Lesetips fra redaksjonen: Birger Thurn-Paulsen

Av Birger Thurn- Paulsen

Nr 2a 2007

Birger Thurn- Paulsen har vært med i redaksjonen siden det ble blåst nytt liv i tidsskriftet, høsten 1993, da under det gamle navnet Røde Fane. Han har skrevet artikler, oversatt og laget bokomtaler. Har i mange år jobbet med teater, hatt en rekke tillitsverv, og er nå pensjonist.

 


 

Amin Maalouf, Korstogene sett fra arabernes side, Pax Forlag A/S, Oslo 1998. Det er en levende, medrivende historieberetning, skrevet slik at historie blir spennende. Korstogene startet i 1006. Det er ikke spesielt overraskende at krig, også den gang, ble satt i gang akkompagnert av høyverdige fraser. Det hadde ikke så mye med kors og kristning å gjøre. Det var en regulær invasjon, med stadig påfyll av krigsherrer og styrker, som herjet og brente og plyndret og voldtok, og bet seg fast på større eller mindre områder. Tragedien, sett fra arabernes side, var at de var for splittet til å kunne yte motstand mot de forholdsvis velorganiserte styrkene som veltet inn over dem. Resultatet var en okkupasjon som varte i ca. 200 år. Det er historieskriving som gir innsikt, skrevet slik at man glupsk leser videre.

José Saramago, En beretning om klarsyn, Cappelens forlag AS, 2006. Saramago er portugiser, og fikk Nobel prisen i 1996. Boka er ganske fersk, og kan lett leses som en parafrase over det hysteriet som piskes opp, og de angrepene på ytrings- og organisasjonsrettighetene, som følge av den såkalte kampen mot terrorismen. Det er kommunevalg. I hovedstaden skjer noe merkelig. Over 70 % av de avgitte stemmene er blanke. Valget blir arrangert på nytt, kort tid etter. Det samme skjer. Myndighetene er ikke seine om å koke opp konspirasjonsteorier. Det blir etterretning, forfølgelser, innskrenking av rettigheter og unntakstilstand. Saramago har en spesiell stil. Han uttrykker seg i lange setninger, med mange hopp og sprang, men er allikevel ikke vanskelig å lese.

Erri de Luca, Tre hester, Aschehoug & Co, 2007. Forfatteren er italiener. Boka forteller om en mann som emigrerte til Argentina, for så å komme tilbake til Italia, etter mange år. Mannen har vært involvert i motstanden mot militærregimet. Den delen av hans liv beskrives nokså indirekte, men vi aner, vi aner. Språket er knapt, man må lese mellom linjene, det er en ganske særegen stil, men fascinerende. Den krever noe av deg, men gir mye tilbake, om kamp, sår, levd liv, møte mellom mennesker og kjærlighet. En strålende liten roman.