Arkiv for Nr 3 2008

Ingen kategorier

Ingen friskmelding

Nr 3 2008

Vi har lite å beklage oss over i anmeldelsen i Rødt! nr.2– 2008 av boka vår Overvåket. Den vitner om grundig lesning og seriøse refleksjoner. Men noe tillater vi oss å gripe fatt i. Rolv Rynning Hanssen innleder anmeldelsen med noe han karakteriserer som en oppsiktvekkende friskmelding av de hemmelige tjenestene fra vår side. Litt […]

Les resten av artikkelen

Politisk økonomi i Nepal (bokomtale)

Nr 3 2008

Nanda R. Shresta: The political economy of land, landlessness and migration in Nepal Nirala (2001) En dyptpløyende analyse av Nepals jordbruksøkonomi. En god bok for alle som ønsker å vite mer om bakgrunnen og rammene for de politiske endringene som skjer i dagens Nepal. Selv om denne boka bærer en noe kjedelig tittel, regnes den […]

Les resten av artikkelen

Høyre om! For en ny konservatisme (bokomtale)

Nr 3 2008

Torbjørn Røe Isaksen: Høyre om! For en ny konservatisme Cappelen (2008) Det hjelper ikke om han kaller seg nyliberalist, konservativ eller liberalkonservativ. Så lenge Torbjørn Røe Isaksen ikke er villig til å utfordre eiendomsforholdene, blir han bare enda en forsvarer av mindretallets rett til å herske over flertallet. Torbjørn Røe Isaksen, nylig avgått Unge Høyre-leder, […]

Les resten av artikkelen

Socialist Register 2008 (omtale)

Nr 3 2008

Socialist Register 2008: Global Flashpoints: Reactions to imperialism and neoliberalism Siden 1964 har Socialist Register kommet med en årlig utgave med bidrag fra fremtredende, hovedsakelig engelskspråklige, marxister og radikale teoretikere. Siden 1980 har hver utgave tatt for seg ett hovedtema, og årets utgave, Global Flashpoints, tar, som tittelen antyder, for seg situasjonen i de mest […]

Les resten av artikkelen

Menneskerettigheter som argument for krig (bokomtale)

Nr 3 2008

Jean Bricmont: Humanitarian Imperialism, Using Human Rights to Sell War Monthly Review Press, 2006 Ordet «humanitarian» er det nok nærliggende, på norsk, å forstå som humanitær hjelp, noe omslagsbildet også antyder. Det viser en kvinne som bærer på en sekk ris eller korn. Det kunne også være verd en bok, om hjelpeorganisasjonenes rolle i kjølvannet […]

Les resten av artikkelen

RØST – Radikalt økonominettverk (omtale)

Nr 3 2008

RØST er ein skriftserie som med ujamne mellomrom vert gjeve ut av Radikalt økonominettverk. Kvart nummer kjem som eit temanummer. Frå starten til i dag har dei gjeve ut med desse tema: pensjon, skatt, økonomisk teori og politisk praksis, velferd, likestilling, utvikling og no sist klima.   Siste nummeret inneheld ni artiklar som på ulike […]

Les resten av artikkelen

Den nye imperialismen (bokomtale)

Nr 3 2008

David Harvey: The new Imperialism Oxford University Press (2003) På norsk: Den nye imperialismen, Forlaget Oktober (2005) oversatt av Alexander Leborg Den nye imperialismen bygger på forelesninger David Harvey holdt ved School of Geography and the Environment på Oxford University i februar 2003. Innholdet bærer preg av å være skrevet rett i forkant av den […]

Les resten av artikkelen

Gomorra – mafiaen i Napoli (bokomtale)

Nr 3 2008

Roberto Saviano: Gomorra – mafiaen i Napoli Aschehoug (2008) Da jeg var sju år, ble den beste fotballspilleren jeg kjente til, Per Bredesen fra Ørn-Horten, kjøpt opp av storklubben Lazio fra Roma, Italia. Siden da – 1952 – har jeg beundra italiensk fotball. Denne fascinasjonen førte til en levende interesse for Italia: samfunnet, historia, politikken […]

Les resten av artikkelen

Irak-rag 2008

Nr 3 2008

Kjersti Martinsen/Halvsøstras gjendiktning av I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die-Rag av Joe McDonald (County Joe and the Fish)* Å Å, se på dem nå, unge sterke menn Onkel Sam trenger dem igjen Han har surra seg oppi en skikkelig graut Blant menn med skjegg og kvinner i skaut Selv om det likner ei hengemyr Skal gutta ut på eventyr Ref: […]

Les resten av artikkelen

Å nedlegge er å bevare

Nr 3 2008

AKP ble slått sammen med RV i mars i fjor. I mange av lagene var det avslutningsarrangementer. Vestfold AKP avholdt for eksempel sitt siste møte i Sverige, inspirert av Dag Solstad.
Ø stensjø AKP hadde avslutningsmøte 4. juni i fjor. Vi trykker Morten Falcks tale.

Les resten av artikkelen

Jeg – en ekte 68-er eller en Brand?

Nr 3 2008

Egil Fossums artikkel i Klassekampen om «68 – de ulydiges år» 23. mai i år inspirerte meg til å reflektere – og skrive om min opplevelse av å være en aktiv del av 68-generasjonen.

Debatten omkring Solstads essay om Ibsens Brand som fundamentalist ga meg et ekstra puff.

Les resten av artikkelen

Hvorfor lese «Om praksis» av Mao?

