-03

      Forfatteren er EU-ansvarlig i Rød Valgallianse Da regjeringssjefen i EU hadde sitt toppmøte i Amsterdam 16. og 17.juni i år, markerte ble det foreløpige «høydepunktet» markert i den prosessen som har foregått det siste året. Amsterdam-traktaten innebærer en klar dreining i retning av mer integrasjon. De forskjellige regjeringskonferansene har alle hatt som […]

Les resten av artikkelen

Aldri norsk medlemskap i EU?

1996-02

Det er lett å være EU-motstander i dag. Solen skinner fra skyfri himmel. Aldri har så mange, 66%, vært motstandere av medlemskap. Valgforskerne sier at det var umulig å tape og at det blir umulig å tape. Sånn sett så er det spørsmålet jeg har fått noen ganger det siste året, ganske så forståelig: Holder […]

Les resten av artikkelen

Oppretthold Nei til EU!

1994-04

I skrivende stund, 29. november 1994 klokka 10.51, er det klart: Det ble NEI! Gratulerer! Vi greide det igjen! Rekka ser nå sånn ut: 1905 -1945 – 1972 -1994. Flotte tall, flott jobbing! Solveig Aamdal, leder i AKP, skrev i et brev til partilagene for et par uker siden: «Den største styrken i fronten, i […]

Les resten av artikkelen

Fri flyt

1994-03

– Fri flyt dreier seg om de grunnleggende prinsippene for økonomien i demokratiske land, sa statsminister Gro Harlem Brundtland i en polemikk mot Anne Enger Lahnstein i Stortinget 27. april. Et «omdefinert demokratibegrep» kalte AKPs nestleder, Erling Folkvord, dette på AKPs store EU-samling i slutten av august. – Jo friere spillerom for kapitalen, – jo […]

Les resten av artikkelen

EU, marxisme og det nasjonale spørsmål

1994-03

I forrige EU-kamp stilte Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid parolen «Nei til salg av Norge». Denne parolen ble sluttkampens viktigste. Alle plakater inneholdt de norske farger. Nå blir vi møtt med ei kampanje der vi blir kalt nasjonalister og fortalt hvem våre forbundsfeller er. Nå er jo uttrykket nasjonalister på rasister svært lite dekkende. Rasismen […]

Les resten av artikkelen

Storebror Tyskland

1994-03

Denne artikkelen er opprinnelig en innledning Hårstad holdt på AKPs sommerleir i Sandefjord i sommer. Jorun Gulbrandsen har skrevet den av fra lydbånd og siden er den redaksjonelt blitt bearbeidet. Artikkelen er lest og godkjent av J.H. Det norske borgerskapet velger tysk ledelse i dag, på samme måte som det valgte amerikansk ledelse for 30 […]

Les resten av artikkelen

Europa for Kari og Fatima?

1993-0102

Artikkelen bygger på en innledning fra AKPs sommerleir 1993. Går det an i dagens verden å være både internasjonalist og nasjonalist? Bruke både nisselue og palestinasjal? Er det noe positivt å forsvare i den europeiske tradisjonen? I den norske? Sannelig, jeg lever i mørke tider Et troskyldig ord er dumt. En glattpanne tyder på ufølsomhet. […]

Les resten av artikkelen

Kampen om Europa

1993-0102

Forkorta, bearbeida innledning holdt på EF-konferanse i AKP 25. september 93 «Festung Europa» er under oppførelse. Et EF/Vest-Europa som reiser en mur mot de fattige delene av verden, enten det er det gamle Sør eller det nye som danner seg i Øst. Festningen skal stenge ute folk fra disse delene av verden som søker seg […]

Les resten av artikkelen

Folkets kamp mot EEC må fortsette!

1973-01

Den norske monopolkapitalen og dens stat led sitt største nederlag siden krigen den 25. september. Den vest-europeiske imperialismen møtte for første gang alvorlig motbør i sine ekspansjonsforsøk. Det norske folket vant en seier som ga gjenlyd blant Europas folk. Men bare en høyst foreløpig seier. Allerede 27. september erklærte den vest-tyske sosialdemokrat Apel at «Norge […]

Les resten av artikkelen

Kamp mot dyrtid EEC

1971-01

Levevilkårene for arbeidsfolk er i dag kraftig preget av dyrtidsutviklingen. Foruten MOMSEN har prisene hittil i år steget med hele 6 prosent. Den illusoriske lønnsøkningen etter årets tariffoppgjør – som skulle kompensere økningen i priser og produktivitet – ga i realiteten fattige 20 øre å tære på fram til tariffrevisjonen i april 1971. Dette tillegget, […]

Les resten av artikkelen

EEC og klassekamp

1970-05

Reaksjonære krefter, både i og utafor Norge, har lenge ført en propaganda som tar sikte på å overbevise folk om at nasjonal sjølstendighet er forelda. Bakgrunnen for propagandaens utvikling finner vi i USA-imperialismens økonomiske ekspansjon etter 2. verdenskrig. Den amerikanske imperialismen hadde en veldig kapitaloverflod etter krigen, mens de europeiske landa var sterkt svekka – […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side