leder

Av Red.

2011-04

Det er konsensus om at vår tids samfunnstype,
kapitalismen, er i krise.
Mange mener også i oppløsning.
Kapitalismens økonomi krever vekst.
Akkumuler eller dø!
Men: Hva så?
Det er ikke mer enn to menneskealdre siden,
at svaret ble fascisme. Som reddet kapitalen
og kapitalismen.
Folket kan ta makta.
I mange land prøver de.
Tahrir! Occupy Wall Street! …