Arkiv for 1992-01

Ingen kategorier

Innhold 1992 nr 1

1992-01

Astrid Hamre: Med tro på arbeiderklassen (intervju med Kjell Skjervø) Aksel Nærstad: Et parti uten make Rune Soma: RV i 90-åra Peder Martin Lysestøl: Et revolusjonært og udogmatisk parti Kari Celius: Den flerstemmige revolusjonen – en kinesisk eske Tollef Hovig: Alternativ sosialismevisjon Johan Petter Andresen: Den sosialdemokratiske seierherren Tor Otto Tollefsen: Rakner arbeiderkollektivene? Johannes Nymark: […]

Les resten av artikkelen

Med tro på arbeiderklasse

1992-01

Astrid Hamre intervjuer Kjell Skjærvø – Den eneste muligheten for å få til en sosialistisk ideologi er at den blir laga i arbeiderklassen. Og det er stikk motsatt av det Lenin mente. Jeg håper RV kan bli det partiet radikale arbeidsfolk kan finne seg til rette i, sier Kjell Skjærvø, RVer, arbeidsledig tømrer og tidligere […]

Les resten av artikkelen

Et parti uten make

1992-01

Mitt mål er at Rød Valgallianse skal utvikles til et revolusjonært parti av en ny type. Et parti vi aldri har sett i Norge tidligere. RV må bli et parti som samler de få revolusjonære som finnes i det lille, rike, kapitalistiske Norge. Det må være ei aktiv kraft i klassekampen og samtidig syde av […]

Les resten av artikkelen

RV i 90-åra

1992-01

Rune Soma er leder av Arbeidermaktgruppa (AMG). Store endringer har skjedd både nasjonalt og internasjonalt siden 1970-tallet. Dersom vi skal kunne bygge et revolusjonært sosialistisk alternativ for 90-åra, må vi trekke de første erfaringene fra disse endringene, både politisk og organisatorisk. Den revolusjonære bevegelsen i Norge ble bygget opp på basis av 1970-åras politiske virkelighet. […]

Les resten av artikkelen

Et revolusjonært og udogmatisk parti

1992-01

– Jeg er fortsatt marxist og sosialist. Jeg har fortsatt samme synet på kapitalisme og imperialisme. Jeg vil fortsatt bruke så mye tid som mulig til å slåss for et sosialistisk samfunn, skriver RVer og tidligere medlem av AKP, Peder Martin Lysestøl. Jeg vil i denne artikkelen så kort som mulig legge fram min argumentasjon […]

Les resten av artikkelen

Den flerstemmige revolusjonen – En kinesisk eske

1992-01

Kari Celius er tobarnsmor og ingeniør. Hun er politisk aktiv i Arbeidermaktgruppa i Oslo og RV-laget i Oslo bydel 5. Kjersti Ericsson: Den flerstemmige revolusjonen Boka Den flerstemmige revolusjonen er den første politisk-teoretiske boka til Kjersti Ericsson siden Søstre, kamerater! fra 1987. Etter massakren i Beijing, omveltingene i Øst-Europa og Sovjetstatens endelige fall er det […]

Les resten av artikkelen

Alternativ sosialismevisjon

1992-01

Det finnes et utall faktorer som motvirker profittratens fall, og disse har vært sterkt undervurdert. Særlig er det to helt sentrale faktorer som etter mitt skjønn har vært sterkt undervurdert, og det er de momentene Marx kaller billiggjøring av den konstante kapitalen og økningen av den ekstra relative merverdi. Jeg har i en tidligere artikkel […]

Les resten av artikkelen

Den sosialdemokratiske seierherren

1992-01

– Arbeiderpartiet kom til makta på et tidspunkt da depresjonen var i ferd med å gå over i en ny oppgangstid. Fra og med krigen gikk DNA over fra å være et regjeringsparti som borgerskapet ikke Ønsket, til å bli det viktigste partiet for borgerskapet, skriver AKPs faglige sekretær. Utover 1910-, 20- og 30-tallet ble […]

Les resten av artikkelen

Rakner arbeiderkollektivene?

1992-01

Vil de uskrevne solidariske bånda mellom arbeidsfolk gå i oppløsning under presset fra borgerskapets moderne hersketeknikker? Under Otis-konflikten i fjor viste heismontørene at lojaliteten til arbeidskameratene i bransjen fortsatt var sterkere enn lojaliteten til den enkelte bedrift, da Otis solgte ut. Den klare holdninga til dette fra Heismontørenes forening sin side er ikke noen sjølvsagt […]

Les resten av artikkelen

Spania er EFs jumbo

1992 1992-01

– I det som blir kalla kommunikasjonssamfunnet eller det etter-industrielle samfunnet er Spania i ferd med å havna i det europeiske jumbosjiktet, mykje takk vera den rolla landet er tiltenkt i EFs indre marknad. «Europa vil ikkje ha oss.» «Skal vi få demokrati i dette landet, må vi bli ein del av Europa.» Slike utsegner […]

Les resten av artikkelen