En alliert på Stortinget

Av Unni Kjærnes og Erik Ness

2017-04

Allianser på og utafor Stortinget er viktig. Hva vi får til inne på Stortinget, er også avhengig det som skjer utafor, sier nyvalgt stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til Unni Kjærnes  og Erik Ness fra Gnist-redaksjonen.

Erik Ness og Unni Kjernes er redaksjonsmedlemmer i Gnist. Foto: Einar Aslaksen
– Gratulerer til Rødt med framgang i valget og deg som stortingsrepresentant og den første revolusjonære i parlamentet etter Erling Folkvord! Hvor betydningsfullt er dette for klassekampen i Norge framover?

– Tusen takk for det. For Rødt betyr dette at vi har tilgang til landets viktigste talerstol. Vi vil bruke den til å løfte fram spørsmål som er viktige for klassekampen i Norge. Som kampen for verdig pensjon for sliterne i arbeidslivet, profittfri velferd og ikke minst kampen mot de raskt økende klasseskillene.

Vi ønsker at fagforeningsfolk og tillitsvalgte tar kontakt og forteller oss hvor det brenner, hva som er viktig å legge fram på Stortinget. De har nå fått en solid alliert inne på Stortinget, slik de har hatt med kommunestyrerepresentanter fra Rødt landet rundt.

– Nevn én viktig sak som vil prege arbeidet til den nye stortingsgruppa framover?

– Vi har så vidt begynt å jobbe med å lage en troverdig og helhetlig økonomisk politikk. Det betyr en politikk som kan settes ut i livet. Da må vi vite hva velferdsreformene partiet går inn for koster, og hvordan vi kan få inndekning for dem.

Vi har store ambisjoner i partiprogrammet, særlig for velferdsstaten, for velferdstjenester, pensjoner og trygder. Nå har vi muligheten til å meisle ut disse i praktisk politikk. Fram til nå har vi jo ikke visst jo hva disse vil koste.

Vi skal også regne på skattepolitikken for å se på inntektssida. Da ser vi både på fordelingseffekter og hvor mye vi har å rutte med når vi endrer skatter og avgifter. Også sosialister må ha penger til velferdsstjenestene vi ønsker å bygge ut.

– Under valgkampen ble Rødt ble beskyldt for å være et en-saks parti. Helt uten grunn?

– Rødt markerte seg ikke bare som partiet for profittfri velferd. Vi var og er det eneste system­kritiske miljøpartiet. Det viste vi i valgkampen og fortsetter med det.

Internasjonalt ser vi at Trump ønsker at NATO og Norge skal sende flere soldater til Afghanistan. Det er viktig at Norge sier et tydelig nei til dette. Tvert imot må vi hente de soldatene som allerede er der, hjem til Norge.

Den første saken vi reiste på Stortinget var denne: «Stortinget ber regjeringen om å sørge for at baseerklæringen etterleves, også når det gjelder såkalt «rotasjonsbasert trening».

Vi skal være en tydelig utenrikspolitisk opposisjon på Stortinget. Det er spesielt viktig nå som regjeringa endrer norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk dramatisk ved å åpne opp for permanente amerikanske baser på norsk jord. Utviklinga av en felles norskamerikansk hær på norsk jord strider fundamentalt med baseerklæringa fra 1949. Dette er farlig politikk og gjør Norge mer utsatt i spillet mellom stormaktene.

– Miljøpartiet de grønne slåss for grønn kapitalisme. Du argumenterte i valgkampen for at det var en illusjon. Forklar.

– For å opprettholde samme livsstil og ressurs­bruk som vi har i dag, er vi avhengige av 1,7 jordkloder. Det økologiske overforbruket vi nå er inne i, varer bare en veldig begrenset periode før økosystemer begynner å forvitre og potensielt kollapse. Den økologiske sløsinga for­årsaker vannmangel, dårlige avlinger, utrydding av arter og økt konsentrasjon av klima­gasser i atmosfæren. 

Det er mye vi kan og skal gjøre i kommende stortingsperiode, hvis Stortinget også vil: Satse på pilotprosjekter for offshore vindkraft. Ruste opp vannkraftverk. Effektivisere strømbruken vår. Bruke vannkraften til å videreutvikle kraftforedlende industri. Si nei til at oljeindustrien får nye områder, som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Alt dette vil vi jobbe for, men vi må også snakke om elefanten i rommet: At vi har et økonomisk system basert på evig vekst. Dette økonomiske systemet heter kapitalisme.

