Arkiv for 1998-05

Ingen kategorier

Innhold Røde Fane nr 5 1998

1998-05

INNHOLD RØDE FANE NR 5 1998 Øyvind Sagedal: Hvilken Gud tilber vi? -Pål Steigan: Venerdi Santa Harald Dyrkorn: Religion og marxisme Bjørn Olav Utvik: Guds revansj? Hans Olav Brendberg: Luthers politiske verdensbilete Morten Falck: Må vi bekjempe religionene? Asta Haaland og Leikny Øgrim: Om astrologi Liselotte Krebs: Hvorfor Humanetisk Forbund (HEF)? Terje Valen: Religion, fremmedgjøring […]

Les resten av artikkelen

Hvor er arbeiderklassen?

1998-05

Artikkelforfatteren er medlem i Workers’ Party of Belgium, og er oversatt av Kurt B. Nilsen) Det er falskt å hevde at arbeiderklassen i de industrialiserte landa forsvinner etter som monopolkapitalismen utvikler seg. Det er heller det at dens sammensetning endres som følge av teknologi som fordrer mer og mer intellektuelt arbeid i produksjonen av varer. […]

Les resten av artikkelen

Globalisering og krise i Øst-Asia

1998-05

Dette er første del av artikkelen, «Globalization on trial: Crisis and class struggle in East-Asia som ble i tidsskriftet Monthly Review, september 1998. Del to kommer i nr.2/98 av Røde Fane. Men du kan lese den her: Motstand og opprør: De nye arbeiderbevegelsene i Asia. Artikkelen er oversatt av Helge Hasselgreen. Et år betyr sannelig […]

Les resten av artikkelen

Religion, fremmedgjøring og marxistisk analyse

1998-05

«Religionen er hjertesukket til en plaget stakkar, hjertet til en hjerteløs verden, på samme måte som den er en åndløs tilstands ånd. Den er folkets opium.» (Karl Marx i «Til kritikken av Hegels rettsfilosofi») En sentral inngangsdør til forståelse av hele den marxistiske teorien er begrepet fremmedgjøring. Marx snakker om to former for fremmedgjøring. Han […]

Les resten av artikkelen

Human-Etisk Forbund

1998-05

Artikkelforfatteren er styremedlem i Human-Etisk Forbund, Oslo Fylkeslag. Vi bor i et demokratisk land, med lik rett til å dyrke og holde fast ved vår egen livsstil, vår egen kultur og vår egen religion eller livssyn – tror vi. Les hva Grunnloven sier: -§2: «Alle indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver […]

Les resten av artikkelen

Om Astrologi

1998-05

Overtro er uvesentlig. Det finnes mange viktigere emner som trenger undersøkelse, læring og debatt. Men nettopp derfor må vi bruke tid på det. Det er et problem at mange folk blir overtroiske eller religiøse isteden for revolusjonære. Dette er særlig viktig i forhold til kvinnebevegelsen, med dyrking av det urkvinnelige, og til miljøbevegelsen, med tro […]

Les resten av artikkelen

Må vi bekjempe religionene?

1998-05

Vi materialister betrakter religion som «folkets opium», et trøstende løfte om hinsidig løsning på dennesidige problemer, et løfte som også gir den sløvende virkninga opium har på dem som har råd til det virkelige stoffet. Vi betrakter dette som en falsk bevissthet, en ideologi. Som altså bør bekjempes, fordi den er falsk, og fordi den […]

Les resten av artikkelen

Luthers politiske verdsbilete

1998-05

Luther sitt politiske verdsbilete er ikkje eit einskapleg, samanhangande bilete. Det eg tek tak i i denne artikkelen er difor berre eit utval av Luther si politiske tenkjing, som vonleg vil syna kva som gjer Luther interessant som politisk tenkjar. For mesta fem hundre år sidan vart kyrkja kløyvd – ei kløyving som byrja med […]

Les resten av artikkelen

Islam – Guds revansj?

1998-05

«Eit spøkelse er på ferde i Europa», skreiv Karl Marx og Friedrich Engels i 1848, og tenkte på kommunismen. Nå om dagen verkar det som det meir er islamismens ektoplasma som sender skjelverier gjennom eit oljesugent Wall Street og gir løfte om framtidige jobbar for NATOs Ghost Busters. Venstresida og arbeidarrørsla i vår del av […]

Les resten av artikkelen

1998-05

I dag kan du gå i ein stor bokhandel på Karl Johansgate i Oslo og finne ei heil avdeling full av all slags litteratur om korleis du skal kome i kontakt med «ånder og makter» som vi for berre 30 år sidan lærte om i lysbiletforedrag frå misjonsmarkene på Madagaskar om bord i betelskipet Elieser […]

Les resten av artikkelen

1998-05

Værvarslinga varslet spesielt gode værforhold for torsdag, fredag og lørdag i påskeuka. – «Det blir regn på langfredag,» sa Giovanni, «for slik er det alltid i Tolfa.» Dagen begynte med høy himmel. Vår venn med sigaren, skulle endelig ta feil. Mens vi spiste lunsj under kastanjen, kom de første skyene drivende inn fra Middelhavet. Det […]

Les resten av artikkelen

Hvilken Gud tilber vi?

1998-05

På 80-tallet opplevde vi i Norge, med få unntak, en ganske massiv svartmaling og fordømmelse av den islamske revolusjonen i Iran. Dette gjaldt for politiske miljøer såvel som for kirkelige. De politiske og kirkelige miljøene fant en felles fiende i de iranske massene som slåss mot den vestlige imperialismen i Allahs navn. Muslimske fundamentalister ble […]

Les resten av artikkelen