Arkiv for 1995-02

Ingen kategorier

Leder: Nei til EU

1995-02

Nei til EUs landsmøte vedtok: «Nei til EU går inn i en fase der folkets nei til EU-medlemskap skal trygges. Målet er å sikre et fortsatt flertall i folket mot norsk innmelding i EU, avsløre og stoppe alle forsøk på å omgå resultatet av folkeavstemminga ved tilpasninger og binding til EUs politikk. Folkets nei skal […]

Les resten av artikkelen

Himlen rämnade Då hamnade kvinnor åter i skiten

1995-02

För en generation sedan citerades ordförande Mao också i Norge och Sverige som i Kina. Han sade att kvinnorna var halva himlen. Om männen var förtryckta och fjättrade med feodalismens rep, var kvinnorna bundna också av ett fjärde; patriarkalismens. Fast liksom förtryck föder motstand och fattigbönderna just genom förtrycket drevs att göra uppror, hade kvinnorna […]

Les resten av artikkelen

Seksualitet på dagsorden!

1995-02

Gro Lindstad er leder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) Lesbiske jobber for å få med noe om lesbiskes situasjon og rolle i sluttdokumentet fra Kvinnekonferansen i Beijing i september. Motstand er stor blant annet fra religiøst funderte grupperinger, hvor Vatikanet er sentrale. I september 1995 møtes kvinner fra hele verden til FNs […]

Les resten av artikkelen

Å regjere med Mao som rettesnor

1995-02

Nepal er noe så motsigelsesfylt som et halvføydalt, halvkolonialt kongedømme med ei regjering fra kommunistpartiet. I et av verdens fattigste land vant kommunistene valget høsten 1994 og har danna regjering. Denne regjeringa har til nå overlevd i fem måneder. Men fiendene er sterke og velorganiserte. Nepal er et lite land med mellom 18 og 20 […]

Les resten av artikkelen

Slutta med politikk

1995-02

Det er langt mellom Norge og Nicaragua, både i tanker og geografi. Men én virkelighet kan allikevel gi tanker om en annen. Og et blikk på ung-sandinistene i Nicaragua, kan også si noe om situasjonen i Norge. Ung-sandinistene av 17. juli, ungdomsorganisasjonen til sandinistfronten FSLN i Nicaragua, er oppkalt etter dagen da revolusjonen seiret i […]

Les resten av artikkelen

Den kommunistiske bevegelsen: Ny internasjonale?

1995-02

Trenger vi en ny kommunistisk internasjonale? I tilfelle, på hvilken politisk og organisatorisk plattform? Siden nedleggelsen av Den tredje internasjonalen (Komintern) på tampen av den andre verdenskrigen har både det organisatoriske og politiske uttrykket for den internasjonale kommunistiske bevegelsen skifta flere ganger. Oppsplitting og avskallinger har vært hovedtendensen i størsteparten av perioden, sjøl om det […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Teori for begynnere

1995-02 Bokomtaler

John Max Pedersen: Marxisme og leninisme – for begyndere Forlaget Arbejderen, ISBN 87-89599-17-9 Arbeidaranes kommunistparti er no inne i ein partibyggjande fase. Studier vil verte ein naudsynt og grunnleggjande del av det arbeidet. Om vi ikkje er «begyndere» kan det ha mykje for seg å friske opp att dei gamle læresetnadane i marxismen og leninismen. […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale Biji Kurdistan!

1995-02

Lars Julin og Magnus Bernhardsen: Biji Kurdistan Oslo, Rød ungdom, 1995, 39 sider, ISBN 82-992848-6-4 Overskrifta er namnet på eit nytt hefte om Kurdistan og det kurdiske folket sin strid for fridom. Det kurdiske namnet tyder «Leve Kurdistan!» og er eit kjend slagord frå den kurdiske oppreisten. Røde Fane har snakka med forfattarane av heftet, […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Om den finansielle eksplosjonen

1995-02

Utdrag av et brev, oversatt og redigert av Johan Petter Andresen Det er liten tvil om at størrelsen og tidspunktet for den flnansielle ekspiosjonen har skapt et kasinosamfunn. Et sentralt poeng i kamerat Haralds innlegg (http://www.akp.no/rfane/1995/01/harald-minken.html) er at «mulighetene til å forsikre seg mot risiko … er det viktigste trekket ved finansmarkedene». Dersom dette er […]

Les resten av artikkelen

Debatt Kommunistisk nyorientering?

1995-02

Etter at både AKP og NKP i vår har avholdt sine landsmøter, er det gledelige tegn til ny erkjennelse av at en eller annen form for reorganisering av de kommunistiske kreftene er nødvendig. Begge partier har slått fast at partibygging og/eller gjenreising av den kommunistiske bevegelsen er en hovedoppgave, men denne gangen uten krav på […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Data og makt

1995-02

Røde Fanes redaksjon har bedt meg om å drøfte spørsmålet om data og makt. Dette er et tema som har opptatt meg siden slutten av syttitallet. Jeg prøvde for ti-femten år siden å dra i gang en debatt om disse spørsmåla i AKP(m-l), men enten var jeg dårlig til å formulere meg eller også var […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kommentar til Solbakken

1995-02

Siri Solbakken tar feil i at du blir fremmedgjort fra naturen av å bearbeide den med avansert utstyr. Jeg leste et intervju med en av soldatene som lempa sandsekker på Kjeller under flommen. «Dette er meningsfylt!» sa han. Noe ved intervjuet fikk meg til å tenke at det som var meningsfylt, ikke så mye var […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1995 nr 2

1995-02

Solveig Aamdal: Nei til EU (leder) Gun Kessle og Jan Myrdal: Himlen rämnade – då hamnade kvinnor åter i skiten Gro Lindstad: Seksualitet på dagsorden! Solveig Aamdal: Å regjere med Mao som rettesnor Jorunn Folkvord: Slutta med politikk Arnljot Ask: Ny internasjonale? Bøker:, Magnus Bernhardsen: Teori for begynnere Biji Kurdistan! Debatt:, Harry Magdoff: Om den […]

Les resten av artikkelen