Arkiv for 2017-02A

Ingen kategorier

Nyliberalismens sterke stat

2017-02A

I følge de nyliberalistiske tenkerne kunne bare en kraftig reduksjon av demokratiet forhindre kapitalismens kollaps.

Les resten av artikkelen

Fint og autentisk, men nærsynt om dansk partisuksess

2017-02A Bokomtaler

Fredrik V. Sand Den danske suksessen: Enhedslisten Oslo: Manifest forlag, 2017, 159 s. Halvor Fjermeros er forfatter og bystyrerepresentant for Rødt i Kristiansand Enhedslisten har via en omfattende «modernisering» oppnådd større suksess enn sine nordiske søsterpartier, målt både i oppslutning og medlemstall, gitt parlamentarisk innflytelse, men også svekket politisk gangsyn, lærer vi av denne boka. […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A-Å: Hegemoni

2017-02A

Hegemoni: fra gresk av hegemon som betyr: fører / veiviser / lede / dominere Jokke Fjeldstad er redaksjonsmedlem Foto: thierry ehrmann Hegemoni har blitt brukt noe forskjellig opp gjennom tiden. Hegemoni kan brukes for å beskrive et lands dominans over et annet. Det er også innen marxismen brukt for å vise til arbeiderklassens ledende rolle […]

Les resten av artikkelen

Eit land i krise

2017-02A

I Frankrike har vi i det siste sett at tradisjonelle parti som Sosialistpartiet har blitt sett på sidelinja, Front National med Marine le Pen har styrka seg, og nye valparti som Emmanuel Macron si rørsle «På marsj» har dukka opp og vunne val. Kva har skjedd, kva skjer, kva vil skje?1

Les resten av artikkelen

Årets presidentvalg i Frankrike – et drømmevalg for storkapitalen

2017-02A

Den europeiske unionen (EU) har satt mye av rammene for hele utviklingen i Frankrike. En rapport fra Røde Kors Internasjonal, publisert 10.10.13, sier at 43 millioner mennesker i EU ikke har råd til å ernære seg ordentlig. Dette er «den verste humanitære krisen siden 2. verdenskrig», slår rapporten fast.1 Selv om Frankrike ikke er det EU-landet […]

Les resten av artikkelen

Noen problemer og advarsler i tilknytning til intervjuet med J. B. Foster

2017-02A

Jeg synes dette intervjuet er viktig og i høyeste grad leseverdig. Det tar opp helt sentrale utfordringer i vår tid, og John Bellamy Foster har gjort en meget fortjenstfull innsats med å sette klimatrusselen og andre økologiske temaer på dagsorden blant marxister. Han har også vært viktig for å slå tilbake myter om at Marx […]

Les resten av artikkelen

Vi trenger en motstands­bevegelse for å redde Jorda

2017-02A

Klimabevegelsen er sentral, men vi må kjempe på alle fronter, og kombinere bredt forsvar for menneskerettigheter og motstand mot krig og imperialisme, med kampen for å redde Jorden som et sted der mennesker kan leve.

Les resten av artikkelen

Arbeiderhistorie 2017

2017-02A Bokomtaler

Arbeiderhistorie 2017 Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Universitetsforlaget 2017, 142 s. Årets årbok fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ARBARK) handler nesten bare om den russiske revolusjonen og dens forhold til norsk arbeiderbevegelse. Den er en samling av artikler med ulike forfattere, og alle kan lastes ned gratis fra www.idunn.no. samlet sett gir disse artiklene […]

Les resten av artikkelen

Korea – Hvem truer hvem?

2017-02A

Både Nord-Korea og Sør-Korea er mye i nyhetene om dagen. USA og Nord-Korea ser ut til å hisse hverandre opp stadig mer. I nord er det familiefeider med drap. Samtidig virker det som det er dype konflikter i Sør-Korea, med en president som måtte gå av og stilles for retten for korrupsjon. Vi ønsket å […]

Les resten av artikkelen

Ekstranummer: Populisme

2017-02A Innholdsliste

Innhold: Leder: Valgkamp – uten å rødme? 4 Stian Bragtvedt: Plukk 6 Halvor Fjermeros: Populisme er navnet på systempartienes forvitring 10 Dennis O’Neil: Trump, trumpisme og motstand 22 Terje Valen og Daniel Duqrocq: Kva skjer i Frankrike? 34 Samtalen: Korea – hvem truer hvem? 50 Intervju med John Bellamy Foster: Vi trenger en motstandsbevegelse for […]

Les resten av artikkelen

Trump, trumpisme og motstand

2017-02A

Nyhetsbildet preges daglig av hva Trump og regimet hans foretar seg av mer eller mindre skandaløse ting. Men finnes det et mønster i det han står for som kan dekkes av uttrykket trumpisme? All motstanden hører vi lite om, men den er brei, sterk og viser seg i til dels overraskende former.

Les resten av artikkelen

Populisme er navnet på systempartienes forvitring

2017-02A

Populisme kan brukes som historiske begrep, men ikke som veiledning til politisk handling. Ordet er tømt for meningsbærende innhold, og det er en avsporing fra nødvendig politisk og organisatorisk arbeid å nedkalle «venstrepopulisme» som tidas løsning.

Les resten av artikkelen

Valgkamp – uten å rødme?

2017-02A

Det er valgkamp, kamp om innflytelse. Selv om det er sånn at kapitalismen – per definisjon – er borgerskapets bane med produksjon for profitt, som målet for all privat produksjon, utbytting og imperialisme, er det mulig å vinne enkeltsaker og unngå noen byrder i «vårt» system. Det er ikke uvesentlige spørsmål heller: for offentlig velferd, […]

Les resten av artikkelen