Arkiv for 1994-01

Ingen kategorier

Innhold 1994 nr 1

1994-01

Solveig Aamdal: Mobiliser mot EU (leder) Håvard Libæk og Audun Orstad: Staten, deg – meg og oss? Siri Jensen: Endringer i velferdsstaten? Johan Petter Andresen: På tide med sekstimersdag Birger Thurn-Paulsen: De visste alt – og hva vet vi? (intervju med Finn Sjue) Arnljot Ask: Maoisme på kurdisk Kjersti Røhme: Mer om Kari og Ronny […]

Les resten av artikkelen

Leder

1994-01

Den avta­len med Den Europeiske Unionen som regjeringa anbefaler det norske folk å si ja til, er nå lagt fram. Det bringer kampen mot norsk EU medlemsskap inn i ei ny fase. Vi som er motstandere får noe konkret å forholde oss til, tilhengerne får en avtale de skal selge. Tilhengere og motstandere går inn […]

Les resten av artikkelen

Staten, deg – meg og oss?

1994-01

Ideen om stats­ apparatets nøytralitet, at staten er deg og meg, er forsøkt avlivet mange ganger opp igjennom historien. Men gang på gang har den løftet seg som en Fugl Føniks av asken, og lagt egg hos sine ivrigste motstandere. I 20‑ og 30‑årene var statens klassekarakter lettere å få øye på. Klassekampen var hardere […]

Les resten av artikkelen

Endringer i velferdsstaten?

1994-01

Siri Jensen er faglig leder i AKP. Regjeringa og Ap er igang med en større kampanje for endringer i velferdsstaten som skal behandles i Stortinget rundt neste årsskifte. Det er lagt fram en utredning fra sosialdepartementet, ledet av Norbom, som gjennomgår velferdsordningene og hva som trengs framover. Det er varsla en “folkebok” om dette rundt […]

Les resten av artikkelen

På tide med sekstimersdag

1994-01

Johan Petter Andresen er medlem av faglig utvalg i AKP Kampen for sekstimersdagen er en av de mest sentrale kam­pene som arbeider­klassen fører idag. Den handler om hvordan hverdagen skal være for det store fler­tallet i arbeiderklassen under kapitalismen. Dette er et forsøk på å skape debatt omkring en analyse og linje for kampen for […]

Les resten av artikkelen

De visste alt – og hva vet vi?

1994-01

Etter at boka til Sjue, Jacobsen og Bye kom, oppnevnte Stortinget et granskingsutvalg. Avisene sluttet å skrive. TV “glemte” overvåkings­avsløringene. Røde Fane har snakket med Finn Sjue. I boka De visste alt, forteller forfatterne om linjekamp og maktkamp innafor sosialdemokratiet, overvåking av antatt Sovjet­vennlige, av NKP og SF. Når, eller hva var det som gjorde […]

Les resten av artikkelen

Maoisme på kurdisk

1994-01

Er det en folkekrig i maoistisk forstand som utvikler seg, og er det i tilfelle riktig å anvende denne strategien i Kurdistan? Eller dreier det seg om eliteaksjoner fra et mindretall idealister som har liten støtte i befolkningen og som har ført frigjøringskampen innpå et militaristisk blindspor? En av de mest framgangsrike frigjøringsbevegelsene på nitti‑ […]

Les resten av artikkelen

Mer om Kari og Ronny

1994-01

Forførende, ja. Men er det noe nytt i boka til Jorun Gulbrandsen: “Er skolen for Kari eller Ronny?”. Røde Fane har snakket med forfatteren. Med likt pensum for jenter og gutter og andre velmenende tiltak i likestillingens navn, er det overraskende å lese om praksis som henger igjen i gamle mønstre. “Er skolen for Kari […]

Les resten av artikkelen

Øst‑Europas økonomi i forandring

1994-01

Hannes Hofbauer og Andrea Komlosy er østerrikske forskere som har skrevet flere artikler om sosialismen i Øst-­Europa. Komlosy har spesielt skrevet om Ungarn og deltok i 1991 i Budapest på et seminar om gjeldskrisa i Øst­-Europa. Artikkelen er oversatt og forkortet av Pål Steigan. Fra økonomisk reform til gjenopp­retting av kapitalismen. En økonomisk bak­grunn for […]

Les resten av artikkelen

En eksplosiv cocktail i øst

1994-01

Sett fra russisk side har Russland tapt alt som var vunnet gjennom nesten tre hundre år. Mellom Tysklands østgrense og Russlands vestgrense ligger et beite av fattige, ustabile land. Russland sjøl er både fattig og ustabilt. Landet er skjøvet så langt østover som det sto før Peter den store seiret over Sverige i slaget ved […]

Les resten av artikkelen

Sjølråderett og allianser

1994-01

Hva er proletarisk internasjonalisme? Er sosialisme i et land mulig? Er kampen for nasjonal sjølråderett progressiv eller reaksjonær? Dette er noen av de problemområdene Helge Ryggvik (H.R.) fra Internasjonale Sosialister og leder i Rød Ungdom, jo Ryste (J.R.), diskuterer med utgangspunkt i nasjonalisme kontra internasjonalisme. Proletarisk internasjonalisme Med navnet Internasjonale Sosialister (IS) tar IS avstand […]

Les resten av artikkelen

Reform‑94: Billig og dårlig

1994-01

Solveig Aamdal er leder i AKP Reform‑94 er billig og gir et dårligere tilbud til skolesvake elever, større innflytelse til næringslivet og dårligere vilkår for lærlinger. Reformen skal gi alle mellom 16 og 19 år et tilbud om treårig utdanning. Disse tre åra skal fore fram til fagutdanning, studiekompetanse eller delkompetanse. Med Reform ‑94 skal […]

Les resten av artikkelen

Den tyske ideologi: Marxismen og individet

1994 1994-01

Dette er et forsøk på å besvare noen av problemstillingene som Vidar Haagensen stilte i forbindelse med Marx og Engels skriftet “Den tyske ideologi”. Haagensen mente vi burde ha et mer individorientert menneskesyn, og legge mindre vekt på klasse tilhørighet når vi diskutrerer revolusjon. Jeg er blant dem som uten videre godtar det Vidar Haagensen […]

Les resten av artikkelen