Nr 3 2008

Den vesle artikkelen «Om praksis» handler om filosofi, nærmere bestemt om erkjennelsesteori. Hvordan vet vi det vi vet, og hvordan vet vi hva som er sant? Hvordan oppstår kunnskap, og hvordan utvikler den seg? Fins det noen endelig sannhet, og kan vi kjenne den? Og ikke minst – hva er vitsen med å kjenne den – enten den er begrenset eller endelig?

Les resten av artikkelen

Klimakvoter og klimaproblemet

Nr 3 2008

Du har hørt det før, og kommer til å få høre om det mange flere ganger: Kjøp av såkalte klimakvoter, eller CO2-kvoter, er den mest kostnadseffektive og beste måten å løse klimaproblemet på.

Etter at SV kom i regjering, finnes det nå ikke et eneste parti på Stortinget som ikke omfavner dette virkemiddelet i klimadebatten.

Hva innebærer det å kjøpe en klimakvote?

Bidrar slike kjøp til å løse klimaproblemet?

Les resten av artikkelen

Fem dagar i Libanon

Nr 3 2008

«Vi sit oss inn i ein «service», namnet på dei små drosjane som er den vanlegaste kollektivtransporten i denne delen av verda. Normalt ville denne korte turen koste oss 5000 libanesiske lire (17 kroner), men sjåføren ristar på hovudet når vi gjer han pengane: «Den høge oljeprisen gjer at det kostar å køyre bil, så de må nok betale meir.» Han er tydeleg frustrert over situasjonen.»

Forfattaren, som er leiar av Palestinakomiteen i Bergen har vært i Libanon, og har skrevet reisebrev.

Les resten av artikkelen

The Rise of the Creative Class – brød og sirkus for de nyrike

Nr 3 2008

Richard Florida er et fenomen i vår tids nyliberale, postmodernistiske epoke. Blant annet i boka The Rise of the Creative Class (1) har han framsatt noen «teorier» om den kreative klasses framvekst og betydning for bysamfunnet, og har, i beste amerikansk markedsføringstradisjon, greid å selge dette til deler av den vestlige verdens elite.

Fordi Florida synes å ha gjennomslag i visse kulturbærende sjikt i offentligheten, er det grunn til å ta fenomenet litt alvorlig. Men bare derfor. Floridas økonomiske teorier er tynt begrunnet og hans klassebegrep holder ikke vann. Det eksisterer derfor ikke noe grunnlag for en konstruktiv kritikk eller diskurs.

Det er fenomenet som er grunnlaget for min artikkel, særlig fordi jeg med stigende undring ser hvordan personer med antatt utsagnsrett utroper Florida til en av vår tids store byguruer.

Les resten av artikkelen

Økonomisk styring av helseforetakene?

Nr 3 2008

Med helsereformen av 2002 ble budsjett og regnskapssystem for offentlige velferdsgoder erstattet av forretningsregnskap. Begrunnelsen i helseforetaksproposisjonen viser at de som anbefalte det, ikke engang kjente til det systemet som tidligere ble brukt.

Begrunnelsen for å velge forretningsregnskapet synes å være en tro på at det da blir enklere å vise hva helsetjenestene koster, og det blir lettere å finansiere vedlikehold av bygninger og nye investeringer

Les resten av artikkelen

Jugoslavia – et tvilsomt forbilde (debatt)

Nr 3 2008

Er det jugoslaviske systemet med arbeiderstyrte bedrifter mønsteret for sosialismen i det 21. århundre? Hugo Chavez i Venezuela mener visst det. Peder Martin Lysestøl antydet det samme i Rødt! nr 2A. Og partiet Rødt er visst ikke langt fra å mene det, de heller. Partiet har organisert studier på boka Sosialismen faller ikke ned fra himmelen av Michael Lebowitz (Rødt! nr. 2/2007). Lebowitz er en pensjonert kanadisk professor som har slått seg ned i Venezuela, og som etter alt å dømme har bidratt vesentlig til å spre ideen om arbeiderstyrte bedrifter som sjølve nøkkelen til å videreutvikle revolusjonen i landet i sosialistisk lei.

Det er særlig kapittel 6 og 7 i boka som utvikler denne ideen.

Jeg kommer tilbake til disse kapitlene til slutt, men først må jeg si litt om det jugoslaviske systemet og om sosialistisk økonomi i sin alminnelighet. (1)

Les resten av artikkelen

Utopi og raseri (debatt)

Nr 3 2008

Eg er glad for at åtaket mitt på Kjersti Ericsson har sett i gang eit ordskiftet om den kvinnepolitiske praksisen i og kring partiet Raudt, og om den kvinnepolitiske arven frå ml-rørsla.

Les resten av artikkelen

Å vinne diskusjoner med alle midler – eller å utvikle politikk (debatt)

Nr 3 2008

Gudrun Kløve Juuhl krever «ny ideologi, nye ideologar og meir utrivlegheit og uvenskap» i Rødt! nummer 1/08. Hun gjør det i artikkelen «Om feminismen og venstresida» , en kommentar til Kjersti Ericssons artikkel «Mary Wollstonecrafts dilemma» i nummer 1/07.

Les resten av artikkelen

Matvarekrisa – samtidas folkemord

Nr 3 2008

Vi er midt i en uventa verdensomspennende matprisinflasjon. Krisa oppsto høsten 2007 og doblet kapitalens underernærte ofre – fra omtrent 1 til 2 milliarder mennesker.

2,6 milliarder mennesker i verden lever i dag på mindre enn 2 dollar dagen og bruker 60 % til 80 % av deres inntekter på mat.

Denne artikkelen handler om hva som skjer, og hvorfor det skjer. Forfatteren mener at det å kunne spise seg mett, er en menneskerett, den viktigste.

Les resten av artikkelen

Neste side »