Arkiv for 1998-02

Ingen kategorier

Innhold 1998 2

1998-02

Asgeir Bell: Menneskerettighetserklæringa 50 år Verdenserklæringen om menneskerettighetene Johan Petter Andresen: Kamp for menneskerettighetene i Norge Birger Thurn-Paulsen: Demokrati – ro eller revolusjon? Pelle Collin: Global utbytting – i hjelpens navn, Jens Andvig: Lille Molla Jens Andvig: Nå ser på da, Roy Krøvel: Revolusjonér revolusjonen! Arne Andersen: Politikk, filosofi og nivådelt verd Morten Falck: Det […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 2 1998

1998-02

  Asgeir Bell: Menneskerettighetserklæringa 50 år Verdenserklæringen om menneskerettighetene Johan Petter Andresen: Kamp for menneskerettighetene i Norge Birger Thurn-Paulsen: Demokrati – ro eller revolusjon? Pelle Collin: Global utbytting – i hjelpens navn Jens Andvig: Lille Molla, Jens Andvig: Nå ser på da Roy Krøvel: Revolusjonér revolusjonen! Arne Andersen: Politikk, filosofi og nivådelt verd Morten Falck: […]

Les resten av artikkelen

Vedtekter Kommunistenes Forbund juni 1847

1998-02

      Oversatt av Morten Falck Oversatt etter den engelske teksten i Karl Marx / Frederick Engels: Collected Works, Vol. 6, p. 585-588. Lawrence & Wishart, London, 1976. Først offentliggjort i boka Gründungsdokumente des Bundes der Kommunisten (Juni bis September 1847),Hamburg, 1969. Proletarer i alle land, foren dere! Avsnitt I – Forbundet Art. 1. […]

Les resten av artikkelen

Det En-Dimensjonale Menneske – 30 år

1998-02

Herbert Marcuses bok, «Det En-Dimensjonale Menneske», har fortsatt kvaliteter som gjør det aktuelt å påny diskutere de problemstillingene Marcuse framsatte. Kontroversielle? Ja, – men ikke uinteressante og utdebatterte. «Det En Dimensjonale Menneske» 1 kom i norsk oversettelse på Pax Forlag i det i ettertid berømte året 1968, fire år etter den amerikanske originalen. Herbert Marcuse […]

Les resten av artikkelen

SND – En statlig pådriver for privatisering

1998-02

Når SND presenterer seg, understreker de sterkt at det er reint forretningsmessige vurderinger som ligger til grunn. Kravene om avkastning skjer etter de samme prinsipper som private investorer følger. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) ble oppretta i 1992. SND var en sammenslåing av mange ulike støtteordninger. Distriktenes Utbyggingsfond (DU), Industrifondet, Småbedriftsfondet og Industribanken. Seinere er […]

Les resten av artikkelen

Det friske pustet av vår

1998-02

      Etter den franske revolusjonens stormende år og Napoleons omveltninger over Europakartet inntrådte en periode av knugende reaksjon. Dette var Metternichs glanstid, den hellige alliansens tid, da målet var å bevare freden for enhver pris. Det vil si fyrstenes fred, reaksjonens fred. Alle opprør, alle forsøk på demokratiske omveltninger ble slått ned med […]

Les resten av artikkelen

Politikk, filosofi og nivådelt verd

1998-02

Enkelte hevdar at filosofi er noko forferdeleg vanskeleg noko og at særleg marxistisk filosofi er grådig vanskeleg. Mange vil ha det til at dette er vanskelegare enn det er. Skal me av latskap overlata dette feltet til prestar og godt betalte ideologiprodusentar på universitet, eller skal me ta tak i dette for å endra verda […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonér revolusjonen!

1998-02

De fattige Zapatistbøndene vil ikke bare revolusjonere Mexico, de vil også revolusjonere revolusjonen. Det sies at Zapatistoppstanden er den første postmoderne revolusjon. Men mer enn «virtuell krigføring» og «propagandagerilja», handler det om handfaste og jordnære ting som bønder, jord, fattigdom og demokrati. Zapatistene bryter med den latinamerikanske «foco-tradisjonen» som gjerne ser bøndene som objekt for […]

Les resten av artikkelen

Nå ser på da

1998-02

En hvilken som helst menneskeknokkel i Svolvær eller New York gir et vitnesbyrd om jorda som iallfall er over 100 tusen år gammel. Jeg skulle ha skrevet «marxistisk lokalhistorie». Det liker jeg lite, spesielt av to grunner: 1.Det låter pretensiøst. 2.Det kan oppfattes som å trykke et ferdiglaget skjema ned på en ukjent virkelighet, da […]

Les resten av artikkelen

1998-02

      Mens en ligger i sanden og kikker over på de husene som ennå står på Gulbrandsøy, blir tankene dradd mot fortiden. Når kom de første menneskene, hvordan har livet vært her, og hvorfor forlot menneskene Lille Molla? På en fin sommerdag kan Lille Molla stå frem som det rene ferieparadis med sandstrender […]

Les resten av artikkelen

Global utbytting – i hjelpens navn

1998-02

I juli 1944 møttes representanter for førtifire kapitalistiske land på det lille amerikanske stedet Bretton Woods. Den 2. verdenskrig gikk mot slutten, og det var på tide å tenke ut taktikken for etterkrigstida. Bretton Woods-mennene ville vedta langsiktige planer for den internasjonale økonomien. Resultatet av møtet i Bretton Woods var oppretting av tre nøkkelorganisasjoner som […]

Les resten av artikkelen

Demokrati – ro eller revolusjon?

1998-02

Få ord er så mye brukt, så mye omtalt, beskrevet, fortolket og hyllet som demokrati. Det er samtidig få ord som er så mye omskrevet, forflatet, manipulert og misbrukt. Det er revolusjonæres standpunkt at demokrati er et overordnet mål for en samfunnsomveltning. Et forsøk på å beskrive det målet nærmere blir at virkelig demokrati er […]

Les resten av artikkelen

Kamp om menneskerettighetene i Norge

1998-02

Artikkelforfatteren er medlem av Faglig Utvalg i AKP. I Norge råder det i realiteten lovløse tilstander når det gjelder menneskerettigheter. Dessverre er det få mennesker som er klar over dette, og den ideologiske kampen foregår nesten bare i det juridiske miljø. Om kort tid vil regjeringa legge fram en Stortingsproposisjon om innarbeiding av tre sentrale […]

Les resten av artikkelen

Verdenserklæringen om menneskerettighetene 50 år

1998-02

Innledning Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra […]

Les resten av artikkelen

Mennskerettighetserklæringa 50 år

1998-02

Asgeir Bell er partisekretær i AKP 10. desember i år er det 50 år siden menneskerettighetserklæringa ble vedtatt av generalforsamlinga i FN. I de 26 artiklene dekker erklæringa mange områder av menneskets utsatte stilling i imperialismens århundre og leverer et viktig forsvar for folkenes kamp for menneskeverd og for livet. Erklæringa er skrevet i den […]

Les resten av artikkelen