Arkiv for 2008-04

Ingen kategorier

Rettferdig kaffi og varefetisjisme: Grensene for markedsstyrt sosial rettferd

2008-04

Artikkelen undersøker påstandane frå ulikt hald om at nettverket for rettferdig handel (Fair Trade) gir grunnlag for å utfordre varekarakteren til alle produkt under regimet til den globale kapitalismen. Gavin Fridell er universitetslektor i statsvitenskap ved Trent University.     Rettferdig kaffi (Fair Trade Coffee) er ein av mange markedsdrivne prosjekt som har fått aukande […]

Les resten av artikkelen

Gert Nygårdshaugs apokalypse (debatt)

2008-04

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.» ( Johannes Åpenbaring.) Gert Nygårdshaug har skrevet 26 bøker, alt fra lyrikk, til noveller, eventyr og barnbøker samt krimbokserien om detektiven Fredrik Drum. Serien på 10 kriminalromaner har gjort ham […]

Les resten av artikkelen

Plan B 3.0 (bokomtale)

2008-04

Lester R. Brown: Plan B 3.0: Hvordan redde vår jord, Boksmia, 2008 Hvordan redde vår jord? Lester R. Brown stiller dette spørsmålet i boka Plan B 3.0. Den første delen er en gjennomgang av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor når det gjelder miljø, global oppvarming, oljemangel, sviktende matvaresikkerhet, befolkningsøkning, vannmangel, stigende havnivå, reduserte fiskebestander, […]

Les resten av artikkelen

Rasisme på norsk (bokomtale)

2008-04

Rolf Aakervik: Rasisme på norsk, Almater forlag, 2008 Boka Rasisme på norsk er ei debattbok om rasisme i Noreg, og har særleg ungdom som målgruppe, skriv forfattaren i føreordet. Boka er basert på migrasjonspedagog Rolf Aakervik sine røynsler gjennom mange års arbeid med og forsking på mangfald ograsisme. Noko av bakgrunnen hans for å skriva […]

Les resten av artikkelen

Mannen uten egenskaper (bokomtale)

2008-04

Magnus E. Marsdal: Mannen uten egenskaperForlaget Manifest, 2008 Tidligere Klassekampen-journalist og skribent Magnus E Marsdal har skrevet en liten bok med tittelen Mannen uten egenskaper. Det er en samling artikler og essays hvorav de fleste har vært publisert tidligere. Tittelesayet som teller vel 70 sider, er ikkepublisert tidligere. Mainstream? I en litt småsur artikkel med […]

Les resten av artikkelen

Tause skrik (bokomtale)

2008-04

Farida Ahmadi: Tause skrik – minoritetskvinners behov for anerkjennelse, Pax Forlag, 2008 «Farida Ahmadi hevder at norsk innvandringspolitikk er kommet inn i et feilspor. Ved å knytte både våre forestillinger og de økonomiske midlene til faktorene etnisitet, religion og kultur, forsterkes problematiske maktrelasjoner. Bare ved å kombinere sosioøkonomiske tiltak med en universell rett til anerkjennelse, […]

Les resten av artikkelen

Jugoslavia som forbilde? En replikk til Harald Minken

2008-04

En høstdag i 2006 fikk jeg boka Build it now i posten fra Monthly Review Press. Forfatteren, Michael Lebowitz, kjente jeg til fra før. Jeg kjente ham som debattant på diverse nettfora de seinere åra. Og jeg hadde lest boka Beyond Capital, der Lebowitz diskuterte teoretiske problemer knytta til Marx’ Kapitalen, særlig temaene lønnsteori, arbeiderstaten, […]

Les resten av artikkelen

Bombediplomati (bokomtale)

2008-04

Pierre Gilly: Bombdiplomati – konsten att skapa en fiende, Verbal förlag, 2008 Siden det amerikanske angrepet på Irak, har de nykonservative i Pentagon og Det Hvite Hus fremstilt Iran som den største trusselen mot demokrati og menneskerettigheter. Mahmoud Ahmadinejad, derimot, har siden han ble valgt til president i 2005, har vært den fremste busemannen og […]

Les resten av artikkelen

Sekstimarsdagen (bokomtale)

2008-04

Magnhild Folkvord, Ebba Wergeland: Sektimarsdagen: den neste store velferdsreformen, Gyldendal 2008 Folkvord har jobba med sekstimarsdagen for Kvinnefronten sidan 1980-åra, og er til dagleg journalist i Klassekampen. Wergeland er forskar, overlege og spesialist i arbeidsmedisin. Ho har vore ei stemme i både offentleg og fagleg debatt om blant annaarbeidsmiljø og sekstimarsdagen. Boka startar med kapittelet […]

Les resten av artikkelen

I Pose og Sekk (bokomtale)

