Arkiv for 2019

Nr 1 2019
Nr 1A 2019
Nr 2 2019
Nr 2A 2019
Nr 3 2019
Nr 4 2019

Det personlege er allment i den norske røyndomen

Bokomtaler Nr 1 2019

Bjørn Hatterud: Mot normalt Oslo: Samlaget 2018, 70 s. Kristin Fridtun: Homoflokar Oslo: Samlaget 2018, 66 s. Sumaya Jirde Ali: Ikkje ver redd sånne som meg Oslo: Samlaget 2018, 92 s. Ingrid Baltzersen, redaktør Samlaget har invitert eit utval norske skribentar til å skriva korte, hendige bøker i form av eit personleg essay. Det er […]

Les resten av artikkelen

Gudfaren Trygve Lie. General­sekretæren som sviktet FN

Bokomtaler Nr 1 2019

Odd Karsten Tveit: Gudfaren Trygve Lie. General­sekretæren som sviktet FN Oslo: Kagge Forlag, 2018, 455 s. Av Petter Bauck, medredaktør av boka The Oslo Accord. A Critical Assessment. Jobber ved ambassaden i Kyiv. I denne boka vever Tveit sammen flere til dels parallelle historiske utviklingsløp: Trygve Lies liv og yrkeskarriere, Arbeiderpartiets utvikling fra et revolusjonært […]

Les resten av artikkelen

Takk for dansen. Kvinneblikk på LO

Bokomtaler Nr 1 2019

Bjørg Aftret: Takk for dansen. Kvinneblikk på LO Oslo: KAMP forlag, 2018, 99 s. Av Jeanette Syversen, leder i Rødt Bergen og 1. kandidat for Rødt Vestland ved fylkestingsvalget i 2019. Gjennom 99 korte sider og 23 kapitler, tar Bjørg Afret oss med på en liten visitt innenfor LO-hierarkiet. Hun har valgt å fortelle historien […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Kan Mélenchon bryte ut av EU-tvangstrøyen?

Bokomtaler Nr 1 2019

Ingrid Grønli Åm: Hjelp, vi er i EU! Oslo: Forlaget Manifest AS, 2018, 206 s. Av Karianne Hagen Wendt, styremedlem i Nei til EU og tidligere generalsekretær i Ungdom mot EU. Samtidig som «de gule vestene» demonstrerer i Frankrike, er lite mer aktuelt enn en solid innføring i den franske politikken som har blitt ført […]

Les resten av artikkelen

Sjølmord og ­cyber space; krigere i blankpussa sko

Bokomtaler Nr 1 2019

Når både drivkreftene og populasjonen av døde ikke er tilfeldig sammensatt, men danner et skrikende mønster – er det da fortsatt snakk om sjølmord? Eller snakker vi om mennesker som har blitt drept? Hans Husum ga ut boka Skjult, ny krigsmaskin rett før jul 2018. Dette er et utdrag av boka.

Les resten av artikkelen

Kvinner i solidaritet med jøder som sto i fare for å bli deportert

Bokomtaler Nr 1 2019

Marte Michelet har skrevet en modig bok: Hva visste hjemme­fronten? Holocaust i Norge. Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet, der hun påstår Hjemmefronten svek jødene under 2. verdenskrig. Det kommer frem at ledelsen i Hjemmefronten ikke anså en redningsaksjon av jøder i forbindelse med deportasjonene som viktig å prioritere. Denne påstanden er løftet frem i TV-debatter og avis­spalter […]

Les resten av artikkelen

Kulturkrig med vått krut

Nr 1 2019

Steven Bannon, ein av hjernane bak Trumps siger i presidentvalet i USA, og som no prøver å byggja ei paneuropeisk høgrerørsle, har ofte vore sitert på at «politics is downstreams from culture». Politikken fylgjer av kulturen. Gjennom filmane han har produsert, nettstaden Breitbart og andre prosjekt har han prøvd å ta kampen om kulturen.

Les resten av artikkelen

Lokalisering av sjukehus, kvinnehelse og debattklima. Hva kan man lære fra Helgeland?

Nr 1 2019

Få saker vekker større engasjement og følelser enn skolestruktur og lokalsjukehus. Sjøl i Oslo er det opphetede ordskifter om framtida til Ullevål sjukehus, til tross for at tjenestene eventuelt skal flyttes knappe to kilometer. Da er det kanskje ikke så rart at lokalisering av sjukehus i områder av landet med betydelige avstander og værutfordringer, kan […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor pensjonsopprør?

