Arkiv for 2014-03

Ingen kategorier

Den virkelige fortellingen om første verdenskrig (del 2)

2014-03

Første verdens krig startet med at nasjonalismen hadde kvalt sosialismen. Mens den ble avsluttet med revolusjoner i Europa. I del to av denne artikkelen forteller Neil Faulkner hvordan krigen gikk fra masseslakt til revolusjonær aksjon.

Les resten av artikkelen

Den virkelige fortellingen om første verdenskrig (del 1)

2014-03

Mannefallet i første verdenskrig var uten historisk sidestykke. I hvert fall ti millioner. Muligens tjue. Var krigen uungåelig? Den viktigste årsaken til første verdenskrig var veksten av enorme monopoler og sammensmeltingen av industriell, finansiell og statlig kapital. Det skapte en farlig verden med konkurrerende nasjonalismer.

Les resten av artikkelen

Nyliberal innstramming som klasseprosjekt

2014-03 Bokomtaler

Richard Seymour: Against austerity. How we can fix the crisis they made London: Pluto Press, 2014, 197 s. Den britiske marxisten Richard Seymour ga tidligere i år ut boka Against austerity som både er en analyse av det som i den engelskspråklige litteraturen omtales som austerity, og et bidrag til kampen for å slå dette […]

Les resten av artikkelen

Avkler nasjonale vrangforestillinger

2014-03 Bokomtaler

Pål Steigan: Blod, olje og våpen – norsk imperialisme Larvik: Rødt!, 2014, 125 s. Pål Steigan leverer mye faktabasert argumentasjon som kan kurere eventuelle vrangforestillinger om at Norge bidrar med mye godt i jubileumsåret for grunnloven. Men søker du en årsaksforklaring på den norske statens rolle i verden i jubileumsåret for første verdenskrig, finner du […]

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

2014-03

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering. Ingrid Baltzersen spurte Knut Kjeldstadli i forrige nummer om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida. Dette er del 2 av intervjuet med utgangspunkt i grunnlovsjubileet.

Les resten av artikkelen

Hva slags sosialisme?

2014-03 Bokomtaler

Ronny Kjeldsberg: Sosialisme på norsk Larvik: Forlaget Rødt!, 2014, 77 s. I den lille pamfletten Sosialisme på norsk oppsummerer Ronny Kjeldsberg sitt bidrag i debatten om nytt prinsipprogram for partiet Rødt. I bestillingen fra landsstyret til prinsipprogramkomiteen, som han fikk i oppdrag å lede, lå det også et diskusjonsopplegg om sosialisme for partiet. Han kaller […]

Les resten av artikkelen

Tre utfordringer for vitenskapen

2014-03

I en artikkel i Rødt! 02/14 framholdt Kjelsberg vitenskapen som den beste måten å komme fram til sannheten på. – Det betyr ikke at vitenskapen slik den praktiseres i dag, ikke har svakheter. Problemet er at alle andre metoder for erkjennelse har både de problemene vitenskapen i dag har, samt en hel rekke andre i […]

Les resten av artikkelen

Enhedslisten – rødere enn Rødt eller et dansk SV?

2014-03

Enhedslisten er blant de venstrepartiene som får det til å svinge. De fører en vellykket opposisjonspolitikk på Folketinget. Spesielt under trepartiregjeringen (Sosialdemokratene, Radikale Venstre og SF) har EL stått fram med et alternativ for folk flest.

Les resten av artikkelen

Spennende om faglig kamp

2014-03 Bokomtaler

Vegard Holm: Ofra av makta, 1945–1955 Oslo: Oslo Transportarbeiderforening, 2013. 110 s. Selv om Vegard Holm har blitt pensjonist, er han fortsatt i disse dager meget aktiv for havnearbeidernes kamp for tariffavtale. Han har faktisk en lederrolle som han skjøtter utmerket. Vegard har enormt med faglig erfaring som lokal tillitsvalgt i Norsk Grafisk Forbund på […]

Les resten av artikkelen

Klassekamp og justismord

2014-03 Bokomtaler

Mona R. Ringvej: Marcus Thrane Forbrytelse og straff Oslo: Pax Forlag 2014, 321 s. Åpningen på Mona Ringvejs nye bok kunne ikke ha vært mer dramatisk. Forfatteren tar oss med til Høyesteretts lokaler 22. juni 1855, der den endelige dommen skulle falle. Marcus Thrane og mer enn 120 andre medlemmer av Arbeiderforeningene sto tiltalt for […]

Les resten av artikkelen

Når kapitalen stjeler levebrødet fra folk

2014-03

Det er forsvaret av folket sin rett til å livnære seg av havet – mot storkapitalen sine framstøt for å tilrane seg privat eiendomsrett til disse evigvarende ressursene – som for torsk alene utgjør en årlig fangstverdi på 10–15 milliarder.

