Arkiv for 1999-01

Ingen kategorier

Høgare utdanning mot år 2000

1999-01

Høgare utdanning har endra seg i raskt tempo dei siste åra. Råmene kring studia har vorte trongare, både økonomisk og i høve til dei faglege kåra. Samstundes vert studentane skulda for å vera uengasjerte. Kva endringar er det som ligg bak denne utviklinga, og korleis bør venstresida møta stoda? I haust kasta Bernt Hagtvet inn […]

Les resten av artikkelen

Marxistisk renessanse innen feminismen

1999-01

«Sosialister har hatt en rotet oppfatning av hva familien er,» skriver Terje Valen i sin omtale og kommentar til Lise Vogels artikkelsamling, «Woman Questions – Essays for a materialist Feminism». Lise Vogel: Woman Questions – Essays for a Materialist Feminism. Pluto Press, London, 1995. I boka si har Lise Vogel samlet en god del av […]

Les resten av artikkelen

Don’t call us – we’ll call you!

1999-01 Ukategorisert

Av Geir Sundet, en Steppeulv i utlendighet (Forfatterens hjemmeside, Sundets TruckStop) En ettermiddag lest jeg ei bunke med gamle nummer av Klassekampen. I et av numrene var det en baksideartikkel av Maren Rismyr – om herskerteknikker og Trondheimskonferansen. Jo, det er sikkert rett det du skriver Maren. Og det er fint at du skriver det. […]

Les resten av artikkelen

Dikt. Marked

1999-01

Det er heldigvis ikke lenger nødvendig å vente på noe eller lengte etter noe. Du kan gå ut og handle lykke, for eksempel, eller orgasme eller ny kropp. Dobbel lykke er for tiden mulig, kjøp og samtidig vinn miraklet ni millioner, ryggsekk, T-skjorte, tur for to til himmelen. Er du litt trist, verden trist kjøp […]

Les resten av artikkelen

Jovisst går vi i 8. mars-tog!

1999-01

Den mannlige delen av venstresida har ennå ikke klart å gjøre det den kvinnelige har gjort lenge: å se på seg sjøl som et kjønn. Så lenge radikale og revolusjonære menn ikke klarer det, vil de fortsette å være kapitalens nyttige idioter. Det råder stor enighet blant revolusjonære om at kvinnekampen er en av de […]

Les resten av artikkelen

Dikt. Mot sal av kropp

1999-01

  På veggen heng det ei dame, ho stortrivast, kan du sjå. Ho er ein bikinireklame. Ho er så frigjort, så! På Narvesen hyler det mot oss: -Kom og ta meg no! Ein ideologi som fortel oss at jenter er kjønn nummer to. «Jamstelling», lyg barnelæra, men damer i Noregs land vil sloss til kvart […]

Les resten av artikkelen

Vi trenger et nytt jenteopprør!

1999-01

Hannah Helseth er jentepolitisk ansvarlig i Rød Ungdom Hva er det som skjer når det vokser opp en generasjon med jenter etter et kvinneopprør? Vi lærer på skolen at kvinnekamp var noe som skjedde på 70-tallet. Det var noe som mamma dreiv på med fordi pappa ikke tok oppvasken. Spørsmålet må stilles fordi det vokser […]

Les resten av artikkelen

Privatisering – mer enn et spøkelse

1999-01

Ei massiv privatiseringsbølge skyller inn over verden. Privatiseringa av offentlig virksomhet satte ny internasjonal rekord i 1997. Det ble solgt offentlige virksomheter for mer enn 1200 milliarder kroner. Det var mer enn 50% økning for året før. Privatiseringsframstøtene er et ledd i en omfordeling av samfunnets ressurser fra fellesforbruk til profitt for de store multinasjonale […]

Les resten av artikkelen

Privatiseringas språk

1999-01 Ukategorisert

I politisk kamp er det viktig å være bevisst på motstandernes språk. Det politiske språket er som reklamespråket. Det gjelder å knytte positive assosiasjoner til det produktet eller den politikken du skal selge. Dagens privatiseringsforkjempere legger stor vekt på hvilke begreper som skal brukes i debatten, og hvilke det ikke er lov å bruke. I […]

Les resten av artikkelen

Kontantstøtte – et tilbakeslag for kvinnefrigjøringa

1999-01

Av Chris Hartmann, nestleder i RV Regjeringas forslag om innføring av kontantstøtte bygger på tre hovedargumenter: – familiene skal få mer tid sammen. -større valgfrihet når det gjelder barneomsorg -det skal gis mer likhet i overføringene til barnefamiliene. Kontantstøtte er feil svar på alle disse ønskene. 1. «Familiene skal få mer tid sammen» Mange småbarnsfamilier […]

Les resten av artikkelen

Problemer i feministisk tenking med å revurdere klasse, rase og kjønn

1999-01

Artikkelen «Rewriting Class, Race, and Gender: Problems in Feminist Rethinking» ble opprinnelig publisert i Sosiologisk tidsskrift nr 2, 1997. Oversatt og gjengitt med tillatelse fra forfatteren og Universitetsforlaget. Oversatt av Harriet Rudd, Siri Jensen og Torill Nustad. I den moderne kvinnebevegelsens barndom ble klassebegrepet et av de første måla for feministisk kritikk av mannssentrerte sosiale […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 1 1998

1999-01

Jorun Gulbrandsen og Asgeir Bell: Uten frihet, ingen kommunisme Morten Falck: Frihet og liv er ett David McNally: Motstand og opprør – de nye arbeiderbevegelsene i Asia Per Velde: Studentopprøret som ble til arbeideropprør Nicholas Busch: De fleksible og de overflødige – i unionens harde grep Jorun Gulbrandsen: Klassekampen i den politiske kampen, Robert McChesney: […]

Les resten av artikkelen