Arkiv for Nr 1A 2019

Ingen kategorier

Profittraten må analyseres på nytt

Nr 1A 2019

Marx teori om at profittraten har en tendens til å falle har vært gjenstand for mye debatt blant marxistiske økonomer. Men hva er det egentlig Marx skriver om profittraten i bok 3 av Kapitalen?

Les resten av artikkelen

Marx’ arbeidsverditeori – en polemisk innføring

Nr 1A 2019

I 2017 var det halvannet århundre siden Marx’ Kapitalen ble utgitt for første gang, og i fjor to hundre år siden forfatterens fødsel. Merkedagene har tjent som en naturlig foranledning til kommentarartikler og debatter som skiller det levende fra det døde i Marx’ tenkning. Likevel kan det se ut til at flere av innleggene i […]

Les resten av artikkelen

To butte – nytt blikk på spissene i arbeiderklassen

Nr 1A 2019

Har sosial dumping og trussel om flytting av arbeidsplasser satt det tradisjonelle kjerneproletariatet i sjakk? Krever det ny strategi fra oss som ønsker å frigjøre arbeiderklassen? Hva er kjerna i framtidas klassekamp?

Les resten av artikkelen

Erik Ness og retningssansen

Nr 1A 2019

Erik Ness er berykta for én ting. Han eier ikke stedsans eller retningssans. En gang skulle noen feire en av kampanjene for Klassekampen ved å treffes på Ammerud i Oslo og spise middag. Erik, det trofaste kampanjemennesket, skulle sjølsagt dit. Det hjalp lite at han er født og oppvokst i Oslo. Han visste ikke hvor […]

Les resten av artikkelen

Kampen mot nedleggelse av skipsverfta – 35 år etter

Nr 1A 2019

Bare kamp gir seier, heter det ofte i fagbevegelsen og på venstresida. Men under hvilke vilkår kan kamp føre til seier, og hva skal regnes som seier? Jørn Magdahl oppsummerer erfaringer fra krisa i verftsindustrien i Vestfold og kampen for å bevare arbeidsplassene. Foto: DEXTRA Photo/Norsk Teknisk Museum Skipsbygging På Kaldnes Mek, Tønsberg på 1970- […]

Les resten av artikkelen

Ei historie fra 70-tallet

Nr 1A 2019

Dette er ei hverdagshistorie, en fortelling fra en høyst vanlig dag, en av mange på skipsverftet Kaldnes Mekaniske Verksted. Skipsverftsindustrien i Vestfold sysselsatte flere tusen mennesker på 70-tallet. Erik Ness var en av dem som jobba der og fikk praktisk opplæring i kunsten å forvandle en haug stålplater om til et skip som kunne seile […]

Les resten av artikkelen

Tiden som trengs mellom tanke og handling

Nr 1A 2019

Spiller tidsskriftene noen rolle? Og spiller de noen rolle for politikkutvikling på venstresiden? Foto: Patrick Tomasso Av Sofie Marhaug, stipendiat i allmenn litteraturvitenskap og gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre. I Det første spørsmålet har vært gjenstand for endeløse debatter jeg har overvært. En mangeårig forelskelse i en tidsskriftredaktør var nok en av beveggrunnene til […]

Les resten av artikkelen

Fra Røde Fane til Gnist

Nr 1A 2019

Det tidsskriftet som nå heter Gnist har en lang historie – helt tilbake til 1972. Røde Fane som det het da og i mange år framover ble startet av det som het MLG (marxist-leninistiske grupper) i 1972, før AKP ble stiftet. Foto: Forsiden på Røde Fane Nr. 1, 1972. Kilde: Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP). […]

Les resten av artikkelen

Introduksjon: Erik Ness 70 år!

Nr 1A 2019

Ingrid Baltzersen, redaktør Foto: Erik Ness, 3 år gammel Aktivist, redaktør og lesar Erik Ness blir 70 år 11. mars 2019. Redaksjonen i Gnist Marxistisk Tidsskrift vil markera det med eit festskrift for han. Å laga tidsskrift er ei oppgåve for eit kollektiv. Men det er ikkje til å komma utanom at Erik Ness sidan […]

Les resten av artikkelen