Kvinnfolk på nettet

Av Pål Steigan

1996-01

Pekere som er overstreka fungerer ikke lenger i 2002. E-postadressene er ikke testa.


Jeg har ikke vært på kvinnekonferanse i Beijing. Jeg aner ikke hva de ulike organisasjonene og folka er gode for, og jeg kan heller ikke sende e-post til de ulike nettverkene der interesserte kvinner kan melde seg på. (Vel, det kunne jeg kanskje, for ingen i USA veit om Pål er mann eller kvinne, akkurat som du ikke alltid veit om det du finner på nettet er ekte eller bløff.) Men jeg har nå sørfa litt. Jeg brukte søkeverktøyet Alta Vista, fordi det gir mulighet til å søke på f.eks woman or women and activism or socialism eller liknende. Etter noen forsøk kom jeg opp med hundrevis av treff, blant dem har jeg sortert ut følgende som en slags ariadnetråd som andre kan plukke opp for å finne vei i labyrinten. Jeg utsteder ingen helseattest, men jeg garanterer interessant sørfing.

http://www.grannyg.bc.ca//crc.web.apc.org/womensweb kommer du inn i Canadas første internettprogram for kvinner. De jobber for å øke kvinners ferdigheter innen informasjonsteknologi.

En organisasjon, eller snarere et nettverk som kaller seg Virtual Sisterhood finner du på http://www.igc.apc.org/vsister/vsister.html. Virtual Sisterhood er et globalt elektronisk kvinnenettverk som har satt seg som mål å bruke elektronisk kommunikasjon for å fremme og styrke kvinnebevegelsen. De prioriterer å styrke fargede kvinner, innvandrer- og flyktningekvinner, lavtlønte og lesbiske kvinner, kvinner fra Sør, bondekvinner, kort sagt kvinner som har hatt liten eller ingen befatning med informasjonsteknologien. Gjennom nettet vil de hjelpe hverandre med skolering og egenutvikling, utvikle informasjonsressursene til kvinner og bygge forbindelsene mellom kvinneorganisasjoner.

Derfra kom jeg til ei alfabetisk liste over kvinneorganisasjoner som foreløpig var veldig mye USA og veldig lite Sør, men det må vel være en barnesjukdom som henger sammen med hvem som i dag har tilgang til denne typen elektronikk. Kvinneorganisasjoner i Norden kan jo straks la seg føre opp for å gjøre østsida av Atlanterhavet bedre representert. Denne lista ligger på: http://www.igc.apc.org/vsister/dir/index.html. Den heter Women’s Organizations & Electronic Communications – a Global Directory. Der fant jeg blant annet: Asian Immigrant Women Advocates, e-post aiwa@igc.apc.org, basert i Oakland, California. De jobber for asiatiske innvandrerkvinner.

MATCH er en organisasjon i Canada som arbeider for å øke statusen til kvinner i den tredje verden. Deres kontaktperson er Lene Madsen og nøkkelordene er kvinner, bærekraftig utvikling, vold, feminisme og tredje verden.

Puntos de Encuentro som vel kan oversettes til Møteplassen på norsk har e-post: puntos@nicarao.apc.org eller puntos@uni.rain.ni. De jobber med kvinners rettigheter i Nicaragua.

Women’s Information Center er navnet på et nettverk i Russland. Det er en ikke-statlig organisasjon som jobber for å bygge opp en informasjonsbank om kvinners problemer i Russland. De har e-postadresse las@soglasie.msk.su.

Hvis du er lei av tekst og vil høre litt virkelige stemmer, kan du hoppe til http://www.iisd.ca/linkages/4wcw/voices.html. Voices from Beijing, hvor du finner intervjuer i lydformatet RealAudio fra Beijing, f.eks med Lydia Alpizar som var delegat fra Costa Rica og som jobber med et jordprogram for ungdom i San Jose, Costa Rica. På http://www.igc.apc.org/women/feminist.html finnes det en peker til Feminist and Women’s Organizations der jeg blant annet fant kunstnernettverket Guerilla Girls, som har en del politiske plakater de har lagt ut på nettet, blant annet en med den tittelen du kan lese på bildet: Guerrilla Girls proclaim internet too pale, too male!

http://www.igc.apc.org finner du Progressive Directory med både PeaceNet, EcoNet, ConflictNet, LaborNet og WomensNet.

Der kan man koble seg til og dra fordel av konferanser, erfaringsutveksling, databaser osv. Men det koster $50 i måneden for et hovedabonnement og deretter $3,50 for hvert tilleggsabonnement. Det er også grupperabatter.

Dette er en del av The Association for Progressive Communication som vokste fram i spireform allerede mellom 1982 og 1987. I 1987 gikk GreenNet i England sammen med Institute for Global Communications (IGC). Sistnevnte driver PeaceNet, EcoNet, ConflictNet og LaborNet i USA. I 1989 fikk de med seg NordNet i Sverige, Web i Canada, AlterNex i Brasil, Nicarao i Nicaragua og Pegasus i Australia. I 1990 ble så APC grunnlagt. De forbinder i dag 31.000 aktivister.

God sørfetur. Kanskje du vender tilbake med ideer om norskbasert nettverkbygging.

Denne artikkelen består i hovedsak av menneskelig sett ubegripelige adresser som http://www.grannyg.bc.ca/womwork.html, men fortvil ikke. Skriv dette bebbelet inn i det feltet på nettprogrammet der det står location eller liknende, slå på returtasten og håp det beste. Antakelig kommer du til en artikkel om det viktigste som hendte på Beijing-konferansen, nemlig at kvinner fra hele verden møttes og så glimtet i hverandres øyne og begynte eller fortsatte å bygge nettverk seg i mellom.