Arkiv for 2006-01

Ingen kategorier

Gi jentene en sjanse!

2006-01

Argu ligger et par timers kjøretur fra hovedstaden. Jentene og kvinnene vi skal treffe sitter spente i forsamlingshuset hvor de har hatt diskusjonene sine.

Les resten av artikkelen

Drøm for framtida

2006-01

I Virginia Woolfs essay A room of your own skriver hun at for å skape litteratur, trenger du et rom for deg selv og en viss sum i året.

Les resten av artikkelen

En moderne Rødhette

2006-01

Eventyret om Rødhette og Ulven, Jegeren og Bestemor har jeg kjent siden tidlig barndom. Men de siste årene har jeg begynt å reflektere mer over innholdet. Eventyret om den snille piken som kommer med mat til Bestemor så hun skal få noe å spise der hun bor alene i skogen. 

Les resten av artikkelen

Ikke bare penger!

2006-01

Jeg drømmer om et samfunn der penger ikke er verdt noe, og ingen kan ta ut profitt. I mitt drømmesamfunn er en arbeidsdag på seks timer eller mindre. Hvis en vil, kan en jobbe mer, men en får ikke mer utbytte av den grunn, og det må være variasjon i jobbene.

Les resten av artikkelen

Den drømmen som skal være bare en drøm

2006-01

Da jeg fikk brevet fra Rødt! der de ba meg om å skrive mine drømmer for framtiden, så sa jeg ja med en gang, fordi jeg er glad i å skrive. Så leste jeg det som ble listet opp og tenkte litt. Jeg valgte ingen av temaene som ble foreslått fordi alle de drømmene om selvstendighet, klasse, forholdet mellom individ og kollektivet og så videre har med makt å gjøre.

Les resten av artikkelen

I et trygt hus er det lett å drømme

2006-01

Jeg sitter bakoverlent i stolen i annen etasje under takvinduet og drømmer fine dager for framtida. Jeg drømmer om fred i verden, selvfølgelig drømmer jeg om fred, hva annet skal jeg drømme om enn fred når jeg først skal drømme!

Les resten av artikkelen

Om framtida

2006-01

Framtida mi er i orden. Eg har snart ferdig utdaning, eg har ein mann og ein stad å bu. Berre me får produsert nokre ungar no, so har me alt me drøymer om. Me får vel sikkert jobb båe to, kan henda. Det ordnar seg nok.

Les resten av artikkelen

Mitt drømmediktatur

2006-01

I min drøm for framtiden er jeg selvsagt livstidsdiktator over den ganske verden. Hvordan jeg skal oppnå total verdensdominans holder jeg hemmelig inntil videre.

Les resten av artikkelen

Drill for damer

2006-01

Jeg er møkka lei av vårt heteronormative, patriarkalske samfunn! Og jeg tror på større inngripen enn de spede forsøkene vi ser vi dag. Inntil vi lever i den deilige verden vil de spede forsøkene sette likestillinga tilbake.

Les resten av artikkelen

Ikkje bli kalla hore

2006-01

Det som opprører meg mest med kapitalismen, er at han gjer menneskelege behov til salsobjekt. Behovet for bekrefting frå andre folk, for vennskap, kjærleik, sex, spenning, flørt, alt kan kjøpast og selgast, og viss ein ikkje får den ekte varen, kan ein kjøpa eit substitutt. Reklamen viser at viss ein kjøper den sjokoladen eller det bindet eller det vaskemiddelet, så blir ein lukkeleg.

Les resten av artikkelen

Jeg vil ha glede!

2006-01

Jeg vil ha sterke opplevelser av lykke. Ikke straff mot de rike som har plaga menneskene. Ikke hevn. Men de sterke følelsene av glede en kan oppleve med vennskap, overraskelser, fare, arbeid, vakkerhet, uten bekymringer for det daglige brød. Jeg tror jeg forklarer det best med en fortelling.

Les resten av artikkelen

Vi bygger utopien på det vi gjør nå!

2006-01

La meg begynne i utopien. Og dette er en utopi som faktisk eksisterer, riktignok som ei lita øy under stadig beleiring fra nedskjæringskåte myndigheter.

Les resten av artikkelen

Å avkle orientalismen

2006-01

Min drøm for framtiden er at flere skal få økt bevissthet om hva orientalisme er og i hvor stor grad orientalisme er en del av våre tankevaner.

Les resten av artikkelen

Nei til skjønnsdiskriminering!

2006-01

For at min drøm skal gå i oppfyllelse, må vi alle skjerpe oss.

Les resten av artikkelen

Drømmer for framtida

2006-01

Jeg velger å se for meg framtida som vi ønsker og jobber for at den skal være.

Les resten av artikkelen

En verden uten fattigdom av noe slag

2006-01

Jeg har en drøm om et bedre arbeidsliv, med plass til alle, der kvinner og menn er likestilt både når det gjelder arbeidstid og lønn. Et viktig skritt i riktig retning vil være å sidestille kvinners turnusarbeid med menns skiftarbeid.

Les resten av artikkelen

Kollektiv er drømmen!!

2006-01

Da jeg først kom til Oslo for nesten ni år sia ble jeg mottatt på den hjerteligste måte av folka i det kollektivet jeg skulle bo i. "Her er rommet ditt. Badet, kjøkkenet, vask og mat deler vi på å fikse annenhver uke."

Les resten av artikkelen

På egne bein

2006-01

Jeg mener at forutsetningen for å være et sjølstendig menneske er at en kan forsørge seg sjøl. Å forsørge seg sjøl betyr alt. Det å be mannen etter penger, bli målt og veid ut ifra dine behov, det skaper et enormt skille i et forhold, gjør forholdet ulikeverdig. Det er en viktig forutsetning for å gjøre egne valg.

Les resten av artikkelen

Drømmer for framtida

2006-01

Dette var et stort oppdrag. Jeg har grublet litt.

Les resten av artikkelen

Tenk om …

2006-01

Tenk om det hadde vært helt vanlig og ønskelig at det var flere enn bare biologisk mor og far som var omsorgspersoner for et barn.

Les resten av artikkelen

Neste side »