2008-04

Erling Folkvord, Anne Kathrine Eckbo, Espen Mathisen: I Pose og sekk,Tidsskriftet Rødt!, 2008 Med Rødt! som utgiver har forfatterne gitt oss innsyn i hvordan noen få familiemedlemmer gjennom generasjoner har forkledd sin grådighet med et veldedighetsteppe vevet av legater. Stiftelsen Eckbos Legater har i mer enn 80 år fungert som familiekonsernets ramme for forretningene. En […]

Les resten av artikkelen

En såkalt drittjobb (bokomtale)

2008-04

Lotta Elstad: En såkalt drittjobb, Forlaget Manifest, 2008 «For en drittjobb,» tenkte hun da hun så Iliana komme løpende ned hotellkorridoren med sprayflaske og klut. «Glad jeg ikke må gjøre rent etter andre. Dårlig lønn og kjip jobb,» sa hun til seg selv før hun hastet av gårde til kick-off i reklamebyrået. «Fy faen for […]

Les resten av artikkelen

Eivindvig

2008-04

Ned med Seilet! ind fra Havet! Ind hvor, under Sæd begravet,      drømmer stille Eivindvig! Ind at see, om Rug og Havre tør paa Fjeldets Branter klavre,      uden at forkjøle sig! Der bag Roser Maagen bygger. Rugen i Morellens Skygger      triner kjæk og kront paa Myr. Som et Solskin Bygget blinker, men derover […]

Les resten av artikkelen

Utopi og virkelighet hos Henrik Wergeland

2008-04

I 1845 kom det ut to verk som begge inneholdt utopier om det ideelle framtidssamfunnet. Den som har blitt mest berømt i ettertida var skrevet av Karl Marx og Friedrich Engels, som sto ved starten av sine politiske liv. Den andre var skrevet av den døende Henrik Wergeland.   Jostein Greibrokk er er stipendiat v/ […]

Les resten av artikkelen

Hegemoni og radikal kulturpolitikk

2008-04

En FrP-velger kan ha huset fullt av Vømmøl Spellemannslag, men har hun tenkt over det politiske innholdet i musikken?

Hvordan kan man nå ut til denne delen av proletariatet?

Les resten av artikkelen

Når Google ser deg: – Scroogla

2008-04

  Novelle av Cory Doctorow Greg landa på den internasjonale flyplassen i San Francisco klokka åtte om kvelden, men klokka var over midnatt før han hadde kome seg gjennom tollkøen. Han hadde gått av frå fyrste klasse, nøttebrun, ubarbert og smidig i kroppen etter ein månad på stranda i Cabo (der han hadde dykka tre […]

Les resten av artikkelen

Datalagringsdirektivet

2008-04

Det er som å «konservere høystakker for det tilfelle at det skulle vise seg at det er en nål i en av dem». Det sier Georg Apenes, direktør for Datatilsynet, om datalagringsdirektivet som trådte i kraft i EU 15. september i fjor. Tilhengerne av datalagringsdirektivet sier vi må lagre kommunikasjonsdata for å kunne slå ned […]

Les resten av artikkelen

Klasser i Norge 2008

2008-04

Er alle i ferd med å bli middelklasse, slik at arbeiderklassens frigjøring bare angår et lite mindretall? Eller er det sånn at det store flertallet i Norge fortsatt hører hjemme i arbeiderklassen, selv om klassebevisstheten er på vikende front? Bjørn Tore Egeberg er faglig leder i Rødt     Jeg synes det er vanskelig å […]

Les resten av artikkelen

Toskift som strategi for sekstimersdagen

2008-04

– Det ideelle hadde selvsagt vært å kunne innføre seks timers dag/30 timers uke uten å gjøre noen forandringer, skriver artikkelforfatteren. Han argumenterer for å mer bruk av toskift for å få stor nok oppslutning om kravet om sekstimersdag, for å få det gjennomført i praksis. Ole R. Berg er leder i Fagforbundet Buss- og […]

Les resten av artikkelen

Sannheten om Groruddalen

2008-04

– Groruddalen har lenge blitt sett på som et problemområde, slik åpner Fafo sin presentasjon av rapporten om levekåra i Groruddalen som kom i sommer. (1) Men trass i lavere gjennomsnittsinntekt, lavere levealder og dårligere helse enn gjennomsnittet i Oslo, trives det store flertallet av oss som bor og arbeider her riktig godt. Hva skal […]

Les resten av artikkelen

Soria Moria, et vakkert bilde revet ned!

2008-04

Soria Moria Slott er et vakkert bilde av Theodor Kittelsen. Det er en av våre viktigste nasjonalskatter. Lenge representerte dette bilde for meg et symbol på rettigheter, mulighetene og håpet som Norge ga til mennesker i alle situasjoner i livet, spesielt de som trenger mest. Vi kunne se sola over det norske fjellet, og gå […]

Les resten av artikkelen

Neste side »