Nr 1 2019

Bankene forteller deg at det haster med å starte med pensjons­sparinga, det er aldri for tidlig å tenke på pensjon. Politikerne snakker om at vi lever lenger og må jobbe lenger. Beskjeden er til deg: Du må ta ansvar. Du må jobbe hardt og lenge. Du må spare mye og ta ansvar for deg sjøl. […]

Les resten av artikkelen

LØNN OG ETNISK DISKRIMINERING

Nr 1 2019

Når vi diskuterer hvilken betydning etnisk eller nasjonal opprinnelse har på lønnsnivået, er kapitalismens globale ekspansjon og imperialistmaktenes dominans et viktig bakteppe. Samtidig som kapitalismen har spredd seg til hele kloden, har kapitalen blitt sentralisert og konsentrert på stadig færre hender, noe som har ført med seg en ekstrem økonomisk ulikhet i verden.1

Les resten av artikkelen

Høyrepolitikk i all framtid. Handelskriger og velferden

Nr 1 2019

Dagens interessekamper i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og i de nye regionale handelsavtalene inneholder alle elementene av det som lenge har skapt konflikter mellom sivilsamfunn på den ene siden, og nyliberale politikere og storkapital på den andre. Nå er det nye forslag og utfordringer som ikke må bli borte i all oppmerksomheten om USAs og Trumps […]

Les resten av artikkelen

Frå sosial reproduksjon til kvinnestreik

Nr 1 2019

Sosial reproduksjon: Korleis sosiale band blir skapt og tatt vare på frå fødsel til død, mellom generasjonar, og på tvers, i og utanfor familien. Hausten 2016 oppmoda polske aktivistar til stor kvinnestreik, og klarte å stanse ei lov som ville forby abort. Dei var inspirerte av den historiske streiken mot lønnsskilnader på Island. Dei argentinske […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Hvem skal bestemme?

Nr 1 2019

Av Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt i bystyret i Oslo. (Eli Aaby svarer i Gnist nr 2/19:http://https://marxisme.no/abortdebatt-hvem-skal-bestemme/) Endelig grense for abort er i dag ved svangerskapets 22. uke (21 uker + 6 dager.) De 10 siste ukene av denne perioden, altså etter uke 12, må kvinner sende søknad til en nemd for å få innvilget […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen: Samtalen Colombia etter fredsavtalen og høyresidens fremmarsj i Latin-Amerika

Nr 1 2019

Foto: Ricardo Gomez Angel Stanley Simon Malinowitz, økonomiprofessor ved Universidad Nacional de Colombia og har Phd i økonomi fra University of Massachusetts. Malinowitz har bodd i Colombia siden 1995. Av Peder Østring, studerer samfunnsgeografi ved UiO og var høsten 2018 på utveksling i Bogotá. – Mange jublet etter at fredsprosessen mellom den colombianske staten og […]

Les resten av artikkelen

Leder: NAV stenger ute dei som trenger hjelp

Nr 1 2019

Dei siste åra har NAV prøvd meir og meir å halda «brukarane», altså dei som trenger og har rett på tenester, på ein armlengdes avstand. Ein skal helst ikkje ha eit direktenummer eller e-post til ein saksbehandlar, alt skal gå gjennom det felles nummeret. Og kontora skal ikkje ha ope for anna enn avtalar som […]

Les resten av artikkelen

Bokomtaler: Å bli frarøvet friheten

Bokomtaler Nr 2 2019

Ahmet Altan: Eg får aldri sjå verda igjen Oslo: Samlaget, 2019, 179 s. s Av Tomine Sandal, med i redaksjonen til Gnist, bokredaktør for bøker på norsk og studerer nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Hva gjør det med et menneske å bli frarøvet friheten? I september 2016 ble forfatter og journalist Ahmet Altan arrestert […]

Les resten av artikkelen

Bokomtaler: Den nye krigsmaskinen – eit monster

Bokomtaler Nr 2 2019

Hans Husum: Skjult. Ny krigsmaskin Larvik: Forlaget Rødt!, 2018, 224 s. Av Harald Dyrkorn, pensjonist og bur på Skarnes. Han er samfunnsvitar med bakgrunn i samfunnsgeografi og sosialantropologi. Hans Husum, forfattar av Skjult, er ein krigskirurg med 40 års erfaring frå mellom anna Afghanistan  der han arbeidde for Afghanistankomiteen. Han har medisinsk doktorgrad i krigsskadar […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Arendalsvisa

Nr 3 2019

ARENDALSVISA (fritt etter Alf Prøysen) Av Ola Bog

Les resten av artikkelen

Hva visste hjemmefronten?

Bokomtaler Nr 1 2019

Marte Michelets bok, Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet (Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2018, 412 s.) har vært utgangspunkt for den største offentlige debatten om krigshistorien siden jeg skrev boken De tjente på krigen (Oktober, 1974).

Les resten av artikkelen

Rosa Luxemburg lever!

Nr 1 2019

Et reisebrev fra 100-års­markeringen av mordet på Luxemburg og Liebknecht Marxismens store far, Karl Marx, hevdet at all historie er historien om klassekamp. Jeg vil hevde at de fleste gode historier trenger helter. Ikke nødvendigvis helter som skal kjempe kampen på vegne av flertallet, men helter som kan inspirere og engasjere til å mobilisere motmakt. […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »