Innhold 1996 nr 1

Av Redaksjonen

1996-01


Solveig Nyhamar: Innspill

Taran Sæther og Eva-Lill Bekkevad: Kvinneledere og lederkvinner

Magnhild Folkvord: Eit utopisk kvinnekrav?

Siri Jensen: Historie på tvers

Asta B Håland og Leikny Øgrim: Feministisk og kvinnelig teknologi- og teorifiendtlighet

Terje Valen: Den permanente revolusjonen

Jorunn Folkvord: – Ikke bare gal manns verk!

Vidar Haagensen: Homo Globalus

Pål Steigan: Kvinnfolk på nettet