Arkiv for 2000-04

Ingen kategorier

Innhold 2000 nr 4

2000-04 Innholdsliste

Innhold 2000 nr 4 Erling Folkvord: Privatisering – kapitalens vidundermedisin Torill Nustad: Kvinnekampen er systemoverskridende Arne Byrkjeflot: Grønne avgifter Pål Steigan: Fra bytteverdisamfunn til bruksverdisamfunn Geir Christensen: Fra en menneskerett å bo – til en kapitalistrett å flå Are Saastad: «Pasienten først» – historien om planlagt slakt av Aker Sykehus Torstein Dahle: Produksjon og økonomi […]

Les resten av artikkelen

Privatisering – kapitalens vidundermedisin

2000-04

Du leiter forgjeves viss du venter å finne ein lettfatteleg og samordna privatiseringsplan i statsbudsjettet. Jens Stoltenberg offentleggjer ikkje slike planer. Og slett ikkje etter at tidlegare statsrådkollega Gerd Liv Valla som vil bli ny LO-sjef, har kunngjort at regjeringa må slutte med «surret om privatisering» (Klassekampen 9.9.2000). Den korte og begripelege privatiseringsplanen blir ikkje […]

Les resten av artikkelen

Kvinnekampen er systemoverskridende

2000-04

Torill Nustad er medlem av AKP i Tromsø Har kvinner alltid vært det undertrykte kjønn? Hva er grunnlaget for kvinneundertrykkinga i det «likestilte» kapitalistiske Norge? Er det borgerskapets verdsetting av kvinners arbeidskraft i merverdiproduksjonen, er det sexismens menneskesyn? Hvilken rolle spiller kjernefamilien? Er familien en forbruksenhet som egentlig er unødvendig eller er den et viktig […]

Les resten av artikkelen

Grønne avgifter

2000-04

Arne Byrkjeflot er nestleder i LO Trondheim og leder av klubben på Ila Lilleby Smelteverk Store deler av miljøbevegelsen støtter grønne avgifter. Ideen er at markedet skal løse miljøproblemene. Markedet må bare korrigeres ved å legge avgifter på utslipp. Da vil vi få et riktig marked. Forbruk og produksjon vil da kun foregå når nytteverdien […]

Les resten av artikkelen

2000-04

Pål Steigan er med i AKPs internasjonale utvalg http://www.artemisia.no Slik jeg opplever sosialisme-debatten sånn delvis fra utsida, har den noe uvirkelig og tilbakeskuende over seg. Dels arter den seg som en omkamp om første halvdel av det tjuende århundre og dels som en opphopning av ønsker om det gode samfunn. Det virker som om mange […]

Les resten av artikkelen

Fra en menneskerett å bo – til en kapitalistrett å flå

2000-04

Geir Christensen er elektromontør i Jernbaneverket, medlem av AKP, leder i Akershus Rød valgallianse og tillitsvalgt i Norsk jernbaneforbund Arbeiderbevegelsen har i over 100 år hatt et boligpolitisk program. Diktet «Kvar skal vi bu» viser noe av den aggressive krafta i boligkampen. De seirene arbeiderbevegelsen vant ble totalrasert på 80-tallet. Bolignøden og ågervirksomheten er i […]

Les resten av artikkelen

«Pasienten først» – historien om planlagt slakt av Aker Sykehus

2000-04

Are Saastad er leder i Gaustadklubben i Aker og Gaustad personalforening (NKF) Norske myndigheter arbeider for tida iherdig for å modernisere det norske sykehusvesenet, og dette forbindes gjerne med positivt ladde begreper som fristilling og effektivisering. Det dette dreier seg om er allikevel to sentrale politiske strategier: Fortsatt nedbygging av det offentlige helsetilbudet til befolkningen, […]

Les resten av artikkelen

Produksjon og økonomi i et sosialistisk Norge

2000-04

Torstein Dahle er bystyrerepresentant for RV i Bergen og er utdannet siviløkonom. Arbeider nå i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte Det er en tragedie at hver gang vi skal presentere vårt alternativ til kapitalismen, så starter vi med Paris-kommunen og ender opp med å fortelle hva vi mener gikk galt i Sovjet og i Kina. […]

Les resten av artikkelen

2000-04

Torstein Dahle er bystyrerepresentant for RV i Bergen og er utdannet siviløkonom. Arbeider nå i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte Uansett hva man måtte mene om markedet, vil det finnes markedsstyrt økonomisk virksomhet i den første tiden under sosialismen. Spørsmålet er: Hvordan skal vi forholde oss til det? For å kunne svare på det, må […]

Les resten av artikkelen

Monopolkapitalen ved årtusenskiftet

2000-04

John Bellamy Foster er en av redaktørene i Monthly Review, og hovedredaktør for det nummeret der denne artikkelen sto trykt, april 2000 Artikkelen er oversatt av Kjell Johansen Denne artikkelen er dedisert til Paul Sweezy på 90-års dagen. Den er også ment som et personlig uttrykk for min overbevisning om at Monopolkapitalen (1966) av Paul […]

Les resten av artikkelen

Chomsky

2000-04

Hans Isaksson er en av redaktørene i det svenske tidsskriftet Clarté.  Artikkelen er oversatt av Arne Hedemann Noam Chomsky er uten tvil en av det forrige århundrets mest betydelige intellektuelle. Få har mer iherdig kritisert den moderne kapitalismen og imperialismen. Ofte har han gitt sin støtte, åndelig og materielt, til dem som bekjemper dem. Men […]

Les resten av artikkelen

«Jeg vet det ikke er pent, men …» – ‘rase’-begrepets skiftende ansikt

2000-04

Artikkelen er skrevet i 1981. Oversatt etter den engelske teksten i Colette Guillaumin: Racism, Sexism, Power and Ideology, London 1995, s. 99-107 Artikkelen er oversatt av Morten Falck «Rase» er ikke et umiddelbart gitt produkt av sansning og erfaring. Det er en idé som er bygget opp av elementer som like gjerne kan være fysiske […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale. Kath Weston: Families we choose

2000-04 Bokomtaler

Kath Weston: Families we choose: lesbians, gays, kinship New York: Columbia University Press 1991, 1997 ISBN 0-231-11093-6 Denne boka er laga av ein amerikansk professor i antropologi, og handlar om ei undersøking ho gjorde av homofile og lesbiske i området rundt San Francisco, the Bay Area, intervju ho starta midt på 80-talet. Dette burde gjera […]

Les resten av artikkelen