Arkiv for 1998-04

Ingen kategorier

Vi som savner Profil

1998-04

Hvis du er ung og revolusjonær og skriver dikt – hvor går du hen med diktene dine da? Hvor møter du et publikum, hvor møter du kritikk som kan gi deg mulighet til å lære håndverket? For tretti år siden fantes tidsskriftet Profil, som i skiftet mellom 60- og 70-tall beveget seg ut av kottene […]

Les resten av artikkelen

Dikt fra midt i landet

1998-04

Manifest Eg syng ikkje om blomster og romantikk og finvær og måneskin og fuglesong og elskov og syrintrær. Kanhende er det kjeisamt, ja dårleg til og med. Men faen, det er ekte – du kjem ikkje frå dét. Eg dansar ikkje foxtrot og flamenco og balett, et ikkje kanapéar, eg et for å bli mett. […]

Les resten av artikkelen

Norsk fiskeri i omstilling

1998-04

Til å vera eit industriland har Noreg enno ein del att av kystflåten sin, ikkje minst av di utviklinga i kyst-Noreg har vore eit politisk interessant tema også i nyare tid. Fram til no har det funnest brei semje om at kysten skal ha båtar i alle storleikar, og ein desentralisert og allsidig mottaksstruktur. Forsvaret […]

Les resten av artikkelen

Det kommunistiske manifest etter 150 år

1998-04

  Denne artikkelen sto i Monthly Review, mai 1998, og er oversatt med forfatterens tillatelse. Sitatene fra Manifestet er hentet fra: Karl Marx/Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Oversatt av Morten Falck. Manifestet ble utgitt Røde Fane til 150-årsjubileet i februar, Larvik 1998. Det kommunistiske manifest er akkurat det: et manifest. Det er ikke en lang […]

Les resten av artikkelen

Den borgerlige Adolf Hitler

1998-04

    Røde Fane har fått lov til å oversette denne artikkelen som sto i det svenske tidsskriftet Clarté 2/98. Den utgaven av Clarté hadde som et hovedtema «Stalin og Hitler», og denne artikkelen er en av tre på det tema. Alle sitat er, om ikke annet er angitt, henta fra den seinere av myndighetene […]

Les resten av artikkelen

Innsyn gjer innsikt

1998-04

Se også annen artikkel i dette nummeret av samme forfatter. Viss noen trur det er lite vi kan oppnå når det gjelder krav om innsyn i de hemmelege tenester, vil eg minne om at verken Lund-kommisjonen eller dei tenestelojale – men likevel interessante – historiebøkene til Bergh/Eriksen aldri hadde vorti noko av viss det ikkje […]

Les resten av artikkelen

Kva slags hemmelege tenester?

1998-04

(Dette er en bearbeidet versjon av en innledning forfatteren holdt på AKP og RVs sommerleir 1998.) Viss vi skaffer oss kunnskap om korleis dei statlege, hemmelege tenestene arbeider, får vi og kunnskap om kor langt ytringsfridom og andre demokratiske rettar går i Norge. La oss – som eit slags tankeeksperiment – godta påstanden om at […]

Les resten av artikkelen

De farlige tankene

1998-04

    Borgerskapet gjør svært mye for at bestemte sett med ideer skal bli arbeiderklassens og folkets, slik at de holder seg sjøl nede. Skolen og mediene er viktige redskaper for borgerskapet, som de eier og bruker. Redskapene brukes også til å bekjempe ideer som er farlige for borgerskapet, det jeg kaller «farlige ideer». Arbeiderklassens […]

Les resten av artikkelen

Verdenskapitalismen i krise?

1998-04

Den marxistiske økonomiske vitenskapen er for dårlig utviklet til å kunne gi gode og presise svar på hvorfor det oppstår børskrakk og valutakriser, og spesielt hvordan de vil utvikle seg i den konkrete situasjonen som foreligger nå. Den kan gi noen grunnleggende innsikter som borgerlig sosialøkonomi aldri vil kunne gi, men det gjenstår mye teoretisk […]

Les resten av artikkelen

Fra redaksjonen: Bare et tidsskrift?

1998-04

Svaret på overskrifta er: Ja, Røde Fane er bare et tidsskrift. For oss som lager det – og for abonnentene – er det allikevel en del mer: – Av og til – faktisk ganske ofte – kommer Røde Fane med bilag. For eksempel ble Det kommunistiske manifest nyoversatt og abonnentene fikk det helt gratis sammen […]

Les resten av artikkelen