Innhold nr 1 1998

Av

Nr 1 1999


  1. Jorun Gulbrandsen og Asgeir Bell: Uten frihet, ingen kommunisme
  2. Morten Falck: Frihet og liv er ett
  3. David McNally: Motstand og opprør – de nye arbeiderbevegelsene i Asia
  4. Per Velde: Studentopprøret som ble til arbeideropprør
  5. Nicholas Busch: De fleksible og de overflødige – i unionens harde grep
  6. Jorun Gulbrandsen: Klassekampen i den politiske kampen, Robert McChesney: Venstresida og media i USA
  7. Morten Falck: Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen
  8. Mathias Bismo: Den gamle verden er etter deg! (bokmelding av Per Velde: Løp! – den gamle verden er etter deg