Arkiv for 1997-02

Ingen kategorier

Familien som økonomisk enhet

1997-02

      Familien er tilsynelatende en frivillig valgt samlivsform. I virkeligheten er den en del av samfunnets grunnstruktur. Familien, med mannen som hovedperson, er en økonomisk grunnenhet i det kapitalistiske samfunnet. Familien er en del av det vi kaller produksjonsforholda, hvordan folk er organisert i forhold til hverandre i produksjonen av varer og tjenester […]

Les resten av artikkelen

Guatemala, på vei mot fred?

1997-02

      Guatemala havna igjen på kartet da landet skreiv under den endelige fredsavtalen 29.desember i fjor. Norge jubler, og har fått sin andre seier som fredsmekler. Freden i Guatemala er derfor foreløpig andre produkt i Norges nye rolle som fredseksportør. Konflikten i Guatemala har ofte vært oversett i forhold til konfliktene i de […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Egenutvikling – alle kampers mål?

1997-02

Vi har i noen nummer av Røde Fane prøvd å dra i gang en ideologisk debatt om kvinnepolitikk. Men vi har ikke fått en eneste reaksjon, før vi tydeligvis traff en øm tå: «Lær av kvinneopprøret i AKP!» Vi stilte spørsmål om hva vi skal lære, og kom med noen forslag. Vi står fremdeles igjen […]

Les resten av artikkelen

Til kamp mot sosiobiologenes offensiv!

1997-02

      Sosiobiologien er ikke en vitenskap, men en reaksjonær ideologi eller politikk, laget for å opprettholde urettferdige maktforhold, undertrykking, vold og ulik fordeling av ressurser. I USA er det sosiobiologer som bruker mye tid på å forklare at voldtekt er naturlig. Nå skal du få høre om ei jente som var født med […]

Les resten av artikkelen

Fremmedgjøring

1997-02

Fremmedgjøring er et grunnleggende begrep i Marx’ analyse av samfunnet. Marx ser fremmedgjøring og privateiendom som to sider av samme sak. Hvordan skal vi forstå dette begrepet? Kan vi forstå dagens virkelighet ut fra det? Angår det oss? En stø kurs ut av kapitalismen forutsetter god kjennskap til hvordan samfunnet er laga og hva som […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1997 nr 2

1997-02

Jon Arne Jørstad: Himmelstormar? Jorun Gulbrandsen: Til kamp mot sosiobiologenes offensiv!, Grete Bull: Klassene som «forsvant» Jose Maria Sison: Lovlige og ulovlige kampformer Siri Jensen: Familien som økonomisk enhet Harald Dyrkorn: Folkeopplysning, eit daudt prosjekt? Birger Thurn-Paulsen: Overvåking, demokrati og revolusjon Jon Egil Brekke: Fremmedgjøring Sigurd Jorde: Guatemala, på vei mot fred? Asta B. Håland […]

Les resten av artikkelen