Arkiv for 1996-01

Ingen kategorier

Innspill

1996-01

Som det kommer fram i flere artikler i dette nummeret av Røde Fane står det fortsatt mange kampsaker på kvinnekampens dagsorden. Og kvinneopprøret finnes – på arbeidsplasser, på skoler, i lønnskampen, i helsesektoren – over alt hvor kvinner er, kan man også finne kimer til et kvinneopprør. Men opprøret er oftest uorganisert, og – ikke […]

Les resten av artikkelen

Kvinnfolk på nettet

1996-01

Pekere som er overstreka fungerer ikke lenger i 2002. E-postadressene er ikke testa. Jeg har ikke vært på kvinnekonferanse i Beijing. Jeg aner ikke hva de ulike organisasjonene og folka er gode for, og jeg kan heller ikke sende e-post til de ulike nettverkene der interesserte kvinner kan melde seg på. (Vel, det kunne jeg […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Homo Globalus

1996-01

Olav Randen har skrevet en artikkel i Røde Fane nr 3 i 1995 som er skremmende. Artikkelen heter «Døyr nasjonane?» og er om nasjonenes ve og vel, vevd sammen med en rekke andre temaer, som miljøvern, språk og utviklingsoptimismen. Tittelens spørsmål er spesiell, synes jeg. Venstresiden og de intellektuelle har alltid spurt seg om nasjonalstatene […]

Les resten av artikkelen

Ikke bare gal manns verk!

1996-01

Nervøsiteten brer seg i kongeriket Norge etter at Gudmund Hernes har blitt utnevnt til ny helse- og sosialminister. Etter de store omrokkeringene i det offentlige skolesystemet med Hernes ved roret i KUF, tenker folk nå med gru på hva som kan skje med det offentlige helsesystemet. Spørsmålet er om disse endringene egentlig er «Hernes-endringer», eller […]

Les resten av artikkelen

Den permanente revolusjonen

1996-01

Trotsky har prega mykje av den forståinga den radikale rørsla har hatt av utviklinga av kapitalismen i «u-landa», «den tredje verda», «den perifere kapitalismen» eller kva vi no kallar det. Fordi vi ikkje har studert Trotsky sin teori, har vi heller ikkje hatt noe medvite forhold til han. Eg skal sjå på det som kanskje […]

Les resten av artikkelen

Feministisk og kvinnelig teknologi- og teorifiendtlighet

1996-01

I ly av at alt er lov, at alle tanker er likeverdige, så har det utvikla seg en stor retning innafor kvinnebevegelsen som er fiendtlig til både teori og teknologi. Feminismen er ikke én sammenhengende ideologi. Forskjellige retninger spriker, uten at dette fører til mye teoretisk debatt. De ideologiske kampene har stort sett dreid seg […]

Les resten av artikkelen

Historie på tvers

1996-01

En lørdag i mai 1982 samlet Kvinnefrontens utvalg for kvinner og arbeid, i samarbeid med KIM (Kvinner i mannsyrker), 10-15 kvinner fra ulike bransjer og yrker, med og uten tillitsverv, på tvers av offentlig og privat sektor, for å diskutere kvinners lønn. Den direkte foranledningen var tariffoppgjøret i 1980, der en minstelønnsgarantiordning og betydningen den […]

Les resten av artikkelen

Eit utopisk kvinnekrav?

1996-01

Kor mange menn er parat til å leva i eit samfunn der kvinner og menn faktisk har same rett til både arbeid, inntekt, makt og fritid? Korleis skal ein utfordra dei som ikkje er heilt sikre slik at vi kan bli mange nok som kan stå samla mot dei som sit med den verkelege makta? […]

Les resten av artikkelen

Kvinneledere og lederkvinner

1996-01

Solveig Aamdal, Siri Jensen, Jorun Gulbrandsen, Gudrun Høverstad, Sissel Henriksen, Jorunn Folkvord og vi som har skrevet ned samtalen, Eva-Lill Bekkevad og Taran Sæther, har sittet sammen snakket om hva det vil si å lede når du er kvinne. Foto: Anne-Sissel Slaatsveen Det er en ettermiddag i desember. Åtte kvinner er samla rundt et bord. […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1996 nr 1

1996-01

Solveig Nyhamar: Innspill Taran Sæther og Eva-Lill Bekkevad: Kvinneledere og lederkvinner Magnhild Folkvord: Eit utopisk kvinnekrav? Siri Jensen: Historie på tvers Asta B Håland og Leikny Øgrim: Feministisk og kvinnelig teknologi- og teorifiendtlighet Terje Valen: Den permanente revolusjonen Jorunn Folkvord: – Ikke bare gal manns verk! Vidar Haagensen: Homo Globalus Pål Steigan: Kvinnfolk på nettet

Les resten av artikkelen