Arkiv for 2000-05

Ingen kategorier

Anger og lærdom

2000-05

Jorun Gulbrandsen er leder i AKP Det blåser heftig rundt den revolusjonære bevegelsen i høst. Stoff rundt denne debatten finner du på nettstedet vårt. Angrer jeg? Det vil alltid være ting en kunne og burde gjort annerledes. Om du leser Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land av Dag […]

Les resten av artikkelen

Torsken er trua!

2000-05

Norge fører an i en uforsvarlig ressursforvaltning. Norske myndigheter lar seg styre av interessene til havfiskeflåten. Kvotene blir år etter år satt langt høyere enn hva forskerne anbefaler. Nord-Norge opplevde en urovekkende krise i årets lofotfiske. Det var det dårligste fisket på ti år. Denne krisa ble ikke så synlig fordi fiskerne fikk meget godt […]

Les resten av artikkelen

Små fiskerisamfunn er liv laga

2000-05

Line Brendberg er lærar og jobbar med fiskeripolitikk i AKP. Norsk fiske og oppal er milliardbutikk, og den viktigaste eksportnæringa vår etter olje og gass. Næringa er peikt ut som hjørnestolpen i norsk økonomi i framtida. Motsett oljen er fisken ein fornybar ressurs. Tilliks med oljen er han etterspurd vare, og det er framleis store […]

Les resten av artikkelen

Framtida for fiskerinæringa

2000-05

Frode Bygdnes er maskinarbeider, fylkestingsrepresentant og medlem i AKP Fiskerinæringa er vår nest største eksportnæring. Og nettopp fiskerinæringa forventer en skal erstatte oljenæringa når den tar slutt. For fisken er en fornybar ressurs dersom vi forvalter den bra. Spesielt har havbruksnæringa gitt håp for distrikts-Norge. Laksen representerer nå det økonomisk viktigste sjømatproduktet fra Norge, og […]

Les resten av artikkelen

Hvordan kvitte seg med kystfiskeflåten?

2000-05

Forsøkene på å bygge opp den norsk-arktiske torskestammen, som gyter i Lofoten og vokser opp i Barentshavet, ble i stedet en jevn nedbygging. Beskatningsmønsteret må ta hovedskylden for denne utviklingen: det fiskes generelt for hardt til havs på de yngste aldersgruppene. Store årsklasser opptrer med jevne mellomrom, men disse desimeres i startfasen av havfiskeflåten. Kystflåten […]

Les resten av artikkelen

En verden å vinne!

2000-05

Pål Steigans kommentar finner du her. SUs eget nettsted er her. Sosialistisk Ungdom arrangerte 7.-10. september sitt største landsmøte på ti år. Totalt var 170 SUere til stede på møtet. Landsmøtet kom bare en måned etter at SU gjennomførte sin største sommerleir noensinne med i underkant av 300 deltakere, og 3 måneder etter at vår […]

Les resten av artikkelen

Rød Ungdom om sosialisme

2000-05

Pål Steigans kommentar finner du her. RUs nettsted er her. Rød Ungdom vedtok på sitt siste landsmøte et omfattende program som inneholder en omfattende kritikk av kapitalismen, vurderinger av sosialismens historie og om framtida, sosialismen. På grunn av lengden på programmet, har Røde Fane vært nødt til å trykke bare et utdrag. Det beklager vi […]

Les resten av artikkelen

Den kommersielle invasjonen av skolen

2000-05

Ei undersøking frå Norsk Gallup i september viste at seks av ti foreldre meiner at deira born vert utsett for eit «for sterkt kjøpepress». Særleg åleineforeldre og foreldre med låge inntekter synest det er ille. No invaderer reklamen også den norske skulen. Kvar dag blir samfunnet meir og meir likt eit kjøpesenter. No er skulen […]

Les resten av artikkelen

Innsyn 2000: Det må ha vært lett å være spion i Norge

2000-05

Det selvoppnevnte initiativet Innsyn 2000 oppfordrer folk til å bruke Innsynsloven og kreve å få se mappene sine. Nå begynner de å skaffe seg en del erfaring. Noen er direkte morsomme, men andre er det definitivt ikke. Som ventet sikrer ikke loven innsyn. Det har allerede kommet fram opplysninger om at enkeltpersoner nektes innsyn i […]

Les resten av artikkelen

Mappa mi er bare latterlig!

2000-05

Lillehamringen Annar Holm er lettere oppgitt over innholdet i overvåkingsmappa si: Noen har registrert at han reiste til Finsveen med telt og lo høyt på biblioteket, skrev Karen Bleken i avisa Gudbrandsdølen Dagningen 30. oktober. – Først og fremst er det latterlig. Det er latterlig at voksne folk har fløyet rundt og registrert fullt lovlig […]

Les resten av artikkelen

Koreakrigen i rett perspektiv

2000-05 Bokomtaler

Hugh Deane: The Korean War, 1945–53 San Francisco: China Books and Periodicals, Inc. 1999, 246 sider http://www.chinabooks.com Martin Hart-Landsberg underviser i økonomi på Lewis and Clark College i Portland, Oregon Artikkelen er fra Monthly Review oktober 2000 Den er oversatt av Kjell S Johansen Hugh Deane har skrevet en presis, politisk og engasjerende historie om […]

Les resten av artikkelen

En ny, militær doktrine

2000-05

Per-Gunnar Skotåm har ansvar for forsvarspolitiske spørsmål i AKP Raseringa av norsk anti-invasjonskapasitet som nå finner sted, vil om noen år kunne bli brukt som et argument for å integrere Norge helt og fullt i EU. «Det vil være eneste mulighet for å kunne gjenopprette et forsvar av territoriet» vil den økonomiske og militære eliten […]

Les resten av artikkelen

Marxisme og økologi

2000-05

John Bellamy Foster: Marx’s Ecology – materialism and nature New York: Monthly Review Press 1999 310 sider – ISBN 1-58367-011-4 Terje Valen er leder i Hordaland AKP og studieleder i AKP Det har skjedd en marxistisk renessanse innen økologien. I 1999 ga Paul Burkett ut boken Marx and Nature: A Red and Green Perspective. Og […]

Les resten av artikkelen

Mega fra Marx og Engels

2000-05

Artikkelen sto første gang i det danske tidsskriftet Solidaritet nr 3, 2000 og gjengis med tillatelse fra forfatteren I 1975 begyndte den nye udgave af Marx’ og Engels’ samlede efterladte skriftlige materiale at udkomme på de sprog, de oprindelig var affattet på. Denne udgave – Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) – er det andet forsøg på en historisk-kritisk […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Steigans radikalisme

2000-05

Henrik Ormåsen er medlem av Tjen Folket Pål Steigan hadde i Røde Fane nr 4, 2000 en artikkel under tittelen «Fra bytteverdisamfunn til bruksverdisamfunn». Denne artikkelen er en revidert og utdypet utgave av noe Steigan hadde i «Åpent forum» i Klassekampen 15. juli 2000, under tittelen: «Nå må de radikale bli radikale». I korthet kan […]

Les resten av artikkelen

Julesang for Betlehem år 2000

2000-05

Et barn er drept i Betlehem, i Betlehem. Han myrdet ble av Israels menn, av Israels menn – av Israels menn! Hvor får og hyrder gikk i fred, de gikk i fred. Der skytes barn og unge ned, de skytes ned – de skytes ned! En dør til freden sto på klem, den sto på […]

Les resten av artikkelen