Arkiv for Nr 4 1996

Ingen kategorier

Innhold 1996 nr 4

Nr 4 1996

Jorun Gulbrandsen: Om å se det store i det små Åsmund Egge: En studie i «Det nasjonale spørsmål» Rigmor Tollan: Biologisk mangfold, grønn revolusjon og gentekologi – Biologische Vielfalt, grüne Revolution und Gentechnologie Hans Olav Brendberg: Landbrukssamvirket – som ideologi, økonomi og klasse Vigdis Vollset og Leikny Øgrim: En revolusjonær seksualpolitikk? Eli Aaby: Seksualitet er […]

Les resten av artikkelen

Konsten att vara ett politiskt parti

Nr 4 1996

Artikkelen er en litt forkortet versjon av en innledning til et møte i Kommunistisk Forum i Halden i september i år. «Många av oss har länge saknat ett forum där vi kan gå mer på djupet och utväxla meningar och ideer», skriver AKP innbydelsen. Många gånger undrar jag varför folk bildar politiska partier. Det är […]

Les resten av artikkelen

Nr 4 1996

«Kvinneopprøret ble teoriløst. Vi tror ikke det er tilfeldig at det aldri er oppsummert. Men teoriløst betyr ikke at det var uten ideologi.» I nummer 1, 1996 av Røde Fane er det en tolv siders artikkel om «kvinneledere og lederkvinner». Åtte damer er samla rundt ei suppegryte for å utveksle erfaringer om det å ha […]

Les resten av artikkelen

Teknologi i klasse- og miljøperspektiv

Nr 4 1996

Artikkelen bygger på en innledning holdt på AKPs fjellstevne på Puttenseter 22. juli 1996 I og med kapitalismen er det ikke lenger vareprodusenten – arbeideren – som er arbeidsproduktets – varens – første eier. Det er kapitalisten som eier arbeidsproduktene. Dermed mener jeg det også oppstår en kvalitativ endring i forholdet – avstanden – mellom […]

Les resten av artikkelen

Den virkelige utopien

Nr 4 1996

Denne artikkelen var opprinnelig en innledning på Rød Fronts sommerleir i sommer. Siden er stoffet noe bearbeidet og forandret av på grunnlag av diskusjoner – på og etter leiren. Problemet med kommunismen under kapitalismen er at den framstår som en drøm. Folk flest tror det er umulig. Men: kommunismen er noe som både er nødvendig […]

Les resten av artikkelen

Privatisering – med staten i ryggen!

Nr 4 1996

De som ikke forstår den langsiktige strategien lederne for privatiseringen av offentlig virksomhet jobber etter, blir lurt. De blir brikker som kan flyttes hit og dit. Privatiseringen av offentlig virksomhet går fort. For å kunne slåss imot og ha muligheter til å vinne, må vi: Vite hvem som driver prosessen og hvorfor. Vite hva som […]

Les resten av artikkelen

Seksualitet er politikk

Nr 4 1996

Noen av oss opplevde at vi gjennom måten vi brukte pornoens egne bilder på, gjentok overgrepene. I solidaritet med jentene i pornoen ville vi skjule deres identitet når vi brukte bildene av dem i vår kamp. Når vi behandler skillet mellom dem og oss, går det mellom de herskende og de undertrykte. I den siste […]

Les resten av artikkelen

En revolusjonær seksualpolitikk?

Nr 4 1996

Kvinner er i økende grad blitt en vare som både kan selges sjøl – gjennom prostitusjon og porno – og som skal selge andre varer gjennom seksualisert reklame. Da seksualitet blei vare på markedet – og kvinnene er de som leverer seksualiteten – tapte de på nytt. Målet vårt med denne artikkelen er å lage […]

Les resten av artikkelen

Landbrukssamvirket – som ideologi økonomi og klasse

Nr 4 1996

Hans Olav Brendberg er med i AKPs landbruksutvalg. For bonden har samvirke vore ein måte å sikra stabil pris og leveranse, på stutt og lang sikt. Som eigar av bondesamvirke har han hatt eit ord med i laget – ogso etter at mjølka eller slaktelammet har fare frå garden. Og difor har og samvirkeideologien vore […]

Les resten av artikkelen

Biologisk mangfold, grønn revolusjon og genteknologi

Nr 4 1996

Rigmor Tollan er medlem av AKPs landbruksutvalg Gjennom genbanker, grønn revolusjon, genteknologi og patent har kapitalen overtatt råderetten over jordas genetiske ressurser. I løpet av de siste tiårene har de transnasjonale selskapene fått kontroll over jordbruket. I stedet for matvaresikkerhet, biologisk mangfold og helse er det handel med matvarer som prioriteres. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet […]

Les resten av artikkelen

Ja, vi elsker …? En studie i «Det nasjonale spørsmål»

Nr 4 1996

Under partistriden i DNA i 1922-23, som endte med splittelse og dannelsen av NKP, oppstod det problemer med finansiell støtte fra Komintern til DNA. Partiet var blitt lovt et lån på 300.000 kroner – et enormt beløp etter datidens kroneverdi. Pengene skulle brukes til å støtte partiets presse og fagbevegelsen. Da overføringen av pengene trakk […]

Les resten av artikkelen

Om å se det store i det små

Nr 4 1996

På samme måte som en snekker samler på kunnskap om hvordan hun bygger gode hus for norske forhold, er kommunistpartiets jobb å samle på kunnskap om hvordan folk kan gjøre revolusjon og vinne for å starte arbeidet mot kommunismen. Det betyr å studere både gode og dårlige erfaringer. Partiet må evne å se de langsiktige […]

Les resten av artikkelen