Arkiv for 1994-03

Ingen kategorier

Innhold 1994 nr 4

1994-03

Erik Ness: Fri flyt (leder) Tor Bach: Skal vi banke nazisvina? Arne Byrkjeflot: EU, marxisme og det nasjonale spørsmål Jan Hårstad: Storebror Tyskland Birger Thurn-Paulsen: Revolusjonære internasjonalister mot EU Magnhild Folkvord: 15.000 ekspertar på kvinneliv Kjersti Ericsson: Sameflagget var ikke verdig Jan Fjeldstad: Mot vedtatte sannheter Samir Amin: Framtidas verdensorden Pål Steigan: Sosialisme i ett […]

Les resten av artikkelen

Fri flyt

1994-03

– Fri flyt dreier seg om de grunnleggende prinsippene for økonomien i demokratiske land, sa statsminister Gro Harlem Brundtland i en polemikk mot Anne Enger Lahnstein i Stortinget 27. april. Et «omdefinert demokratibegrep» kalte AKPs nestleder, Erling Folkvord, dette på AKPs store EU-samling i slutten av august. – Jo friere spillerom for kapitalen, – jo […]

Les resten av artikkelen

EU, marxisme og det nasjonale spørsmål

1994-03

I forrige EU-kamp stilte Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid parolen «Nei til salg av Norge». Denne parolen ble sluttkampens viktigste. Alle plakater inneholdt de norske farger. Nå blir vi møtt med ei kampanje der vi blir kalt nasjonalister og fortalt hvem våre forbundsfeller er. Nå er jo uttrykket nasjonalister på rasister svært lite dekkende. Rasismen […]

Les resten av artikkelen

Storebror Tyskland

1994-03

Denne artikkelen er opprinnelig en innledning Hårstad holdt på AKPs sommerleir i Sandefjord i sommer. Jorun Gulbrandsen har skrevet den av fra lydbånd og siden er den redaksjonelt blitt bearbeidet. Artikkelen er lest og godkjent av J.H. Det norske borgerskapet velger tysk ledelse i dag, på samme måte som det valgte amerikansk ledelse for 30 […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonære internasjonalister mot EU

1994-03

Hvordan arter kampen mot EU seg fra innsida? Revolusjonære fra EU-land var invitert til konferanse i Athen i juni. I juni ble det holdt en anti-EU-konferanse i Athen, praktisk talt samtidig som EU-ministrene hadde sitt treff på Korfu. Fru Harlem Brundtland var på Korfu, Røde Fane var i Athen. En gresk nyskapning stod for arrangementet. […]

Les resten av artikkelen

15 000 ekspertar på kvinneliv

1994-03

– Dersom dei som bestemmer, finn ut kor flott dette var, kjem dei sikkert til å forby det! Det sa ei kvinne etter Nordisk Forum i Oslo i 1988. Kanskje er det noko med at «dei som bestemmer» ikkje heilt forstår kva eit slikt myldrande kreativt kaos kan bety for dei einskilde deltakarane. Iallfall ser […]

Les resten av artikkelen

Sameflagget var ikke verdig

1994-03

Lulesamene har et eget språk som atskiller seg fra samisk for øvrig, og de utgjør en minoritet som fornorskninga nesten har klart å utrydde kulturelt. «Drapstrusler og brenning av sameflagg, hærverk og maling av slagord på veggen. Anonyme krefter tar disse virkemidlene i bruk for å knekke det nye samiske kultursenteret Arran i Tysfjord i […]

Les resten av artikkelen

Tronsmo – Mot vedtatte sannheter

1994-03

Tronsmo Bokhandel har nå i ett år levd i større lokaler. Dette har ikke gjort oss til verken supermarked eller hvilken som helst bokhandel. Målet vårt er som før å være bokhandelen for kulturelt nysgjerrige og en leverandør av argumenter mot vedtatte sannheter. Det utgis fortsatt en mengde spennende bøker til tross for ny teknologi […]

Les resten av artikkelen

Framtidas verdensorden

1994-03

Oversatt av Johan Petter Andresen Samir Amin har utviklet en teori om de økonomiske sentras maktinnflytelse og hevder at japansk hegemoni i Asia ikke er en selvfølge. Den moderne kapitalistiske polariseringa fikk en ny form gjennom den såkalte klassiske modellen som vokste fram gjennom den industrielle revolusjonen og derved definerte de grunnleggende kapitalistiske formene, mens […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme i ett land?

1994-03

Diskusjonen om sosialisme i ett land har i de seinere åra vært en nokså uinteressant diskusjon mellom trotskister og marxist-leninister, der de første har tatt kategorisk avstand fra noe de andre har forsvart. Temaet er imidlertid for viktig til å bli forvist til ei slik bakevje. Undertegnede ble bedt om å innlede om dette temaet […]

Les resten av artikkelen

Ut av varmestua?

1994-03

Det er ikke det at det ikke har vært debatter i kjønnskampens hete, men jeg er redd vi har vært ganske flinke til å legge ballen død etter en stund. Vi har tatt damene i stedet for ballen. I forrige nummer av Røde Fane står det en utfordring til oss menn, skrevet av svenske Gerda […]

Les resten av artikkelen