Ekstranummer: Populisme

Av Redaksjonen

2017-02A Innholdsliste

Innhold:

Leder: Valgkamp – uten å rødme? 4

Stian Bragtvedt: Plukk 6

Halvor Fjermeros: Populisme er navnet på systempartienes forvitring 10

Dennis O’Neil: Trump, trumpisme og motstand 22

Terje Valen og Daniel Duqrocq: Kva skjer i Frankrike? 34

Samtalen: Korea – hvem truer hvem? 50

Intervju med John Bellamy Foster: Vi trenger en motstandsbevegelse for å redde Jorden 60

Oscar Dybedahl: Nyliberalismens sterke stat 72

Bokomtaler

Arbeiderhistorie 2017 86

Fredrik V. Sand: Den danske suksessen: Enhedslisten 90

Revolusjonens A-Å:

Jokke Fjeldstad: Hegemoni