Arkiv for 2007-02A

Ingen kategorier

Tron Øgrim: Han som alltid skreiv og som skreiv alt for lite

2007-02A

Rødt! har samla artikler Tron Øgrim skreiv for tidsskriftet, og for forløperen Røde Fane, og for andre fora. De er lagt ut på nettet på marxisme. no. Jeg er blitt bedt om å skrive en liten introduksjon til denne samlinga. Kanskje fordi jeg har fungert som en slags mellommann i den kontakten redaksjonen i Rødt! […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Rolv Rynning Hansen

2007-02A

Rolv Rynning Hanssen er ansvarlig for vedlikehold av abonnementsregisteret til Rødt!. Tidligere leder av Samorg i Trondheim, styreleder i Klassekampen, og jobber på internasjonalen for stats- og kommuneansatte i Geneve. Har skrevet flere artikler i Rødt! om offentlig sektor.     Det er tre bøker jeg har brukt den siste tida for å forstå noe […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Birger Thurn-Paulsen

2007-02A

Birger Thurn- Paulsen har vært med i redaksjonen siden det ble blåst nytt liv i tidsskriftet, høsten 1993, da under det gamle navnet Røde Fane. Han har skrevet artikler, oversatt og laget bokomtaler. Har i mange år jobbet med teater, hatt en rekke tillitsverv, og er nå pensjonist.     Amin Maalouf, Korstogene sett fra […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Gudrun Kløve Juuhl

2007-02A

Gudrun Kløve Juuhl er nylig blitt med i redaksjonen til Rødt! Har blant annet politisk erfaring fra målrørsla og RV.     No for tida skriv jo alle bøker som skal hjelpa oss å forstå Framstegspartiet. Ei bok som har lært meg mykje, er boka til Eli Hagen: Gift med Carl – elskerinne,sekretær og hustru, […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Jokke Netland

2007-02A

Jokke Netland, 24 år, er ansatt på Rødt sitt partikontor. Har tidligere vært barnehageassistent, og vært faglig ansvarlig i RU og studieansvarlig RV.     Simen Sætre – Den lille stygge sjokoladeboka (Det var noen hemmeligheter Willy Wonka aldri fortalte) , Spartacus forlag 2004, er en lett lest underholdende bok. Vi følger sjokolader med plass […]

Les resten av artikkelen

John Bellamy Foster: forsker og redaktør

2007-02A

JOHN BELLAMY FOSTER er professor i sosiologi ved University of Oregon og redaktør for tidsskriftet Monthly Review. Foster blir ansett som en av de ledende teoretikerne innafor marxistisk orientert sosiologi. Han har skrevet en rekke bøker, flere av dem med miljø og økologi som tema: The vulnerable planet kom i 1999, Marx` ecology i 2000, […]

Les resten av artikkelen

Det urbane verdivenstre ryddar vegen for FrP

2007-02A

Eg veit ikkje kven som først tok i bruk ordet «FrP-koden». I dagsavisene synst eg det går inflasjon i bruken av uttrykket. Men den vesle boka Folkepartiet? inneheld heldigvis artiklar som går litt djupare enn berre å gruble over dette mystiske eller mytiske ordet.

Les resten av artikkelen

Ødeleggelsens økologi

2007-02A

Jeg vil starte denne analysen av det jeg kaller «ødeleggelsens økologi» med å referere til Gillo Pontecorvos film Brenn Queimada Fra 1969. [1] Pontecorvos episke film kan sees som en politisk og økonomisk allegori for vår tid. Den er lagt til en fiktiv karibisk øy som kalles for «Queimada», tidlig på 1800-tallet. Queimada er en portugisisk slavekoloni med en monokultur basert på sukkerproduksjon, og dermed avhengig av eksport av sukker som råvare i verdensøkonomien. I åpningsscenen får vi vite at øya fikk navnet sitt fra det faktum at den eneste måten de opprinnelige portugisiske kolonial-istene klarte å utrydde urbefolkningen på, var å sette fyr på hele øya og drepe alle der, og etter dette ble slaver importert fra Afrika for å høste inn de nylig plantede sukkerrørene.

Les resten av artikkelen