Arkiv for Nr 3 2008

Ingen kategorier

Sandkakene på Haiti

Nr 3 2008

Hver dag dør 18 tusen barn på grunn av mangel på mat eller feilernæring. Nærmere 3 milliarder mennesker – nesten halvparten av jordas befolkning – vet ikke om de idag blir mette. Men: Det er nok mat i verden. 41 land står på FAOs liste over land som trenger hjelp utenfra for å løse matvarekrisa. […]

Les resten av artikkelen

De Sidste Kloge (Åpningsreplikken til Hilal)

Nr 3 2008

«For fæl er Hungers Rædsel selv for Døden. Af skræk den klodset, seent kun ender Nøden. De Stakkler have ikke Kraft engang, at puste ud saa Aandens Lænker sprang. De tære maae paa Mavens egne Hinder, paa Blodets Farvestof til det forsvinder. Først da, som Røgen i en blikstil Qvel hensvæver sukløs Hungerpiintes Sjel i […]

Les resten av artikkelen

Feminisme, virkelige motsetninger og en utfordring (debatt)

Nr 3 2008

I Rødt! nr 1/08 skriver Gudrun Kløve Juuhl (GKJ) i artikkelen «Om feminismen og venstresida»: «Problemet er at det held ikkje med å føla seg fram til kva det arbeidande folket meiner på same måten som med dei multihandikappa på institusjonen Ericsson skildrar som ein utopi.» Seinere skriver hun at hennes påstand er at vi må akseptere motsetninger og uenigheter, at leiinga i partiet alltid vil ha andre interesser enn medlemmene, at det må dannes motmakt og utfordre hegemonier …

Les resten av artikkelen

Fred Magdoff om verdas matvarekrise

Nr 3 2008

Trusselen mot menneska sine mest grunnleggande behov får stadig større merksemd i desse dagar. Her kjem ei melding av ein artikkel av Fred Magdoff i Monthly Review for mai 2008 med tittelen «World Food Crisis – sources and solutions». Magdoff er professor emeritus i plante- og jordvitskap ved Universitetet i Vermont i Burlington, USA.

Les resten av artikkelen

Om praksis

Nr 3 2008

Om forholdet mellom kunnskap og praksis, mellom viten og handling

«Fram til midten av 1930-tallet var det mange medlemmer av Kinas kommunistiske parti som var dogmatikere, og som i lang tid forkastet erfaringene fra den kinesiske revolusjonen. De benektet at «marxismen ikke er et dogme, men en rettleiing til handling», og slo folk i hodet med løsrevne ord og uttrykk fra marxistiske verker. Det var også flere medlemmer som var empirister. I lang tid holdt de seg bare til sine egne ufullstendige erfaringer, og forsto ikke hvor viktig teorien er for revolusjonær praksis. De så ikke på revolusjonen som en helhet. De arbeidet flittig, men i blinde. De feilaktige ideene hos disse to typene partimedlemmer, og særlig hos dogmatikerne, førte til veldige tap for den kinesiske revolusjonen fra 1931 til 1934, da kommunistene måtte gi opp alle sine baseområder i Sør-Kina og under Maos ledelse legge ut på den legendariske lange marsjen, som brakte dem til de tørre områdene i Nordvest-Kina. Likevel greide dogmatikerne, som ga seg ut for å være marxister, å forvirre svært mange av sine partikamerater. «Om praksis» blei skrevet for å avsløre de subjektivistiske feilene i form av dogmatisme og empirisme i partiet, og særlig de dogmatiske feilene, ut fra den marxistiske kunnskapsteorien. Artikkelen fikk tittelen «Om praksis» fordi den la hovedvekta på å avsløre den dogmatiske formen for subjektivisme, som nedvurderer praksis, og ble opprinnelig holdt som en forelesning på Den anti-japanske militære og politiske høgskolen i Yanan.»

(Note 1 fra den kinesiske utgiveren, juli 1937)

Les resten av artikkelen

« Forrige side