Innhold 1996 nr 4

Av Redaksjonen

Nr 4 1996


Jorun Gulbrandsen: Om å se det store i det små

Åsmund Egge: En studie i «Det nasjonale spørsmål»

Rigmor Tollan: Biologisk mangfold, grønn revolusjon og gentekologi – Biologische Vielfalt, grüne Revolution und Gentechnologie

Hans Olav Brendberg: Landbrukssamvirket – som ideologi, økonomi og klasse

Vigdis Vollset og Leikny Øgrim: En revolusjonær seksualpolitikk?

Eli Aaby: Seksualitet er politikk

Geir Christensen: Privatisering – med staten i ryggen

Erling Folkvord og Birger Thurn-Paulsen: Den virkelige utopien Die wirkliche Utopie

Ottar Solberg: Teknologi i klasse- og miljøperspektiv Technologie aus der Sicht von Klassen- und Umweltperspektive

Asta B. Håland og Leikny Øgrim: Kunnskap, kvinneopprør og noen spørsmål om metode for ledelse

Lars Åke Karlgren: Konsten att vara ett politiskt parti

Redaksjon for dette nummeret:

Erik Ness (redaktør), Tor Otto Tollefsen, Eva-Lill Bekkevad, Taran Sæther, Birger Thurn-Paulsen, Audun Haaland, Mathias Bismo og Ove Bengt Berg.