Arkiv for 1996-02

Ingen kategorier

Utviklinga av fascismen i Frankrike

1996-02

Grobotnen for den folkelige rasismen er komplisert. Det er ikkje lett å overtyde ein arbeidslaus om at anti-rasismen er moralsk betre enn rasismen, når du ikkje kan gi noen løysing på problemet med arbeid, med fattigdommen, eller med den nagande frykta for å havne i den nedgåande spiralen. Det nyliberale programmet som ligg i EØS-avtalen […]

Les resten av artikkelen

Om enhetsfronten og folkefrontens problemer

1996-02

Er vår oppgave er å arbeide for at Ungdom mot EU skal overleve, og på sikt arbeide for at UMEU skal bli en bred front? Er SOS Rasisme en enhetsfront eller en folkefront? Dimitrovs åpningsforedrag på Kominterns 7. verdenskongress i 1935 skjedde på et avgjørende tidspunkt for den kommunistiske verdensbevegelsen. Arbeiderbevegelsen hadde lidd store nederlag. […]

Les resten av artikkelen

Matvarer under seinkapitalismen

1996-02

Rigmor Tollan er medlem av AKPs landbruksutvalg. Politikere og landbruksekspertise verden over er kapitalens forlengede arm, og både nasjonale lover og internasjonale bestemmelser tar i stadig mindre grad hensyn til at dyr, mennesker og natur blir syke av moderne landbruk. Det er to hovedgrunner til liberaliseringa av verdenshandelen med mat: Kapitalens jakt på maksimalprofitt og […]

Les resten av artikkelen

Jentekamp anno 1996

1996-02

Det er nødvendig for kapitalismen at jenter bruker krefter på å miste kiloer – i stedet for å bruke dem mot den seksualiserte undertrykkinga. Det er ingen hemmelighet at folks levekår forverres. Ei heller at jenter også er folk. Vi presses inn i et fordummende ideal for lettere å gli inn i den markedsøkonomisk mest […]

Les resten av artikkelen

Aldri norsk medlemskap i EU?

1996-02

Det er lett å være EU-motstander i dag. Solen skinner fra skyfri himmel. Aldri har så mange, 66%, vært motstandere av medlemskap. Valgforskerne sier at det var umulig å tape og at det blir umulig å tape. Sånn sett så er det spørsmålet jeg har fått noen ganger det siste året, ganske så forståelig: Holder […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen og faglig strategi

1996-02

Når jeg har takket ja til å skrive en artikkel om fagligs trategi og taktikk i Røde Fane, er det fordi ikke alle erfaringene jeg har fra mange års faglig arbeid stemmer med AKPs tradisjonelle oppfatninger av hva som er riktig å gjøre, og hva som kan gi resultater. Det kan derfor være nyttig å […]

Les resten av artikkelen

Norsk imperialisme

1996-02

I ly av Norges høye politiske stjerne i ulike verdensdeler og med fru Brundtland som politisk frontfigur, feier norsk kapital innpå stadig flere markeder. Hvordan stiller norske sosialister seg til norsk imperialisme? Med en tydelig tilfreds mine kunne Nærings- og CO2-minister Stoltenberg nylig meddele Stortinget at faktisk øker norsk eierskap i utlandet sterkere enn det […]

Les resten av artikkelen

Kommunistar og parlamenta

1996-02

Dei parlamentariske organa kan bare inntas for å hente informasjon om borgerskapet si maktutøving, avsløre dei borgarlege arbeidarpartia og gje massekampen ein talarstol. Kommunistane har store oppgåver å løyse på den teoretiske fronten. Svært mange spørsmål i revolusjonsstrategien ligg innhylla i tåke. Og vi har lite samanfatta kunnskap om vilkåra for kommunisme i Norge og […]

Les resten av artikkelen

Song: Seks jente på ei trapp

1996-02

Song til Winge-jentene, 26. april 1995 Seks jente på ei trapp i vinter-Grønnegata Varme sæ på termos-te og sydentur-plakata Styrke sæ på seierstegn fra folk som ser dem stå streikevakt på trappa tel et vingeklept byrå Seks jente på ei trapp – slåss førr mange flere Aldri har dem gådd i tog og brukt å […]

Les resten av artikkelen

Støtte til Winge-jentene – rett eller gale?

1996-02

«Seks jente på ei trapp», song til Winge-jentene av Ragnar Olsen finn du her. Winge-konflikten har fått fram i lyset motsetningar i synet på kva som er ein rett fagleg strategi og taktikk. Mellom anna synet på LO-leiinga og kva for konsekvensar det har for arbeidet vårt i fagrørsla. Dinest har synet på sosialdemokratiet og […]

Les resten av artikkelen

Leder

1996-02

Hva skal arbeiderklassen mene når norsk storkapital kjøper opp selskaper i utlandet? Hva med klassekampen? Hva med imperialismen? Får den faglige jobbinga i dag konsekvenser for en sosialistisk strategi? Var det riktig av den hovedtillitsvalgte i Kværner, Rolf Utgård, å støtte oppkjøpet av Trafalgar House? Med dette økte Kværner sitt antall ansatte fra 23 tusen […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1996 nr 2

1996-02

Erik Ness: Leder Jon Arne Jørstad: Støtte til Winge-jentene – rett eller gale? Ragnar Olsen: Seks jente på ei trapp – song til Winge-jentene Asgeir Bell: Kommunistar og parlamenta Pål Steigan: Norsk imperialisme Stein Stugu: Arbeiderklassen og faglig strategi Arne Byrkjeflot: Aldri norsk medlemskap i EU? Ingebjørg Lundevall: Jentekamp anno 1996 Rigmor Tollan: Matvarer under […]

Les resten av artikkelen