Les resten av artikkelen

Oljedollar og draumar – i Midtausten

2014-03

Eit slåande trekk ved bortimot all politikk i den arabiske verda i dag er den sentrale rolla dei seks statane i Gulf Cooperation Council (GCC) har: Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait, Dei sameinte arabiske emirata (SAE), Bahrain og Oman. For å snu den nyliberalistiske utviklinga i Midtausten må ein utfordre dei mektige

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiets tidsalder

2014-03 Bokomtaler

Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre Oslo: Pax forlag, 2013, 620 s. Denne boken er en «grundig revidert utgave», som forfatteren selv uttrykker det, av en bok med samme tittel som utkom i 2005 i anledningen 100-års-markeringen av oppløsningen av den svensk-norske unionen. Boken er en bredt anlagt og svært […]

Les resten av artikkelen

Falske laurbær til Rosa Luxemburg

2014-03

Årene 2013 og 2014 markerer hundreårsdager for viktige hendelser knyttet til Rosa Luxemburgs navn: Utgivelsen av boka Die Akkumulation des Kapitals, og hennes uredde kamp mot den tyske Riksdagens krigsbevilninger.

Les resten av artikkelen

Mørkeblå rasering av Arbeidsmiljøloven

2014-03

Med forslagene som ble fremmet 11 juni i år til endringer i Arbeidsmiljøloven (AML), har de mørkeblå gått til frontalangrep på norske arbeidere.  

Les resten av artikkelen

Venezuela: Revolusjon og olje

2014-03

Mange på den revolusjonære venstresida har fulgt Venezuela med stor interesse det siste tiåret. Men vi kan ikke forstå Venezuela, uten å forstå landets oljesektor, og betydningen av oljen for det sosialistiske prosjektet. Stian Bragtvedt har snakket med Iselin Åsedotter Strønen.

Les resten av artikkelen

1814-litteraturen – politikk, mirakler og det farlige demokratiet

2014-03 Bokomtaler

Karsten Alnæs: 1814. Miraklenes år Oslo: Schibsted, 2013, 592 s.   Bård Frydenlund: Spillet om Norge Det politiske året 1814 Oslo: Gyldendal, 2014, 359 s.   Finn Olstad: Det farlige demokratiet. Folkestyrets vilkår i Norge gjennom to hundre år Oslo: Aschehoug, 2014, 304 s.   «Ja, vi elsker 1814-bøker» lød overskriften da NRK presenterte en […]

Les resten av artikkelen

David Harvey om Thomas Pikettys bok

2014-03 Bokomtaler

Thomas Piketty: Capital in the 21. century The Belknap Press, 2013, 685 s. Thomas Piketty har skrive ei bok som er kalla Kapitalen i det 21. århundre (Den norske tittelen på boka. Omsettaren sin merknad.) Boka har skapt debatt. Piketty argumenterer for progressiv skattlegging og ein global formuesskatt som einaste måten å motverke utviklinga mot etableringa […]

Les resten av artikkelen

Ødelegg det som ødelegger planeten!

2014-03

Artikkelen ser kort på utviklingen til den nåværende krisen, og diskuterer ødeleggelse og devaluering av kapital som sentralt for å «løse» økonomiske kriser. Så ser den på sammenhenger mellom den økologiske og økonomiske krisen, og hvorfor en grønn kapitalisme sannsynligvis er en umulighet. Til slutt fire forslag til reformer.

Les resten av artikkelen

Barentshavet under angrep

2014-03

Det svært gunstige skatteregimet for offshore petroleumsvirksomhet i Norge, både for leteboring og for investeringer for produksjon, er så gunstige at de inviterer til økonomisk gambling: Staten dekker størsteparten av kostnadene. For første gang utgjør avkastningen av Oljefondets investeringer en større andel av fondets vekst enn innskutt kapital fra staten, dvs. skatteinntektene fra oljevirksomheten.

Les resten av artikkelen

Neste side »