Skal vi stanse de farlige klimaendringene, trenger vi en radikal reduksjon av menneskenes bruk av naturressurser. Samtidig er det nåværende økonomiske systemet avhengig av grenseløs ekspansjon. Når totalutslippet må kraftig ned, kan ikke veksten samtidig fortsette. En grønn kapitalisme er derfor et blindspor. Som forfatteren Naomi Klein påpeker i boka This Changes Everything – Capitalism vs. the Climate: Det er bare ett av de to systemenes regelsett som faktisk lar seg forandre – og det er ikke naturens lover.

Så lenge makta over økonomien er så skeivt fordelt som i dag, vil storselskapene alltid vinne over klimahensyn. Det er derfor vi trenger et mye mer demokratisk samfunn for å kunne redde klimaet. Jeg kaller det et sosialistisk folke­styre, folk kan kalle det hva de vil. Det viktigste er at vi er enige om at dagens kapitalisme må vekk – og at det haster.

– Siden du også er partileder og Rødt har rekruttert mange de siste månedene, som kanskje ikke har vært med på disse diskusjonene, hvordan skal det sosialistiske perspektivet bli felleseie i hele Rødt?

– Når vi nå er blitt et stortingsparti, er det viktig å styrke det ideologiske arbeidet i partiets regi. Det er det ikke stortingsgruppa som skal jobbe med. Landsstyret vil diskutere det, og vi må unngå at Rødt som parti lar seg fange av Stortingets dagsorden. Det er enormt mange saker som blir kvernet gjennom Stortinget hver dag og uke, men stortingsgruppa er bare én del av partiets virksomhet.

Partiskolering er viktig. Enda viktigere nå som vi er på Stortinget. Politikken vår i enkeltsaker må sees i sammenheng med vår helhetlige, sosialistiske analyse.

– AP er svekket, Høyre/FrP har et svakere grunnlag i Stortinget å regjere med. Hvordan kan vi bygge en radikal opposisjon på Stortinget?

– Allianser på og utafor Stortinget er viktig. Hva vi får til inne på Stortinget, er også avhengig det som skjer utafor. Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke verna mot oljeboring bare fordi Venstre og SV er gode forhandlere, men fordi det finnes en folkebevegelse som står på år ut og år inn.

Det samme gjelder kampen for pensjon, faglige rettigheter, sosial dumping, profittfri velferd, bli kvitt amerikanske styrker i Norge. Engasjement og mobilisering inn mot Stortinget er avgjørende.

Inne på Stortinget må vi også bygge allianser. Vi har allerede stilt forslag sammen med MDG og SV om stans i returene til Afghanistan. Vi vil samarbeide med alle partier der vi er enige på sak.

– Vi har sett en diskusjon om at Enhedslistens framgang i Danmark har gått på bekostning av medlemmenes innflytelse på partiets politikk. I SV er det stortingsgruppa som legger føringene. Det er det normale for partiene i Norge.

– Partiets politikk er vedtatt på landsmøtet, og dette er føringa for arbeidet vårt på Stortinget. Jeg anslår at Rødt har politikk på omkring 90 prosent av sakene vi skal ta stilling til. Der vi ikke har det, må det løftes opp i partiets ­organer.

Vi har nå en prosess på gang med utvalgene i partiet om saker de vil prioritere innen sine felt. Da får utvalgene også handa på rattet for å fremme Rødts politikk på Stortinget. Det er en viktig oppgave å sørge for god flyt av informasjon mellom partiets organer og stortingsgruppa. For et parti av vår type er det særlig viktig at partiet bestemmer politikken. Stortinget er en arena for å sette politikken ut i livet, men ikke den eneste.

– Det sies at Erling Folkvords stortingsplass styrket RVs økonomi så mye at partiet kunne kjøpe en bygård, den som ble solgt slik at Rødt kunne kjøpe kontorene i Dronningens gate. Det snakkes omat stortingsplassen kan tilføre over 12 millioner til Rødt? Hvordan vil dette kunne styrke Rødts arbeid?

– Det er strenge regler for hvordan bevilg­ningene fra Stortinget til partigruppene kan benyttes. Og de er stramma kraftig til siden 1990-tallet. Pengene skal brukes på å lønne lønne ansatte på Stortinget og til drift av sekretariatet vårt. I utlysningene av stillingene til vår administrasjon, står det at lønna er i tråd med tariffavtalen mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverkontor, som også gjelder på partikontoret.

Men valgresultatet styrka partiet kraftig. Doblinga av stemmer gir økt stemmestøtte. Derfor har partiet allerede kunnet ansette en ny organisasjonssekretær.

Det at jeg betaler inn penger fra stortingslønna, som folkevalgt, styrker også partiet. Hvor mye er ikke avklart, men vi har en solid partiskatt for alle som mottar lønn eller honorar for parlamentarisk arbeid i stat og kommune.