Arkiv for Pål Steigan

Norsk imperialisme

Nr 2 1996

I ly av Norges høye politiske stjerne i ulike verdensdeler og med fru Brundtland som politisk frontfigur, feier norsk kapital innpå stadig flere markeder. Hvordan stiller norske sosialister seg til norsk imperialisme? Med en tydelig tilfreds mine kunne Nærings- og CO2-minister Stoltenberg nylig meddele Stortinget at faktisk øker norsk eierskap i utlandet sterkere enn det […]

Les resten av artikkelen

Kvinnfolk på nettet

Nr 1 1996

Pekere som er overstreka fungerer ikke lenger i 2002. E-postadressene er ikke testa. Jeg har ikke vært på kvinnekonferanse i Beijing. Jeg aner ikke hva de ulike organisasjonene og folka er gode for, og jeg kan heller ikke sende e-post til de ulike nettverkene der interesserte kvinner kan melde seg på. (Vel, det kunne jeg […]

Les resten av artikkelen

Plan for hvem?

Nr 3 1995

I stedet for å forkaste sosialismens muligheter på grunnlag av gårsdagens sosialistiske løsninger, burde vi drøfte hva slags sosialistiske svar det må gis på grunnlag av dagens kapitalistiske kriser, sier Pål Steigan som følger Tore Sivertsen innlegg i Klassekampen i sommer. Tore Sivertsen reist en meget viktig debatt, nemlig debatten om hvilke lærdommer vi skal […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Data og makt

Nr 2 1995

Røde Fanes redaksjon har bedt meg om å drøfte spørsmålet om data og makt. Dette er et tema som har opptatt meg siden slutten av syttitallet. Jeg prøvde for ti-femten år siden å dra i gang en debatt om disse spørsmåla i AKP(m-l), men enten var jeg dårlig til å formulere meg eller også var […]

Les resten av artikkelen

Sørøst-Asias fattige kjempe

Nr 1 1995

Les mer fra denne reisa i heftet Indonesia – en ny tiger? Indonesia er verdens fjerde største land, etter innbyggertall. Det er et land med en svært fattig befolkning og meget rike naturressurser. Det er et land som forsøker å kopiere de sørøstasiatiske «tigrenes» eksempel. Indonesia er et land med en brutal og traumatisk historie. […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme i ett land?

Nr 3 1994

Diskusjonen om sosialisme i ett land har i de seinere åra vært en nokså uinteressant diskusjon mellom trotskister og marxist-leninister, der de første har tatt kategorisk avstand fra noe de andre har forsvart. Temaet er imidlertid for viktig til å bli forvist til ei slik bakevje. Undertegnede ble bedt om å innlede om dette temaet […]

Les resten av artikkelen

En eksplosiv cocktail i øst

Nr 1 1994

Sett fra russisk side har Russland tapt alt som var vunnet gjennom nesten tre hundre år. Mellom Tysklands østgrense og Russlands vestgrense ligger et beite av fattige, ustabile land. Russland sjøl er både fattig og ustabilt. Landet er skjøvet så langt østover som det sto før Peter den store seiret over Sverige i slaget ved […]

Les resten av artikkelen

Leder Vi gjenreiser Røde Fane

Nr 1–2

Vi har bestemt oss for å gjenreise Røde Fane. Vi tror at et marxistisk tidsskrift er vel så viktig i dag som for 20 år sia. Det var i Røde Fane at AKPs klasseanalyse ble utviklet tidlig på 1970-tallet, og bladet har mange ganger bidratt til å utforme det teoretiske grunnlaget for den revolusjonære bevegelsen […]

Les resten av artikkelen

Grip dagen, grip timen! Til hundreårsdagen for Maos fødsel

Nr 1–2

Ett århundre har gått siden Mao Zedong ble født, kanskje det mest turbulente århundret i verdenshistorien. Mao satte sitt merke på dette århundret mer enn noen annen revolusjonær leder. I ett av sine dikt skriver han om noen ubetydelige insekter som drømmer om å velte kjempetreet. Mao er en slik malmfuru i skogen som hever […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side